Konference - Kan EU skabe fred i verden?

Mandag den 7. maj 2018, kl. 13.00-17.00

Fællessalen, Christiansborg, København K.

Konference på Christiansborg

Kan EU skabe fred i verden?

Hvordan træffer EU udenrigspolitiske beslutninger? Hvad går det nye forsvarssamarbejde ud på? Hvor kan og vil Danmark være med? Få DEO's nye bog og debatter med analytikere og politikere til fredskonference på Christiansborg.

EU har store udenrigspolitiske ambitioner formuleret i Lissabontraktaten. De inkluderer blandt andet, at bevare freden og forebygge konflikter, at fremme bæredygtig udvikling og udrydde fattigdom, at beskytte miljøet, den menneskelige værdighed, demokrati og retsstatsprincipper i hele verden.

Men kan EU's politikker leve op til disse store ambitioner? Hvordan forlenes rollen som international fredsmægler med stigende EU-skepsis, nationalisme og isolationisme i medlemslandene?

Er der en modsætning imellem at sikre verdensfreden og at sikre EU's egen sikkerhed? Og hvordan påvirker det nye forsvarssamarbejde EU's ambitioner om fred? Kan man være en fredsgigant på samme måde, som man kan være en militærgigant?

Program for dagen

Velkomst ved Rasmus Nordqvist (Alternativet) 

Kan EU skabe fred i verden?
Introoplæg og præsentation af bogen "Kan EU skabe fred i verden?" ved fagredaktør Helga Molbæk-Steensig

Er fred og sikkerhed hinandens modsætninger?
Oplæg med status på EU's ambitioner om af være en fredelig stormagt ved Charlotte Flindt Pedersen, direktør i Udenrigspolitisk Selskab

Hvordan bruger EU sin bløde magt?
Oplæg om EU's strategiske brug af handelspolitik, bistandspolitik og udvidelser ved Rasmus Nørlem Sørensen, chefanalytiker i DEO

Kaffepause

Hvordan kan EU bidrage til en fredelig verden?
Ekspertpanel om erfaringer fra Nordirland, Balkan og Nordafrika med Maria Stage (RIKO),

Hvad er Danmarks rolle i EU's udenrigspolitik?
Debatpanel om forsvarsforbeholdet, beredskab i cyberkrige og EU's udfordringer med politikere og EU-debattører.

 

Deltagelse: 100 kr. inkl. kaffe og the samt et eksemplar af bogen ”Kan EU skabe fred i verden?" 50 kr. for studerende og medlemmer af DEO. 

OBS: Indgang via besøgsindgangen til højre for hovedtrappen. Kom i god tid så I kan nå igennem sikkerhedstjek.

 

Rasmus Nørlem Sørensen, chefanalytiker og sekretariatsleder i DEO og ekspert på EU's bløde magt, demokratikonsolidering og udviklingspolitik.

Helga Molbæk-Steensig, analytiker i DEO og retsstatsekspert, med en baggrund i Balkanstudier og internationale studier og erfaring som underviser i menneskerettigheder og retsfilosofi.

Charlotte Flindt Pedersen, direktør i Det Udenrigspolitiske Selskab og tidl. international direktør i Institut for Menneskerettigheder. Hun har et bredt ekspertisefelt inden for Østeuropastudier, menneskerettigheder, retsstatsudvikling og udenrigspolitik.

Maria Stage, bestyrelsesforkvinde i Rådet for International Konfliktløsning (RIKO) og international konsulent i Dansk Ungdoms Fællesråd med ansvar for samarbejdet med FN om verdensmålene. Baggrund i statskundskab med fokus på fredsprocessen i Nordirland.

Rasmus Nordqvist, medlem af folketinget og fredsordfører for Alternativet. Desuden aktiv i forsvarsudvalget, Europaudvalget og det Udenrigspolitiske nævn og opstiller som spidskandidat til Europa-Parlamentet.