Kildehenvisninger

Kildehenvisninger

Kapitel 1: Hvordan holder vi politikerne ansvarlige?

Traktatens artikler om åbenhed og deltagelse TEU artikel 1, TEUF artikel 15, og TEUF artikel 298

Staffan Dahllöf: ”Vem betalar? Vem spenderar? Någon som kontrollerar?” En rapport på svensk om EU-budgettet for MEP Max Andersson medlem af Gruppen De Grønne i Europaparlamentet 2016

https://www.mp.se/sites/default/files/eubudget.pdf

Financial Transparency System, database for udgifter som administreres centralt:

http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm

Søgbar sammenstilling af modtagere af EU's landbrugsstøtte:

http://farmsubsidy.openspending.org/

Forsøg på afdækning af modtagere fra offentlige fonde og støtteordninger:

http://community.openspending.org/

Fortegnelse over ministerrådets forberedende komitéer og arbejdsgrupper juni 2017:

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10075-2017-INIT/en/pdf

Sag om ret til at vide medlemslandenes positioner: Acces Info Europe v. Rådet C-280/11 P 17.10.2013 på

http://curia.europa.eu

Decision of the European Ombudsman setting out proposals following her strategic inquiry OI/8/2015/JAS concerning the transparency of Trilogues”

https://www.ombudsman.europa.eu/da/cases/decision.faces

En kortere version på dansk her:

https://www.ombudsman.europa.eu/da/cases/summary.faces/da/69213/html.bookmark

De Capitani v Parliament Case T-540/15, pågående sag rejst af den tidligere embedsmand i Parlamentet Emilio De Capitani, ingen dokumenter tilgængelige i september 2017 udover De Capitanis indledende sagsanlæg i Official Journal:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015TN0540&from=EN

Den Uafhængige Ekspertgruppe: ”Første beretning om påstande om svig, fejl og forsømmelser og nepotisme i Kommissionen”, 15. Marts 1999, afsnit 9.4.25

http://www.europarl.europa.eu/experts/9_da.htm

Kapitel 2: ER EU-Demokratiet repræsentativt?

Traktatens artikler om demokrati, afsnit 2, artikel 11, stk. 2 – principper om deltagelsesdemokrati

CV - information på top-embedsmændene:

European Commission: ”Curricula vitae of the Commission's Directors-General”:

http://ec.europa.eu/civil_service/about/who/dg_en.htm

CV-information på Kommissionens eksperter:

European Commission: ”Special Advisers to the President and Members of the European Commission”:

http://ec.europa.eu/civil_service/about/who/sa_en.htm

Bog: Vauchez, Antoine (2016): ”Democratizing Europe, New York: Palgrave Macmillan

Artikel: Georgakakis, Didier & Weibein, Julien (2010): ”From above and from below: A political sociology of European actors”, Macmillan Publishers:

http://apps.eui.eu/Personal/Researchers/pblokker/Week%207_Georgakakis.pdf

Undersøgelse om lobbyisme i EU. 

Coen, David & Richardson, Jeremy (2009): ”Lobbying the European Union – Institutions, Actors, and Issues”, Oxford University Press

Coporate European Observatory (2014): ”The Fire Power of the Financial Lobby – A Survey of the Size of the Financial Lobby at the EU level”

European Comission (2001): ”European Governance A White Paper”:

http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-01-10_en.htm

Brev til Kommissionsformand Jean-Claude Juncher: 

Van Reybrouck, David (2016): ”We have one year to make democracy work in Europe. Or else the Trumps take over”:

https://thecorrespondent.com/5711/we-have-one-year-to-make-democracy-work-in-europe-or-else-the-trumps-take-over/570854427-59d8ed4b

Bog: Van Reybrouck, David (2015): ”Imod valg – Til forsvar for demokratiet”, Tiderne Skifter.

