Datapolitik

Datapolitik

I henhold til EU's gældende dataforordning har vi udarbejdet en datapolitik. Det vil sige en række regler for, hvordan vi opbevarer og bruger oplysninger, som du sender eller på anden måde giver os.

Hvilke oplysninger registrerer vi, og hvad bruger vi dem til?

Vi opbevarer kun oplysninger, du selv har indsendt på tilmeldingsformularer eller oplyst i forbindelse med tilmelding til arrangementer eller rejser.

Medlemskab

For at kunne opkræve kontingent, sende invitationer og nyhedsmails opbevarer vi almindelige oplysninger om dig: dit navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

Hvis dit medlemskab ophører, er oplysningerne normalt ikke længere relevante, og de bliver derfor slettet.

Hvis du bliver udmeldt på grund af en forglemmelse ved kontingentbetaling, vil vi kontakte dig med opfordring til at fortsætte dit medlemskab – eller til at fortsætte med at modtage nyhedsmails.

Hvis du aktivt melder dig ud, sletter vi automatisk dine oplysninger.

Ved tilmelding til arrangementer

Hvis du tilmelder dig et arrangement, vil vi gemme dine almindelige oplysninger for at kunne invitere dig til lignende arrangementer i fremtiden. Du kan altid frabede dig at modtage informationer, og du kan altid afmelde nyhedsmails nederst i enhver mail.

Ved tilmelding til rejser

For at kunne booke flybilletter, hoteller og for at kunne besøge institutioner (f.eks. EU-Parlamentet i Bruxelles) registrerer vi desuden ved rejsetilmelding oplysninger om fødselsdato og pasnummer.

I særlige tilfælde har vi også brug for at registrere andre oplysninger. Det kan f.eks. være, hvis du skal kunne medbringe medicinsk udstyr, hvis du er gangbesværet, så der kræves særlige tiltag, for at du kan deltage i byvandringer eller besøg, eller hvis du på anden måde har særlige behov. Disse oplysninger slettes, når rejsen er afsluttet.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Det er kun den dataansvarlige og den medarbejder, der har brug for den konkrete oplysning for at kunne udføre sit arbejde, der har adgang til disse data.

Billeder fra DEO's aktiviteter

Vi tager billeder på arrangementer og rejser, som kan blive offentliggjort på vores hjemmeside eller på sociale medier. Du kan altid bede fotografen om ikke at bruge eller tage billeder af dig.

Hvem er vores dataansvarlige?

Vores medlemssekretær Dorte Duun er vores dataansvarlige. Hun sørger for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen.

Det er også hende, du skal rette henvendelse til, hvis du ønsker at vide mere om dine rettigheder eller ønsker at gøre indsigelse imod vores registrering og behandling af dine oplysninger.

Du kan kontakte Dorte Duun på mail dorte@deo.dk eller tlf. 70 26 36 66.