Europas fremtid - Varde

Mandag den 20. maj 2019, kl. 16.30-18.00

Varde Bibliotek, Rådhusstræde 2, 6800 Varde

Debatmøde om EU-valget og den ydre grænse

Hvor skal Europa hen? - Varde

Hvilket Europa vil vi leve i om 10 år, og hvilket Europa skal vores børn og børnebørn være en del af om 50 år? Det er svære spørgsmål. Rigtig svære. Mød eksperterne Gorm Harste og Catharina Sørensen.

OBS: Tilmelding sker på Folkeuniversitetets hjemmeside (klik her)

I anledningen af Europaparlamentsvalget 26. maj stiller vi de svære spørgsmål til forskere og eksperter i Danmark, såvel som til alle de stemmeberettigede.

Ingen kan forudse, hvordan Europa og EU udvikler sig. Se bare de enorme udviklinger de seneste fem år siden sidste Europaparlamentsvalg i 2014. I de seneste fem år har vi oplevet forandringer inden for en lang række områder:

  • Ruslands annektering af Krim i 2014 stiller spørgsmål til Europas rolle i krig og fred.
  • De store immigrations- og flytningsstrømme satte i 2015 spot på problemer ved Europas ydre grænser.
  • Nationalismens opblomstring i dele af (Øst)europa samt valget af den protektonistiske Trump i USA i 2016 rykker ved unionens samarbejdsvilje.
  • Brexit-afstemningen i 2016 ryster Europas selvforståelse.
  • Senest er klimaforandringerne med usædvanlige vejrlige blevet påtrængende for borgere i hele Europa, som oplever hedebølger, tørketilstande eller kaskader af nedbør.
  • Desuden er der spørgsmål om finanssvindel, selskabsskat, sociale ydelser, social dumping og en lang række andre fælles europæiske spørgsmål.

Sidst men ikke mindst, så anklages EU ofte for demokratisk underskud. Men er det sandt? Eller er der et demokratisk overskud?

Program for dagen:

16.30: Velkomst

16.35: Europas fremtidige tilstand – demokrati, enhed og union. Gorm Harste, lektor i statskundskab, Aarhus Universitet

16.55: Europa nu og fremover - grænser og forbehold. Catharina Sørensen, forskningschef, Tænketanken EUROPA

17.15: Pause

17.25: Opsummering og spørgsmål. Samtale og spørgsmål fra publikum

18.00: Tak for i dag

Arrangementet afholdes i et samarbejde mellem Varde bibliotek, DEO og EuropaNU. Det er en del af projektet: Styrkelse af EU-debat i alle egne af landet, der er støttet af Europa-Nævnet. 

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig via Folkeuniversitetets hjemmeside.