Europas fremtid - Horsens

Onsdag den 22. maj 2019, kl. 19.00-20.30

Horsens Bibliotek, Tobaksgården 12, 8700 Horsens

Debatmøde med Christilla Rynning og Gorm Harste

Hvor skal Europa hen? - Horsens

Hvilket Europa vil vi leve i om 10 år, og hvilket Europa skal vores børn og børnebørn være en del af om 50 år? Det er svære spørgsmål. Rigtig svære. Mød forskerne Gorm Harste og Christilla Rynning.

OBS: Tilmelding sker på Folkeuniversitetets hjemmeside (klik her)

I anledningen af EU-parlamentsvalget den 26. maj stiller vi de svære spørgsmål til forskere og eksperter i Danmark, såvel som til alle de stemmeberettigede.

Ingen kan forudse, hvordan Europa og EU udvikler sig. Se bare de enorme udviklinger de seneste fem år siden sidste Europaparlamentsvalg i 2014. I de seneste fem år har vi oplevet forandringer inden for en lang række områder:

  • Ruslands annektering af Krim i 2014 stiller spørgsmål til Europas rolle i krig og fred.
  • De store immigrations- og flytningsstrømme satte i 2015 spot på problemer ved Europas ydre grænser.
  • Nationalismens opblomstring i dele af (Øst)europa samt valget af den protektonistiske Trump i USA i 2016 rykker ved unionens samarbejdsvilje.
  • Brexit-afstemningen i 2016 ryster Europas selvforståelse.
  • Senest er klimaforandringerne med usædvanlige vejrlige blevet påtrængende for borgere i hele Europa, som oplever hedebølger, tørketilstande eller kaskader af nedbør.
  • Desuden er der spørgsmål om finanssvindel, selskabsskat, sociale ydelser, social dumping og en lang række andre fælles europæiske spørgsmål.

Sidst men ikke mindst, så anklages EU ofte for demokratisk underskud. Men er det sandt? Eller er der et demokratisk overskud?

Program for dagen:

19.00: Velkomst

19.05: Europas fremtidige tilstand – demokrati, enhed og union. Gorm Harste, lektor i statskundskab, Aarhus Universitet

19.55: Hvem har magten til at forme EU's fremtid? Cristilla Rynning, professor ved Syddansk Universitet

20.15: Pause

20.25: Opsummering og spørgsmål. Samtale og spørgsmål fra publikum

20.30: Tak for i dag

Arrangementet afholdes i samarbejde mellem DEO, Folkeuniversitetet i Horsens og EuropaNU. Det er en del af projektet: Styrkelse af EU-debat i alle egne af landet, der er støttet af Europa-Nævnet. 

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig via Folkeuniversitetets hjemmeside.