Kildehenvisninger

Kildehenvisninger

Til brug for interesserede har vi for nogle af bogens kapitler samlet kilder, hvor der er mulighed for at læse mere. 

Kapitel: Hvilken rolle spiller lobbyisterne?

BusinessEurope; brev fra Markus Beyrer et. al til José Manuel Barroso, 8. januar 2014.

BusinessEurope; “Reaction to the climate and energy package”, 27. februar 2014.

BusinessEurope; “Comments on the Commission’s EU ETS reform proposal”, februar 2016.

Carbon Market Watch; “EU must tighten screws on the number of pollution permits”, februar 2016.

Carbon Market Watch; “Cement’s pollution windfall from the EU ETS”, November 2016.

Carbon Market Watch; “Industry windfall profits from Europe’s carbon market 2008-2015”, November 2016.

CE Delft; “Calculation of additional profits of sectors and firms from the EU ETS”, marts 2016.

CEMBUREAU; “Cement sector should retain carbon leakage status”, pressemeddelelse, 2013.

CEMBUREAU; “Carbon leakage: cement industry at risk”, pressemeddelelse, 2014.

CEPS; “Carbon leakage – Options for the EU”, marts 2014.

Corporate Europe Observatory; “Ending the affair between polluters and politicians”, 19. Marts 2014.

Corporate Europe Observatory;”Carbon Welfare – How big polluters plan to profit from EU emissions trading reform”, december 2016.

Corporate Europe Observatory; “Emissions trading reform: romancing the polluters”, februar 2017.

Ecorys; “Carbon leakage evidence project”, september 2013.

Euractiv; “Carbon market reform puts EU cement sector in the spotlight”, 10. februar 2017.

European Commission (EU-kommissionen); “The EU emissions trading system”, September 2016

Gloaguen, Olivier og Alberola, Emilie; “Assessing the factors behind CO2 emissions changes over the phases 1 and 2 of the EU ETS: an econometric analysis”, oktober 2013.

Sato, Misato og Dechezlepretre, Antoine; “Assymetric industrial energy prices and international trade”, February 2015.

Kapitel: Hvor meget skal man overlade til markedet?

Videnskab.dk: ”Første sikre bevis: Nu heler ozonlaget 2016-06-30”

http://videnskab.dk/naturvidenskab/foerste-sikre-bevis-nu-helerozonlaget

EU-kommissionen: Energiunionen og klimaindsatsen

https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_da

NOTAT november 2014: ”Grøn politik på et sort marked” og ”Indfør EU-imperialisme på energiområdet!”

NOTAT oktober 2013: ”Drop slagsmålet om kvoter og år”

Theresa Scavenius og Malene Lindberg: ”Klimaadfærd og klimaholdninger bland danskerne”, undersøgelse i forbindelse med forskningsprojektet ’The Value-Ac on Gap in Denmark’, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: ”Hvad skal ind – sol eller vind”
Pressemeddelelse 2017-06-29

Energikommissionens anbefalinger til fremtidens energipolitik

http://efkm.dk/temaer/energikommissionen/


Klimarådet: ”Omstilling frem mod 2030, sammenfatning af Klimarådets hovedrapport 2017 samt opdaterede anbefalinger”

http://klimaraadet.dk/da/nyheder/ny-sammenfatning-af-klimaraadets-hovedrapport-2017 

Kapitel: Er grøn omstilling nøglen til nye job?

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: ”Investments in green and social sectors can create 2.8 million jobs in the EU”

AE-Rådet og 3F: ”Potentiale for grønne job”

ETUC: ”Industrial Regions and Climate Change policies: Trade Union's perspectives – detailed case studies”

ETUI: ”Benchmarking Working Europe 2017”

http://www.etui.org/Publications2/Books/Benchmarking-Working-Europe-2017

Tænketanken Bruegel: ”Assessing the Juncker Plan after one year”

http://bruegel.org/2016/05/assessing-the-juncker-plan-after-one-year/

DI: ”Ny eksportstrategi for energibranchen

https://energi.di.dk/Nyheder/Pages/Nyeksportstrategiforenergibranchen.aspx

IVL Svenska Miljöinstitutet: ”The Life Cycle Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions from Lithium-Ion Batteries”

Kapitel: Kan EU redde klimaet alene?

