Er der arbejde til alle i fremtidens EU?

Tirsdag den 9. oktober 2018, kl. 17.00-18.30

Store Sal, Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, Aarhus

Debatmøde om det europæiske arbejdsmarked

Er der arbejde til alle i fremtidens EU?

Hvilke jobs overlever på det europæiske arbejdsmarked? Bliver der mulighed for fuld beskæftigelse og rimelige lønninger? Hvordan kommer robotter, mekanisering og globalisering til at påvirke måden, vi arbejder på?

Det er nogle af de spørgsmål, som DEO kommer omkring på debatmødet.

Her stiller vi skarpt på de udfordringer og fordele, der er ved at have et europæisk arbejdsmarked, der dels bliver formet af globaliseringen, men også af de mange forskellige arbejdsmarkeder, som eksisterer i de snart 27 medlemslande. 

Arbejdsmarkedspolitik er fortsat et nationalt anliggende, og i Danmark kæmper fagbevægelsen og politikerne på Christiansborg for at bevare den danske model.

Men kan det lade sig gøre i en tidsalder, hvor EU sætter sit fingeraftryk på danske arbejdsforhold, og hvor store internationale virksomheder som Uber, Amazon og Airbnb fjerner helt basale ansættelsesforhold og rettigheder til fordel for et langt mere fleksibelt arbejdsmarked med prekære jobs? Hvor er EU på vej hen, og hvilken rolle bør EU spille?

DEO tager fat i debatten i selskab med arbejdsmarkedforsker Bjarke Refslund fra Aalborg Universitet og FTF's internationale konsulent Heidi Rønne, der repræsenterer mere end 450.000 ansatte i den private og offentlige sektor. Begge følger tæt udviklingen af det europæiske arbejdsmarked overfor det danske.

Ordstyreren er DEO's journalist Maria Rosenberg Rasmussen, medforfatter til DEO's kommende bog i serien Samfundstanker med titlen "Er der arbejde til alle i fremtidens EU?"

Deltagelse: 50 kr. 20 kr. for studerende. Gratis for medlemmer af DEO. Alle deltagere i mødet får efterfølgende sendt et eksemplar af bogen med samme titel.