Tænketanken DEO

DEO Projekter

Tænketanken DEO

TÆNKETANKEN DEO er en FOLKELIG TÆNKETANK, der har til formål at inddrage flere i debatten om EU og Europas politiske udfordringer.

EU har aldrig været baseret på en stærk folkelig opbakning blandt de europæiske befolkninger, men i de seneste år er utilfredsheden vokset, og flere folkeafstemninger har blokeret for politiske tiltag. Senest har et flertal i Storbritannien stemt for at forlade samarbejdet.

Utilfredsheden bunder dels i en oplevelse af, at EU skaber problemer, fremfor at løse dem, og samtidig at den politiske dagsorden og de beslutninger, der træffes i EU, er uden for rækkevidde for den almindelige borger.

Der er en kløft mellem dem, der har indflydelse og ressourcer til at få deres ideer præsenteret i medierne og få deres vilje igennem på forskellige politiske områder og dem, der føler sig sat uden for spillet.

Med TÆNKETANKEN DEO vil vi bygge bro mellem politikere og borgere, og mellem eksperter og helt almindelige mennesker. Alle skal have mulighed for at tænke med og bidrage til debatten om, hvor vi skal hen i Europa.

TÆNKETANKEN DEO sætter EU-politik på dagsordenen med debatter, hvor deltagerne inddrages. Vi viderebringer også deltagernes holdninger og budskaber til politikere og eksperter, så de kan blive klogere på, hvilke samfundsproblemer der optager dem, og hvad de mener om det europæiske samarbejde.

De politikere og eksperter, der deltager i TÆNKETANKEN DEO's aktiviteter, bliver tvunget til at forberede sig på den problemstilling, der er sat til debat. De møder op velforberedte og med lyst til at lytte til folk.

Eksempler på aktiviteter i TÆNKETANKEN DEO:

Efteråret 2016 - Otte folkehøringer, som DEO organiserer i København og Aarhus.
Vi tager debatten om fordele og ulemper ved de fire friheder - og leder efter bud på EU's fremtid. På folkehøringerne tænker deltagerne, politikere og deltagere sammen. 
Foråret 2017 - En debatbog "Er fri bevægelighed EU's fremtid?" om de fire friheder og hvilken rolle, de spiller for EU's arbejdsmarked og økonomi, og hvordan skal reguleres i fremtiden, til gavn for flere. Bogens analyser er baseret på input fra folkehøringerne i efteråret 2016.

Foråret 2017 - Videoer og lokale debatmøder baseret på debatbogen "Er fri bevægelighed EU's fremtid?"
Input og løsningsforslag fra deltagere og offentlighed indsamles før og diskuteres på møderne. Debatindlæggene indgår efterfølgende i en debatbog om EU's fremtid.

Deltag i TÆNKETANKEN DEO - send dit bidrag til eus-fremtid@deo.dk