EU-kommissionens åbenhedsinitiativer: 

EUR-lex (2006): ”Green Paper - European transparency initiative”:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52006DC0194

Forsøg med borgermøder på EU-plan: 

The European Citizens’ Consultation (2009):

https://participedia.net/en/cases/european-citizens-consultation-2009

The European Citizens’ Consultation (2006):

https://participedia.net/en/cases/european-citizens-consultation-2006

Kapitel 3: Hvordan kan borgerne få indflydelse på EU?

Eurobarometer-undersøgelse: European Commission (2017): Eurobarometer: "Public opinion in the European Union" 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142

Bog: "Demokrati som styreform og som ideologi" Mogens Herman Hansen (2010)

EU's guide til aktivt medborgerskab:

https://initiativet.net/

Portal om borgerdeltagelse i EU (Kom til orde i Europa):

https://ec.europa.eu/info/law/contribute-law-making_da

Oversigt over åbne høringer:

https://ec.europa.eu/info/consultations_da

Artikel fra Information om klage over regeringens planer for havbrug:

https://www.information.dk/indland/2017/06/sf-klager-eu-regeringens-planer-havbrug

Oversigt over aktive borgerinitiativer:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful

Officiel side for EU's Ombudsmand (på dansk):

https://www.ombudsman.europa.eu/da/home.faces;jsessionid=89A7703A7139CC75E22C19A14F13455B

DiEM25 - manifest (lang udgave på engelsk)

https://diem25.org/manifesto-long/

Tale fra kommissionsformand, Jean-Claude Juncker, hvor han bl.a. talte om tværnationale lister til EU-parlamentsvalget:

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_da.htm

Hjemmeside for "Stop TTIP":

https://stop-ttip.org/

Artikel fra Information om Kommissionens beslutning om at sætte dele af TTIP-forhandlingerne på pause:

https://www.information.dk/udland/2015/01/omstridt-del-ttip-skudt-hjoerne

Artikel fra Information om at EU begynder øger åbenheden om TTIP efter pres fra EU's Ombudsmand:

https://www.information.dk/udland/2015/01/eu-oeger-aabenhed-frihandelsaftale

Antallet af EU-journalister i Bruxelles: Det er Europas vigtigste valg nogenside: 

https://www.dr.dk/om-dr/nyheder/ole-ryborg-det-er-europas-vigtigste-valg-nogensinde

Hjemmeside for partiet Initiativet:

https://initiativet.net/

Kapitel 4: Er der plads til politiske alternativer i EU? 

Simon Hix og Andreas Follesdal: "Why There Is a Democratic Deficit in the EU: A Response to Majone and Moravcsik" Article in JCMS Journal of Common Market Studies · September 2006

Andrew Moravcsic: In Defence of the Democratic Deficit - Reassessing the Legitimacy of the European Union, JCMS 2002, Volume 40, nr. 4

https://www.princeton.edu/~amoravcs/library/deficit.pdf

Giandomenico Majone: Europe's Democratic Deficit - The Question of Standards, European Law Journal, vol. 4 nr. 1, marts 1998

 Chantal Mouffe: Most Countries In Europe Are In A Post-political Situation, Article on SCRIBD, 19/09/2013

Why the EU needs populism, Interview with Chantal Mouffe, 02.05.2014 in The European: http://www.theeuropean-magazine.com/chantal-mouffe--4/8420-why-the-eu-needs-populism

Henrik Bang, Mads Dagnis Jensen & Peter Nedergaard (2015). ‘We the People’ versus ‘We the Heads of States’: the debate on the democratic deficit of the European Union. Policy Studies, Vol. 36, No. 2, pp. 196-216.

Emmanuel Macrons tale i Athen, 2017

https://www.ellopos.com/blog/4471/em-macron-a-speech-for-europe-athens-2017-full-text-in-english-and-video/

European Commission - Speech
PRESIDENT JEAN-CLAUDE JUNCKER'S State of the Union Address 2017

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_en.htm