Efteruddannelse i samfundsfag - for folkeskolelærere

Efteruddannelse i samfundsfag - for folkeskolelærere

30.06.2017

TILBUD. Bliv klogere på EU og aktuelle undervisningstemaer. Lær at bruge både fire forløb om EU og Spillet om EU's fremtid. Få inspiration fra nogle af landets førende didaktikere.

Efteruddannelsesseminarer for lærere i grundskolen:

  • København: Torsdag den 7. september kl. 14-17
  • Aalborg: Onsdag den 13. september kl. 14-17
  • Aarhus: Torsdag den 14. september kl. 14-17
  • Odense: Onsdag den 27. september kl. 14-17

På seminarerne får du et oplæg om EU's aktuelle udfordringer fra Rasmus Nørlem Sørensen, der er chefanalytiker i DEO, der sætter virkeligheden i spil over for læringsspillet.

Peter Kirkegaard instruerer i brugen af de fire nye forløb om EU, som dækker konkrete temaer om: Hvad er EU, flygtninge, ungdomsarbejdsløshed og kemikalielovgivning.

Førende didaktikere giver deres bud på, hvordan man kan arbejde med EU i folkeskolen og de øvrige grundskoleuddannelser. Mød Rune Riberholt, Anders Stig Christensen og Thomas Stentz Mortensen.

En afgørende del af efteruddannelsen er en grundig instruktion i at bruge Spillet om EU's fremtid på din skole.

Spillet om EU's fremtid

Spillet om EU's fremtid giver viden om, hvordan EU-samarbejdet fungerer, hvilke interesser og ressourcer de forskellige lande har og giver klare oplevelser af, hvad kernen i EU’s udfordringer består af.

Eleverne engageres i realistiske problemer og forhandlinger i EU og anspores til at søge løsninger og fremlægge faglige analyser. Konkret giver eleverne indsigt i tre centrale udfordringer, som EU står overfor: Flygtningekrisen, den økonomiske krise og retningen for EU-samarbejdet fremover.

Eleverne får roller som repræsentanter for op til ti forskellige medlemslande, for erhvervslivets og fagforeningernes interesseorganisationer og for de to brede bevægelser Pegida og DiEM25.

Grupperne har forskellige og indimellem modstridende ønsker til forhandlingerne. En sidste gruppe elever er journalister, som dækker forhandlingerne i løbet af dagen ud fra forskellige perspektiver fra op til fem medier med hver deres særkende.

Deltagelse

Det koster 400 kr. at deltage.

Som et specialtilbud kan du få det trykte eksemplar af Spillet om EU's fremtid, der koster 800 kr., og tre pladser til undervisere fra din skole. Den samlede pris er på kun 1.200 kr.