Kan skattesnydere komme i fængsel?

Torsdag den 31. maj 2018, kl. 17.00-18.30

Wegeners Gård, Vesterbrogade 60A, 1620 Kbh. V

Debatmøde om international skattekriminalitet

Kan skattesnydere komme i fængsel?

DEO udgav i foråret bogen "Hvem skal betale skat?" Nu følger vi op på temaet med fokus på den kriminelle del af skattesnyderiet, de juridiske gråzoner og de politiske initiativer. Debat med DEO's analytiker Maria Rosenberg Rasmussen og tidligere chef for Europols danske afdeling Henning Bøgelund Hansen.

På mødet vil Henning Bøgelund Hansen fra et efterforskersynspunkt tage os bag facaderne på afgifts- og skattekriminalitet indenfor EU. Han vil sætte os ind i problemets omfang med konkrete eksempler på organiseret kriminalitet og endelig give sit bud på, om disse skattesnydere nogensinde ender i fængsel.  

DEO's Maria Rosenberg Rasmussen gennemgår de initiativer, som EU har søsat, og hvad der er - og bør være - på tegnebrættet for at sikre fair beskatning i fremtiden indenfor EU.

På mødet diskuteres også, hvor, hvordan og om, man kan sætte skellet mellem lovlig og ulovlig skatteunddragelse.

Henning Bøgelund Hansen er tidligere chef for den danske afdeling i Europol og har gennem mange år været ansat hos Rejseholdet og Bagmandspolitiet, hvor international skatte- og afgiftskriminalitet var et af hans kerneområder. Desuden har han gennem 5 år stået for uddannelsen af politi, anklagere og skattemedarbejdere indenfor området.

Maria Rosenberg Rasmussen er for nylig vendt hjem fra Bruxelles, hvor hun arbejdede fra 2014 – 2017 og fungerede som EU-journalist for en række danske medier, heriblandt Ugebrevet A4 og Kristeligt Dagblad. Hun har bl.a. været med til at skrive DEO's bog "Hvem skal betale skat?" og har holdt flere oplæg om emnet.

Deltagelse: 50 kr. inkl. kaffe og the. 20 kr. for studerende. Gratis for medlemmer af DEO.

Torsdagsmøder på Wegeners Gård:
DEO afholder debatmøder på Wegeners Gård hver torsdag kl. 17.00-18.30 i 2018. Møderne fanger højaktuelle debatter og offentliggøres derfor med få ugers varsel på hjemmesiden.

Læs mere via linket om DEOs udgivelse: 'Hvem skal betale skat?'