Er EU et fredsprojekt?

Torsdag den 22. februar 2018, kl. 17.00-18.30

Wegeners Gaard, Vesterbrogade 60A, København V.

Debatmøde med sammenligning af FN og EU

Er EU et fredsprojekt?

Både EU og FN blev dannet i årene efter 2. verdenskrig. Begge med det klare formål at understøtte og sikre fred. Hvordan arbejder de to organisationer med den opgave? Oplæg og debat med FN-ekspert og fredsaktivist Jørn Boye Nielsen og EU-analytiker Helga Molbæk-Steensig fra DEO.

I 1950’erne og 1960’erne var der fart på udviklingen af en international orden. Menneskerettigheder, frihandel og demokrati var i fokus. I Europa bandt Kul og Stålfællesskabet Frankrig og Tyskland tættere sammen på strategisk vigtige handelsområder. Selvforståelsen i udviklingen af EU har alle årene været at fremme fred, vækst og demokrati gennem et stadig tættere politisk og økonomisk samarbejde.

Arbejdet i FN tog afsæt i at undgå krig imellem lande. FN har ikke-aggression som sin centrale værdi, men meget få værktøjer til reelt at forhindre stridigheder. Organisationen baserer sit arbejde på politisk dialog, fredsbevarende missioner, udviklingshjælp, kapacitetsopbygning og andre forebyggende projekter.

Hvor står disse to fredsprojekter i dag? Har EU’s omfattende, politiske integration bidraget til en bedre og mere fredelig verden? Bør FN tjene som inspiration eller skræmmebillede for EU’s fremtidige arbejde med udenrigspolitik og konfliktløsning?

Jørn Boye Nielsen, næstformand i Rådet for International Konfliktløsning (RIKO), mangeårigt medlem i FN-forbundets bestyrelse og en af stifterne af bevægelsen ”Nej til atomvåben”.

Helga Molbæk-Steensig, projektleder og analytiker i DEO. Fagredaktør af bogen ”Kan EU skabe fred i verden?”, i serien Samfundstanker fra DEO. Ekstern lektor ved Københavns Universitet.

Ordstyrer: Rasmus Nørlem Sørensen, Chefanalytiker i DEO.

Deltagelse: 50 kr. inkl. kaffe og frugt. 20 kr. for studerende. Gratis for medlemmer af DEO.

 

Torsdagsmøder på Wegeners Gaard:
DEO afholder debatmøder på Wegeners Gaard hver torsdag kl. 17.00-18.30 i 2018. Her sætter vi spot på europæiske problemstillinger, EU’s fremtid og europæisk politik. Møderne fanger højaktuelle debatter og offentliggøres derfor løbende, så hold øje med hjemmesiden, men sæt kryds i kalenderen allerede.