Kildehenvisninger

Kildehenvisninger

Indledning

Traktaten for den Europæiske Union: Lissabontraktaten. 2009. http://www.eu.dk/~/media/files/eu/ld_euo_lissabon_16.ashx

Nobels fredspris, cermoni 2012. https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2012/eu-facts.html

Nobels fredspris, midler. https://europa.eu/european-union/about-eu/history/2010-today/2012/eu-nobel_en

PESCO Permanent Structured Cooperation – Factsheet. 2017. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/34226/permanent-structured-cooperation-pesco-factsheet_en

Nye Jr., Joseph S.: Soft Power – The means to succeed in world politics. Perseus Books. 2004.

Cooper, Robert: Hard Power, Soft Power and the goals of diplomacy. IN: David Helg & Matthias Koenig-Archibugi (eds): American Power in the 21st century. 2004.

Den Europæiske Unions charter for grundlæggende rettigheder. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT

Kapitel 1: Hvad er fred?

Bramsen, Isabel, Vibeke Vindeløv og Jørn Boye: International Konfliktløsning. 2016.

EU-budgettet. Seks procent til EU's udenrigspolitik. https://europa.eu/european-union/about-eu/money/expenditure_en

Kosovo-Serbien aftale om anerkendelse af uddannelsespapirer http://www.balkaninsight.com/en/article/title-kosovo-serbia-clinch-new-deal-on-diplomas-10-05-2015

European Centre for Development Policy: Study on EU lessons learnt in mediation and dialogue: Glass half full. FWC COM 2011 – Lot 1. 2013.  http://ecdpm.org/publications/glass-half-full-study-eu-lessons-learnt-mediation-dialogue/

Vindeløv, Vibeke: Konflikt og Følelser – Kapitel 5 i Bramsen, Isabel, Vibeke Vindeløv og Jørn Boye: International Konfliktløsning. 2016.

Buzan, Barry, Jaap de Wilde, og Ole Wæver: Security: A new Framework for Analysis. 1997.

Milošević, Slobodan: Kosovo Polje Speech. 1987.

Trump, Donald: Campaign Launch speech 2015. http://time.com/3923128/donald-trump-announcement-speech/

Asmussen, Ida Helene: ’ Performing absolution narratives in restorative justice’. Restorative Justice: An International Journal, 2015. Vol. 3, No. 1, 28–48

Molbæk-Steensig, Helga: Fra offer til overlever – krigsbarndomsmuseet I Sarajevo. Magasinet rØST. http://www.magasinetroest.dk/index.php?id=4&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1453

War Crimes: Why ‘Sorry’ is never good enough. Balkan Insight. http://www.balkaninsight.com/en/article/apologies-only-part-of-reconciliation-process/1431/35

Steen Ramsgaard. Krigen i Europas Baggård – Historien om Jugoslaviens sammenbrud. 414 sider, ill., Lindhardt og Ringhof 2016

Kapitel 2: Hvad er fremtiden for forsvarssamarbejdet?

Nick Witney:”EU defence efforts miss the open goal againg” (www.ecfr.eu) 2017-11-17.

Jolyon Howorth:”For at True European Defence Union”, Wilfred Martens Centre for European Studies, December 2017 (www.martenscentre.eu), official tænketank for EPP, den borgerlige partigruppe i Europa-Parlamentet.

Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe a Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy (https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web_0.pdf)

”Council conclusions on implementing the EU global strategy in the area of security and defence” http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/11/14/conclusions-eu-global-strategy-security-defence/

French White Paper on Defence and National Security 2013. Foreword by Francois Hollande. https://otan.delegfrance.org/White-Paper-on-Defence-and-National-Security

Sandhurst UK-France Summit 2018-01-18 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/674880/2018_UK-FR_Summit_Communique.pdf

Kristian Søby Kristensen: ”Macrons Europa handler om fransk storhed gennem fransk militær”, Information 2018-01-22

Søren Riishøj: ”Den ny europæiske (u)orden gør forsvarssamarbejdet svært”, Information 2018-01-26

Europa-Parlamentet, Directorat-General for External Policies: ”Permanent Structured Cooperation: national perspectives and state of play”, July 2017–PE 603.842

PESCO. Collaborative Projects. https://www.consilium.europa.eu/media/32082/pesco-overview-of-first-collaborative-of-projects-for-press.pdf

Kapitel 3: Hvor står EU I den digitale informationskrig?

