Konference for undervisere i Aarhus

Tirsdag den 30. januar 2018, kl. 10.00-16.00

Statskundskab, Aarhus Universitet (auditorium 011 i bygning 1324)

Konference for undervisere - Aarhus

Dannelse og europæisk medborgerskab

DEOundervisning indbyder til konference om dannelse og EU-demokratiets tilstand. Hvordan underviser man i EU-demokrati – og kan undervisningen bidrage til at skabe europæiske medborgere? Mød bl.a. filosoffen Peter Kemp og få undervisningsmaterialer med hjem.

Dannelsen er i mange år blevet diskuteret i en national kontekst. Gymnasiet skal uddanne hele borgere, ikke bare arbejdskraft, siges det. I den nye gymnasiereform hedder det endda at vi skal uddanne globale medborgere, der deltager aktiv i de internationale fællesskaber. Men hvordan uddanner man elever til europæiske medborgere med en solidaritet, der rækker ud over det nationale og som interesserer sig for de internationale beslutningsprocesser de indgår i?

EU's demokratiske tilstand drøftes i disse år, hvor EU er udfordret på flere fronter. Hvordan underviser man i EU's demokrati? Hvordan inddrages borgerne mere i EU? Hvordan holder vi magthaverne ansvarlige? Er der mulighed for at skabe politiske alternativer? 

Mød en række eksperter, der vil sætte fokus på dannelse, demokrati og EU. blandt andre:

  • Peter Kemp, filosof, professor emeritus
  • Karen Bjerg Petersen, forsker ved DPU
  • Derek Beach, forsker i europæisk demokrati ved AU
  • Rasmus Nørlem Sørensen, chefanalytiker hos DEO.

På konferencen vil du blive præsenteret for en serie undervisningsmaterialer om EU's demokrati, klima, skat og fri bevægelighed. Du vil få forløbsplaner, bøger og værktøjer med hjem til direkte brug i din undervisning. 

Dagsprogrammet med samtlige talere vil blive offentliggjort her på siden i løbet af december.

Deltagelse: 250 kr. inkl. frokost, kaffe, frugt og materialer. Mulighed for studierabat.

Konferencen er en del af projektet European Youth in Troubled Times, der har modtaget støtte fra Jean Monnet-programmet under Erasmus+