Debatkoncert Aarhus forside
Polakker på vandring - Aarhus

Debatkoncert med Czeslaw Spiewa - stadig pladser

fredag 20. november 2015 kl. 19:00 - 22:00

Omkring 140 ivrige publikummer var fredag den 20. november mødt op i det nye kulturhus og bibliotek DOKK1 i Aarhus for at høre polsk-dansk folk-rock og blive klogere på vandrende polsk arbejdskraft.

Oplysningsforbundet DEO havde med støtte fra LO Aarhus arrangeret debatkoncerten med det polsk-danske band Czeslaw Spiewa. Undervejs var der debatpanel med deltagelse af Roman Smigielski, æresformand i forbundet af polske og polsk-danske foreninger i Danmark, Trine Lund-Thomsen, lektor og PhD på Aalborg Universitet, hvor hun forsker i vandrende arbejdskraft, Olla Anna Carlsen, konsulent og polsk-dansk tolk i BAT-kartellet samt Ole Christiansen, formand for LO Aarhus.

Michael B. Lauritsen introducerede aftenens band og de temaer, der ville blive taget op i debatten midtvejs i arrangementet. Da en stor del af publikum havde polsk baggrund, blev der undervejs resumeret til polsk af Jacob Lolck, cand.mag. i polsk.

Polakker på vandring Aarhus 5

Czeslaw Spiewa. Foto: Rasmus Nørlem Sørensen.

Bandet spillede et par indledende numre. Forsanger og drivkraft i bandet Czeslaw Mozil gik først på og præsenterede sig selv. Han er født i Polen, men opvokset i Danmark, hvor han også har studeret på musikkonservatoriet og dannet band, men har boet de sidste mange år mere eller mindre fast i Polen, hvor han er blevet et stort navn. Han introducerede også sin seneste plade, der er en hyldest til den polske vandrer. Han lagde ud med en musikalsk historiefortælling om sin familie og sin barndom som polsk-dansker i Danmark.

Efter et par musikalske fortællinger og et par numre gik aftenens debatpanel på. De indledte med korte introer om deres forskellige syn på den polske vandrer, og hvordan de hver især opfatter og arbejder med fænomenet.

Polakker på vandring Aarhus 1

Fra venstre: oversætter Jacob Lolck, og i panelet Ole Christiansen, Trine Lund-Thomsen, Olla Anna Carlsen og Roman Smigielski. Foto: Rasmus Nørlem Sørensen.

Roman Smigielski fortalte om det historiske skift der er sket, hvor det tidligere var en bestemt type, der vandrede ud fra Polen. I dag er det en mere forskelligartet gruppe, der emigrerer – og mange kommer for at blive.

Trine Lund-Thomsen fra AAU fortalte om de muligheder og udfordringer fænomenet ’polsk vandring’ skaber. Hun kom bl.a. ind på, hvordan der er efterspørgsel efter dem på det danske arbejdsmarked, hvor de er en meget fleksibel arbejdskraft, og at den vandrende arbejdskraft fra bl.a. Polen på mange måder kunne betragtes som en berigelse af både arbejdsmarkedet og lokalområderne, hvor polakker ofte modvirker tendenser til affolkning af ’udkants-Danmark’. Samtidig kan de dog også forandre og presse arbejdsmarkedet i bestemte sektorer, i kraft af løndumping, social dumping – og manglende deltagelse i fagforeninger.

Ole Christiansen fra LO-Aarhus fortalte om den forskelsbehandling af vandrende arbejdskraft, der eksisterer i det danske samfund. Borgerservice hjælper internationale forskere og andre med høj status, mens der ikke gøres meget for tilrejsende, der ikke er headhuntet til Danmark. Her spiller fagforeninger en afgørende rolle, idet de kan kræve en ordentlig behandling af og en ordentlig løn til vandrende arbejdskraft.

Olla Anna Carlsen, fra BAT-kartellet er dagligt ude på landets byggepladser, hvor hun oplever, at mange måske er skuffede over, at tilværelsen på en dansk byggeplads ikke lever op til drømmen, som vandreren måske havde, da vedkommende rejste ud. Men ofte finder de sig i det, da skammen ved at rejse hjem igen er større end at finde sig i dårlige arbejdsvilkår.

Polakker på vandring Aarhus 2

Foto: Per Nielsen

Under den efterfølgende spørgetid fra salen blev der blandt andet spurgt ind til, hvorfor polakker har denne migrationstradition. Hertil svarede Trine Lund-Thomsen, at mennesker altid har migreret for at overleve.  Det starter næsten altid som en midlertidig løsning, der måske skal til for at skrabe nogle penge sammen. For nogle bliver det så permanent, og de bosætter sig i landet, de er emigreret til. Olla Anna Carlsen bidrog med et indblik i den polske historie. Polen har igennem flere hundre års historie været underlagt fremmede magter, hvorfor mange måske har søgt ud. Under kommunismens styre emigrerede mange, hvilket skabte en fortælling om et bedre liv uden for styret. Og da det pludselig blev lettere at rejse, gjorde mange netop det.

