Har ECB skabt vækst eller ulighed med kvantitative lempelser

Onsdag den 13. december 2017, kl. 17.00-18.30

Studiestræde 24, 1455 København K, mødelokalet i gården.

Debatmøde om ECB's håndtering af den økonomiske krise

Har ECB skabt vækst eller ulighed med udpumpning af penge? - udsolgt - kom på venteliste

Hvad har ECB’s udpumpning af penge betydet for den europæiske økonomi? Kom til debatmøde med Christen Sørensen, tidligere overvismand og professor i økonomi ved Københavns Universitet, og Rasmus Hougaard Nielsen, formand og økonomisk ekspert hos Gode Penge.

EU’s finanspagt har begrænset landene i eurozonens redskaber til at forbedre deres nationaløkonomi. Det viste sig for alvor under den økonomiske krise, som bredte sig i 2008.

Til gengæld kom Den Europæiske Centralbank, ECB i marts 2015 med et ekstraordinært pengepolitisk initiativ: De begyndte et massivt opkøb af værdipapirer fra banker for nyskabte penge. ECB har fra marts 2015 til nu købt værdipapirer for en samlet værdi af cirka 2.000 mia. euro, hvilket svarer til omkring 14.882 mia. danske kroner.

Denne metode til at stimulere økonomien blev kendt som ”kvantitative lempelser” eller QE (quantitative easing), og havde til formål at understøtte økonomisk vækst i euroområdet og hæve inflationen op mod de 2%, der er målet for ECB's pengepolitik. Ved lanceringen af kvantitative lempelser var inflationen nede på 0.43%.

Selvom ECB’s strategi er blevet kritiseret pumper ECB fortsat milliarder kroner ud i den europæiske økonomi hver måned. Men den 26. oktober 2017 annoncerede ECB-chefen Mario Draghi, at man ville udfase opkøbet af nye værdipapirer.

I den anledning lægger DEO op til debat om kvantitative lempelser har været et effektivt politisk redskab i EU’s håndtering af den økonomiske krise.

De centrale spørgsmål i debatten er:

  • Hvilken effekt har kvantitative lempelser haft på EU’s økonomi?
  • Har det skabt vækst eller ulighed?
  • Har kvantitative lempelser forebygget en forværring af 2008-krisen?

Christen Sørensen har argumenteret for, at kvantitative lempelser var den nødvendige medicin for den dybt nødlidende europæiske økonomi, mens Rasmus Hougaard Nielsen stiller sig mere kritisk over for, om de mange arbejdsløse europæere har mærket effekten. Han har blandt andet argumenteret for, at kvantitative lempelser i stedet har været med til at skabe flere ulighedsproblemer, ved primært at forhøje væksten i den europæiske finansielle sektor.

Kom, vær med og bliv klogere på kvantitative lempelser og bidrag med jeres spørgsmål.

Deltagelse: 50 kr., 20 kr. for studerende, (gratis for medlemmer af DEO).