Danmark kan ikke stoppe giftbehandlet mad, siger professor i miljøret

Danmark kan ikke stoppe giftbehandlet mad, siger professor i miljøret

19.08.2019

Fødevareminister Mogens Jensen (S) vil hurtigst muligt standse import af frugt, grønt og andre madvarer med restindhold af insektgiftet chlorpyrifos. Han har instrueret Fødevarestyrelsen om at udarbejde en tidsplan for et importstop. Det udtalte ministeren i sidste uge til Danmarks Radios Orientering. Professor i miljøret Peter Pagh kalder den plan for en umulig sag.

Af Staffan Dahllöf

Henrik Dammand Nielsen, enhedschef for Kemi og Fødevarekvalitet i Fødevarestyrelsen, siger, at Danmark vil give EU-kommissionen en frist på 5-6 uger til at reagere på henvendelsen om, at Danmark vil forbyde restindholdet af chlorpyrifos. En forespørgelse, som Danmark sendte i sidste uge.

”Hvis Kommissionen ikke reagerer indenfor den tid, vil vi forberede en dansk bekendtgørelse, som så skal behandles på sædvanlig måde med høring og meddelelse til Kommissionen,” siger han.

Planerne for en dansk enegang kommer samtidigt med, at EU-landene forbereder en fælles beslutning om enten fortsat godkendelse eller forbud mod anvendelsen af chlorpyrifos - insektgiftet, som mistænkes for at kunne forårsage hjerneskader på børn og skade arveanlæg.

Forbudt at bruge, men tilladt at sælge 

Brugen af chlorpyrifos er forbudt i flere EU-lande, blandt dem Danmark. Men pesticidbehandlet frugt og grøntsager fra lande udenfor EU og EU-lande, hvor brugen er tilladt, handles frit over grænserne. En undersøgelse koordineret af centret ”Investigative Reporting Denmark” viste i juni, at en tredjedel af ikke-økologiske citrusfrugter i danske forretninger har spor af chlorpyrifos. En samlet EU-beslutning om den fremtidige anvendelse af insektgiften ventes senest i december.

Det danske ønske om at agere hurtigere og ikke vente på en kommende EU-beslutning, blev ifølge fødevareminister Mogens Jensen udløst af en usædvanlig udmelding fra EU’s fødevareagentur EFSA (European Food Safety Authority) den 2. august. Ifølge EFSA findes der ingen sikre grænseværdier for chlorpyrifos og det beslægtede stof chlorpyrifos-methyl. Visse biologer og toksikologer har i mange år påpeget stoffernes mulige negative effekt på hjernens udvikling.

Som tidligere beskrevet af en række europæiske medier er den gældende EU-tilladelse af chlorpyrifos baseret på rapporter fra producenten Dow Chemicals, der i juni skiftede navn til Corteva Agriscience. Rapporter, som danske og svenske forskere sidste år beskrev som vildledende. EFSA skriver i sin udtalelse, at man har været særlig opmærksom på den kritik fra de tre forskere Axel Mie, Philippe Grandjean og Christina Rudén.

Fødevarestyrelsen vil basere et dansk importforbud på en EU-forordning om fødevarer (lov, som gælder alle medlemslande) fra 2002. Forordningen giver mulighed for umiddelbart at standse import og salg af fødevarer som ”formodes at udgøre en alvorlig risiko for menneskers sundhed”. 

Et sådant stop eller forbud vil dog kun være midlertidigt, og det skal efter senest ti arbejdsdage vurderes af Kommissionen og en komité, hvor alle medlemslande deltager, om dette kan opretholdes eller ej. 

Goodwill fra håbløs sag?

Peter Pagh, professor i miljøret ved Københavns Universitet, mener ikke, at Danmark kan gå enegang med et importforbud.

Han påpeger, at der i fødevareforordningen alene er tale om en midlertidig national kompetence om at standse import, og at det i sidste ende er Kommissionen, der afgør om et midlertidigt forbud kan opretholdes. Det er også Kommissionen, der skal vurdere, om der er tale om en åbenbart alvorlig sundhedsrisiko. Pagh udtaler:

”Det er efter min opfattelse rimelig sikkert, at disse regler i Fødevareordningen ikke kan anvendes til at omgå de komplekse regler om godkendelse af et pesticid, der er godkendt efter de fælles regler i en anden medlemsstat, når reglerne om restkoncentrationer er overholdt”. Han fortsætter:

”Det er overraskende, hvis regeringens juridiske rådgivere ikke er klar over dette, men det er naturligvis også muligt, at det har en mindre interesse for regeringen, der jo kan få politisk goodwill af at føre en i øvrigt umulig sag, som det for eksempel skete med det danske dåseforbud”, siger Peter Pagh.

EU-traktaten indeholder i øvrigt en mulighed for enkelte lande at opretholde eller introducere striktere miljøregler, end flertallet er gået med til. Men denne såkaldte miljøgaranti skal motiveres med specifikke nationale forhold, og er derfor ikke relevant her, da giften er skadelig for alle – uanset nationalitet.

”Chlorpyrifos er skadelig for alle, ikke kun for dansker. Så den bestemmelse kan vi ikke bruge her,” siger Henrik Dammand Nielsen i Fødevarestyrelsen.

 

Billedtekst: Spanien, der er storforbruger af chlorpyrifos, forbereder den kommende beslutning om fortsat EU-godkendelse, som Mogens Jensen vil komme i forkøbet med et dansk importstop. Her ses de spanske grøntsagstelte i Almeria provinsen: Marcos Garcia Rey, El Confindencial.