Kildehenvisninger

Kildehenvisninger

Kapitel 1: Statsstøtte eller skattepolitik? – En kamp om ord og milliarder

Pressekonference - Margrete Vestager om selektive skattefordele til Fiat i Luxembourg og Starbucks i Nederlandene, som er ulovlige under EU's statsstøtteregler:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I110755

Pressemeddelelse fra EU-Kommissionen om selektive skattefordele til Fiat i Luxembourg og Starbucks i Nederlandene, der er ulovlige i henhold til EU's statsstøtteregler:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5880_da.htm

Oversigt over Kommissionens afgørelser og undersøgelser af skatteafgørelser:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/tax_rulings/index_en.html

Pressemeddelelse fra EU-Kommissionen: Statsstøtte: Kommissionen konkluderer, at Luxembourg gav Amazon en ulovlig skattefordel for omkring 250 mio. EUR:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3701_da.htm

Pressemeddelelse fra EU-Kommissionen: Statsstøtte: Irland gav Apple ulovlige skattefordele for op til 13 mia. EUR

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2923_da.htm

Artikel fra EUobserver: Apple to pay back Ireland €13bn in lost tax

https://euobserver.com/economic/140154


Kapitel 2: Hvad forhindrer fælles skatteregler? – Suveræne stater og låste traktater

Kommissionens besked om undersøgelsen af IKEA

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5343_en.htm

Den Grønne gruppes rapport om IKEA:

https://www.greens-efa.eu/legacy/fileadmin/dam/Documents/Studies/Taxation/Report_IKEA_tax_avoidance_Feb2016.pdf

”Så undvek IKEA miljarder i skat”, Smålandsposten 2015-09-24

Rasmus Corlin Christensen: Hvad er skattely?

http://www.omfinans.dk/2017/11/23/hvad-er-skattely/

OECD om rapportering af skatteoplysninger november 2017:

http://www.oecd.org/tax/transparency/exchange-of-information-on-request/ratings/

Ministerrådets sortliste over 17 lande fra december 2017:

http://www.consilium.europa.eu/media/31945/st15429en17.pdf

Kommissionens spørgsmål og svar om sortlistede skattelande:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-5122_en.htm

EU-kommissionen: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on a Common Corporate Tax Base COM (216)685 og Questions and Answers on the package of corporate tax reforms
Strasbourg, 25 October 2016.

”Hvort svært kan det være” – om land-til-land-rapportering i NOTAT september 2013 side 6.


Kapitel 3: Hvordan beskatter vi IT-giganter?

Junckers tale om Unionens tilstand 2017 (på engelsk):

https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_da

Officielt dokument fra EU-Kommissionen om indsatsen for et fair og effektivt skattesystem for EU og det digitale indre marked (på engelsk).

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/1_en_act_part1_v10_en.pdf

Note fra Europaudvalget om konklusionerne på det digitale topmøde i Tallinn den 29. september 2017 (på dansk):

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/euu/eu-note/40/1795885/index.htm

BEPS-rapport fra OECD om beskatning af den digitale økonomi (på engelsk)

http://www.oecd.org/tax/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report-9789264241046-en.htm

EU-Parlamentets side om opfordringer til fair beskatning af den digitale økonomi (på engelsk):

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-taxation/file-fair-taxes-for-the-digital-economy

Analyse fra Université Paris II om beskatning af den digitale selskaber, som tjener penge på gratis arbejdskraft (på engelsk):

https://policyreview.info/articles/analysis/taxing-cloud-introducing-new-taxation-system-data-collection

Rapport fra konsulentvirksomheden PwC om annonceindtægter og skattebetaling på de nordiske mediemarkeder (på engelsk):

http://danskemedier.dk/wp-content/uploads/unequal-taxation-in-a-digital-world-xxx-a-challenge-for-the-nordic-media-industry.pdf

Rapport fra Paul Tang om tabt skatteprovenu fra Facebook og Google

https://static.financieel-management.nl/documents/16690/EU-Tax-Revenue-Loss-from-Google-and-Facebook.pdf

Artikel fra Reuters om italiensk tiltag for internetskat (på engelsk)

https://www.reuters.com/article/us-italy-tax-digital/italian-budget-commission-approves-web-tax-on-digital-services-idUSKBN1ED14F

Rapport fra skatteeksperterne Pierre Collin og Nicolas Colin om beskatning af den digitale økonomi - bl.a. med forslag om beskatning af data (på engelsk):

https://www.hldataprotection.com/files/2013/06/Taxation_Digital_Economy.pdf

Konklusionerne på indsatsen for beskatning af den digitale økonomi fra EU-topmødet i december 2017 (på engelsk):

http://www.consilium.europa.eu/media/31933/st15175en17.pdf


Kapitel 4: Hvordan sikrer vi fair skat? 

Notat fra Dansk Industri: Virksomheder bidrager med andet end selskabsskat, marts 2016: 

https://di.dk/SiteCollectionDocuments/Skat/Virksomheder%20bidrager%20med%20meget%20andet%20end%20selskabsskat%20%20marts%202016.pdf

Skatteministeriet: Nationalregnskabsopgørelse af de samlede skatter og afgifter, januar 2018;

http://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-skattestatistik/nationalregnskabsopgoerelse-af-de-samlede-skatter-og-afgifter

EU-Kommissionens generaldirektorat for beskatning og toldunion om nye regler for skatterådgivere: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/transparency-intermediaries_en

Reuters og Poitiken - om skattekommissær Moscovicis tale om skatterådgivere som vampyrer, 14. november 2017:

https://www.reuters.com/article/us-eu-tax-paradisepapers/eus-moscovici-urges-fast-action-against-tax-vampires-after-paradise-papers-idUSKBN1DE0UN

https://politiken.dk/paradisepapers/art6205774/EU-vil-bek%C3%A6mpe-%E2%80%99skattevampyrer%E2%80%99

 Faktaark fra EU-Kommissionen om nye regler for skatterådgivere:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1677_en.htm

Artikel i Politiken om Applebys søgsmål mod Guardian og BBC, 19. december 2017:

https://politiken.dk/paradisepapers/art6259951/The-Guardian-og-BBC-sags%C3%B8gt-over-l%C3%A6kkede-skattedokumenter