Europas fremtid - Ringkøbing

Torsdag den 2. maj 2019, kl. 19.00-20.30

Rådhushallen, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing

Debatmøde om EU-valget og Brexit

Europas fremtid - Ringkøbing

Hvad ønsker vi i dag for Europas fremtid? Og hvilket Europa skal vores børn og børnebørn leve i? Spring på en af forskersamtalerne op til valget til Europaparlamentet 26. maj 2019. Mød forskerne Jens Blom-Hansen og Ole Helmersen.

OBS: Tilmelding via Folkeuniversitetets hjemmeside (klik her)

Hvilket Europa vil vi leve i om 10 år, og hvilket Europa skal vores børn og børnebørn være en del af om 50 år? Stillede man det samme spørgsmål for 50 år siden, så ønskede man sig i Europa fred og forsikring mod nye krige. Senere ønskede man sig velstand og fri bevægelighed for varer og personer. EU blev svaret. 

Spørgsmålene om Europas fremtid er svære, for ingen ved, hvordan Europa og EU udvikler sig. Se bare de kolossalt overraskende udviklinger de seneste fem år, som er perioden siden sidste Europaparlamentsvalg i 2014. I de seneste fem år har vi oplevet forandringer inden for en lang række områder: Ruslands annektering af Krim i 2014 stiller spørgsmål til Europas rolle i krig og fred.

De store immigrations- og flytningsstrømme satte i 2015 spot på problemer ved Europas ydre grænser. Nationalismens opblomstring i dele af (Øst)europa samt valget af den protektonistiske Trump i USA i 2016 rykker ved unionens samarbejdsvilje.

Brexit i 2016 ryster Europas selvforståelse. Senest er klimaforandringerne med usædvanlige vejrlige blevet påtrængende for borgere i hele Europa, som oplever hedebølger, tørketilstande eller kaskader af nedbør. Desuden er der spørgsmål om finanssvindel, selskabsskat, sociale ydelser, social dumping og en lang række andre fælles europæiske spørgsmål.

Denne aften når vi ikke at komme hele EU rundt. Vi kommer heller ikke til at se ud i fremtiden. Men vi har inviteret to stærke forskere til at guide os udi Europa de næste fem og flere år. Aftenen handler dels om EU i dag og i fremtiden, og sætter særligt fokus på, hvad vi kan lære af Brexit.

Program for dagen:

19.00: Velkomst vært

19:05: Hvorfor skal vi stemme til EU-valget? Jens Blom-Hansen, professor i statskundskab, Aarhus Universitet

19.25: Nationalisme, protektionisme eller protest? Hvorfor vil briterne forlade os? Ole Helmersen, lektor i engelsk, Copenhagen Business School

19.45: Pause

19.55: Samtale og spørgsmål fra publikum

20.30: Tak for i dag

 

Arrangementet afholdes i samarbejde mellem Ringkøbing Bibliotek, DEO og EuropaNU. 

Det er en del af projektet: Styrkelse af EU-debat i alle egne af landet, der er støttet af Europa-Nævnet. 

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig via Folkeuniversitetets hjemmeside.