Generalforsamling i DEO 2017

Lørdag den 12. august 2017, kl. 11.00-15.00

Nordkystvejen 2F, 8961 Allingåbro

Oplæg, generalforsamling og valg af bestyrelse

Generalforsamling i DEO 2017

Den årlige generalforsamling byder på fint vejr, frokost, faglige oplæg og formalia. Hør om DEO's arbejde og aktiviteter og afgiv din stemme til bestyrelsen.

Programmet for dagen omfatter både formelle og mere folkeoplysende aktiviteter. Vi indleder mødet med et oplæg fra Rasmus Nørlem Sørensen, der er sekretariatsleder og chefanalytiker i DEO, der vil fortælle om Brexit og EU's fremtid.

Herefter hører vi lidt nærmere om erfaringerne med bogudgivelserne i serien Samfundstanker og om det kommende halvårs udgivelser:

 • Kan EU redde klimaet? ved Sarah Reifling Dieckmann
 • Hvordan kan vi demokratisere EU? ved Rasmus Nørlem Sørensen

Klokken 12 spiser vi frokost sammen og klokken 13 tager vi hul på den formelle dagsorden. Det dominerede punkt er årsberetningen, der vil blive suppleret med det kommende års planer.

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning vedrørende DEO's aktiviteter i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2016
 4. Indkomne forslag
 5. Bestyrelsens motiverede forslag til justering af igangværende års budget og aktiviteter, samt forslag til næste års budget og aktiviteter
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af revisor
 9. Evt.

Deltagelse: Gratis for alle medlemmer af DEO. Tilmeld dig af hensyn til frokosten.

Indkomne forslag skal sendes til rasmus@deo.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.