Artikel om russisk cyberangreb mod Estland og forsøg på indflydelse på demokratiske valg: https://www.theguardian.com/technology/2017/dec/02/fake-news-botnets-how-russia-weaponised-the-web-cyber-attack-estonia

Flemming Splidsboels rapport fra DIIS om ruslands hybridkrig: http://pure.diis.dk/ws/files/950041/DIIS_RP_2017_6_web.pdf

Artikel om bekymringer i EU-Parlamentet i forhold til Ruslands indflydelse på valget i 2019: https://www.information.dk/telegram/2018/01/eu-parlamentarikere-sikre-eu-russisk-propaganda

EU-Kommissionens side om tiltag mod “fake news”: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/fake-news

Artikel om den politiserede brug af begrebet “fake news”: https://www.theguardian.com/us-news/2018/jan/25/how-trumps-fake-news-gave-authoritarian-leaders-a-new-weapon

Artikel om distanceringen mellem misinformation og desinformation: https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/13037-fake-news-er-ikke-problem-danmark-men-misinformation-er

Artikel om den russiske udenrigsministers afvisning af Ruslands forsøg på at blande sig i demokratiske valg i andre lande: https://www.dr.dk/nyheder/udland/ruslands-udenrigsminister-afviser-historier-om-russiske-hackere

Artikel om CIA’s historiske forsøg på at blande sig i demokratiske valg i andre lande: https://www.nytimes.com/2018/02/17/sunday-review/russia-isnt-the-only-one-meddling-in-elections-we-do-it-too.html

Artikel om omfanget af ‘bots’ på Twitter: https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/13329-bots-fylder-i-den-danske-rusland-debat-paa-twitter

Artikel om en tidligere medarbejder på “troldefabrik” i Skt. Petersborg: https://www.b.dk/globalt/ljudmila-arbejdede-undercover-paa-putins-troldefabrik-maalene-var-hver-dag-de-samme

Konkusionen fra møde i Det Europæiske Råd i november 2017 om vigtigten i, at der bliver formidlet positive budskaber om EU i unionens nabolande: http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2017/11/13/

EU-oplysningen side om East Stratcom Taskforce: http://www.eu.dk/da/spoergsmaal-og-svar-folder/hvad-er-east-stratcom

East Stratcoms hjemmeside med eksempler på pro-russisk desinformation: https://euvsdisinfo.eu/

Spørgsmål og svar om East Stratcom på hjemmesiden for den europæiske udenrigstjeneste (EEAS), hvor man blandt andet afviser, at man laver modpropaganda: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/2116/questions-and-answers-about-east-stratcom-task-force_en

Artikel med kritik af East Stratcoms metoder fra bl.a. Flemming Splidsboel: https://politiken.dk/udland/art5851073/EU-er-fanget-i-propaganda-krigens-t%C3%A5ger

Kronik af Dansk Folkepartis Marie Krarup, der kritiserer East Stratcom for at forveksle EU-kritik med pro-russisk desinformation: https://www.fyens.dk/indlandMarie-Krarup-EU-har-oprettet-en-uhyggelig-gabestok/artikel/3121744

Artikel om hollandske krav om indgreb mod East Stratcom: https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/holland-kraever-eus-vaern-mod-pro-russisk-propaganda-lukket

Artikel om forskellige europæiske tiltag mod falske nyheder og desinformation: https://www.dr.dk/nyheder/udland/overblik-her-kaempes-der-mod-falske-nyheder-og-disinformation

Artikel om svensk forsvar mod psykologiske trusler: https://www.dr.dk/nyheder/udland/svenskerne-gaar-all-nu-ogsaa-med-forsvar-mod-psykologiske-trusler

Artikel om franske tiltag mod desinformation i forbindelse med valg: https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/emmanuel-macron-klar-med-lov-mod-falske-nyheder

Artikel om risikoen for censur og overimplementering af love, der skal bekæmpe desinfomration: https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/13040-eu-i-linedans-mellem-desinformation-og-censur

EU-Kommissionens udmelding om nedsættelse af ekspertgruppe ift. falske nyheder og
desinformation: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/experts-appointed-high-level-group-fake-news-and-online-disinformation

Rapport fra ekspertgruppen med forslag til tiltag mod desinformation: http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=50271

Kapitel 4: Hvordan bruger EU sin bløde magt

Europæisk konsensus om humanitær bistand:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=LEGISSUM:ah0009

Norsk evaluering af EU’s integrerede tilgang: http://www.eunpack.eu/sites/default/files/deliverables/Deliverable%204.1.pdf

Mogherini: New Balkan strategy can be EU ‘turning point’: https://www.politico.eu/article/europe-balkan-membership-mogherini-new-strategy-can-be-eu-turning-point/

In depth analysis: Free and fair trade for all, DG for External Policies, November 2017. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/570487/EXPO_IDA(2017)570487_EN.pdf

Briefing: The Pan-African Parliament: getting ready for the 2017 AU-EU Summit, DG for External Policies, November 2017. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578028/EXPO_STU(2017)578028_EN.pdf

Lehne, Stefan: Is There Hope for EU Foreign Policy? 2017. http://carnegieeurope.eu/2017/12/05/is-there-hope-for-eu-foreign-policy-pub-74909

Council Conclusions on the Integrated Approach to External Conflicts and Crises. 22 January 2018. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5413-2018-INIT/en/pdf

Apodaca, Clair: Foreign Aid as a Forign Policy Tool. 2017: http://politics.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-332

Trump om handelskrig: https://twitter.com/realdonaldtrump/status/969525362580484098?lang=da

Cameron, Fraser: Of course the EU’s soft power works. 2012: http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/49716