Twitterkonto for klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete:

https://twitter.com/MAC_europa/status/675757427300659201

Dækning af Miguel Arias Cañetes pressemøde i forbindelse mde COP21:

http://www.altinget.dk/eu/artikel/klimakommissaer-om-cop21-eu-spillede-afgoerende-rolle

Politiske reaktioner oven på underskrivelsen af Paris-aftalen:

https://www.information.dk/udland/2015/12/paris-aftalen-hus-historisk-vendepunkt

Pressemeddelelse fra 23 NGO'er efter COP21: http://www.92grp.dk/vi-mener-kategorien/vi-mener-klima-og-energi/235-pressemeddelelser-fra-cop21-lordag-12-12-og-sondag-6-12-2015.html

Oversigt over udledning af drivhusgasser på globalt plan:

http://csr.dk/status-p%C3%A5-verdens-co2-udslip

Oversigt over OECD's prognoser for befolkningsvækst på globalt plan:

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=POP_PROJ#

Artikel på baggrund af rapport og voksende middelklasse fra OECD:

http://www.ugebreveta4.dk/ny-global-middelklasse-vil-aendre-verden_19181.aspx

WWF Verdensnaturfondens oversigt over det globale ressourceforbrug http://www.wwf.dk/?20140/I-dag-begynder-vi-at-bruge-flere-ressourcer-end-kloden-har-til-rdighed

Blogindlæg fra vicepræsident i Verdensnaturfondens afdeling for mad og markeder, Jason Clay, der opridser landbrugets udfordring:

http://www.huffingtonpost.com/dr-jason-clay/a-pledge-to-tackle-climat_b_8712148.html

Artikel om ny rapport fra Care Danmark, der viser, at flere mennesker flygter fra klimaforandringer end fra krig:

https://www.dr.dk/nyheder/udland/flere-flygter-fra-klimaforandringer-end-fra-krige

Artikel med bl.a. økonomiprofessor og formand for Klimarådet, Peter Birch Sørensen, der forklarer, at der ikke nødvendigvis er nogen modsætning mellem at sætte ind over for fattigdom og løse klimaproblemerne:

https://www.b.dk/viden/klimaet-lider-under-den-voksende-velstand

Oversigt over Paris-aftalens forskellige aspekter, herunder klimafinansiering i udviklingslandene:

https://faktalink.dk/titelliste/cop21-i-paris

EU-Kommissionens side om indsatsen på klimaområdet:

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies_da

Artikel om vedtagelsen af FN's 17 mål for bæredygtighed:

https://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/verdens-lande-vedtager-17-maal-baeredygtighed

Artikel om Kinas løfte om at overholde Paris-aftalen:

https://www.information.dk/telegram/2017/06/kina-overholde-paris-klimaaftalen

Artikel om klimaforandringer som trussel mod asiatiske storbyer:

https://ing.dk/artikel/klimaforandringer-truer-asiatiske-storbyer-199647

 Artikel om Indiens løfte om at blive i Paris-aftalen:

https://www.information.dk/telegram/2017/06/indien-gaa-laengere-klimaaftalen-paris

 Hjemmesiden for Borgmesterpagten for klima og energi:

http://www.borgmesterpagten.eu/index_da.html

Hjemmesiden for den amerikanske sammenslutning Compact of Mayors

https://www.compactofmayors.org/

Artikel om Californiens klimaaftale med Kina:

https://www.dr.dk/nyheder/udland/californien-underskriver-groen-aftale-med-kina

Hjemmeside for United States Climate Alliance:

https://www.usclimatealliance.org/

Artikel om Texas som førende producent af vindenergi i USA:

https://www.theguardian.com/us-news/2017/feb/20/texas-wind-energy-green-turbines-repbublicans-environment

Artikel om rapport, der viser G20-landenes investeringer i fossile brændsler:

https://www.theguardian.com/world/2017/jul/05/g20-public-finance-for-fossil-fuels-is-four-times-more-than-renewables

FN's status over lande, der har ratificeret Paris-aftalen:

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php

Artikel med kritik fra en række NGO'er af EU's klimaindsats:

 https://www.information.dk/udland/2016/03/ngoer-eu-svigter-klima-aftalen-paris