Der blev også spurgt ind til mulighederne for de polakker, der kommer til Danmark for at studere. Hertil svarede Trine Lund-Thomsen, at mange oplever, at der opstår en opdeling mellem danske og internationale studerende. Noget, der ikke fordrer integration og ligebehandling, og som ofte fortsætter ude på det danske arbejdsmarked. Samtidig har de svært ved at oversætte de kvalifikationer og kompetencer, de opnår gennem studiet til det danske arbejdsmarked, hvilket gør mulighederne for efterfølgende arbejde i Danmark sværere.

Polakker på vandring Aarhus 3

Fra venstre Ole Christiansen, Trine Lund-Thomsen, Olla Anna Carlsen og Roman Smigielski. Foto: Per Nielsen.

En deltager ville også vide, hvilken rolle EU spiller i spørgsmålet om den polske vandrer. Om den frie bevægelighed skal betragtes som en forbandelse eller velsignelse? Hertil svarede Roman, at polakker bidrager til mange større byggeprojekter i Danmark, men de beskyttes ikke ordentligt af den danske model. Ifølge ham må der en ny polaklov til - a la den, der blev vedtaget i Danmark i 1908 - der sikrer ordentlige forhold for de polske arbejdstagere i Danmark. Olla mener, at udfordringen ved den frie bevægelighed er, at der opstår problemer som løndumping og social dumping – der skaber sociale skel og ulighed i samfundet. Ifølge Trine skal landene leve op til et regelsæt knyttet til den frie bevægelighed. Men landene i EU er forskellige, og det er svært at skabe solidaritet både internt i landene og mellem de 28 EU-lande. Man bestræber sig efter at skabe lige rettigheder og muligheder for alle, men der er forskellige velfærds- og arbejdsmarkedsmodeller i EU-landene, og dermed er det også forskelligt, hvordan man håndterer de problemer, der opstår pga. migration.

Polakker på vandring Aarhus 4

Foto: Rasmus Nørlem Sørensen.

Herefter var der en pause i programmet, hvor snakken gik lystigt på kryds og tværs, og de mange deltagere havde mulighed for at hilse på hinanden og fortsætte debatten.

Polakker på vandring Aarhus 6

Czeslaw Mozil. Foto: Per Nielsen

Polakker på vandring Aarhus 7

 

Hans Find Møller på trompet med Marie Louise von Bülow i baggrunden på tværfløjte. Foto: Per Nielsen.

Og så gik bandet på i endnu en lille times tid. Forsanger Czeslaw Mozil lagde ud med endnu et par musikalske historiefortællinger om kommunismen i Polen, 2. Verdenskrig, muslimer i Polen og behandlingen af homoseksuelle. Sangene fortsatte i en livlig blanding af engelsk, dansk og polsk. Efter koncerten blev et for DEO usædvaligt stort antal publikummer hængende for at få både autografer og selfies med en af aftenens hovedpersoner, forsanger Czeslaw Mozil.

Polakker på vandring Aarhus 8

Foto: Rasmus Nørlem Sørensen.

Polakker på vandring Aarhus 9

Czeslaw Mozil giver autografer. Foto: Rasmus Nørlem Sørensen.

Find også et billedreferat på Facebook fra alle tre debatkoncerter her.

Bandbesætning på koncerten var:
Czeslaw Mozil: Vokal, klaver
Martin Bennebo: Accordeon, kor
Hans Find Møller: Guitar, trompet, kor
Marie Louise von Bülow: Bas, fløjte, kor

Hør eksempler på musikken fra hjemmesiden Czeslaw Spiewa

Find her NOTAT's temanummer 'polakker på vandring'

Arrangeret af DEO i samarbejde med LO-Aarhus og DOKK1

    LO Aarhus

 

Like og del arrangementet:

 
 
 

Deltag i DEO's folkelige tænketank om EU's fremtid. Vi sætter de fire friheder til debat - og lytter til dit bud på reformer og forandringer.

Læs mere om TÆNKETANKEN

$image/@nodeName

I år er debattør og brobygger Özlem Sara Cekic indehaver af Ebbe Kløvedal Reichs Demokratistafet.

Læs mere om stafetten her

DEO er et landsdækkende oplysningsforbund, som ud fra en demokratisk tankegang ønsker at aktivere flest muligt i en alsidig og fordomsfri debat om det europæiske samarbejdes indhold og rammer.

British Flag About DEO in English

Find oplægsholdere med EU-ekspertise i DEO's database:
euforedag.dk banner