Hvad vil vi med bankerne? - herning

Hvad vil vi med bankerne?

06.02.2017

REPORTAGE - HERNING. Publikum blev mødt af tre eksperter, der var klar til at diskutere bankernes rolle i samfundet. Der blev snakket både pengeskabelse og regulering og de begrænsninger det ligger på især de små pengeinstitutter.

De tre eksperter, der var taget med DEO til Herning var Jonas Jensen fra Gode Penge, Jan Kirkensgaard, direktør i Falster Andelskasse og Gert Tinggaard Svendsen, professor ved Aarhus Universitet.

Jonas Jensen startede aften med at snakke om, hvordan bankerne skaber penge. Her fortalte Jonas, hvordan banken skaber penge, når de låner ud, og hvordan de penge forsvinder igen, når kunderne betaler dem tilbage igen. Problemet med dette, pointerede Jonas, er, at denne metode skaber inflation.

Vi er fanget i en gældsfælde fordi pengene skabes når vi låner, når der er gæld.” 

Nationalbanken skal åbnes op

En løsning, som Jonas og Gode Penge foreslog var, at Nationalbanken skal åbnes op, så den kan bruges af almindelige borgere, som andre banker kan.

Det skal være nationalbanken der laver penge, både fysiske og digitale. Vi skal alle have en konto i nationalbanken. Således bliver banker reduceret til pengeformidlere – ikke pengeskabere.” 

Jan Kirkensgaard, Direktør i Faster Andelskasse, stod klar til at fortælle om bankernes inderside, om regulering, finanskrise og bankernes rolle i samfundet. Jan pointerede, at bankerne har andre roller, end blot at låne penge ud.

Ting, der får det økonomiske aspekt af samfundet til at køre rundt, såsom lønkontoer, kreditkort, rådgivning, osv. er blot nogle af de ting, bankerne sørger for eksisterer og virker. For en lille pengeinstitut som Falster Andelskasse betyder den stigende regulering med banksektoren, at der bliver mindre og mindre tid til at tage sig af de ting, som kunderne egentlig har brug for.

Mere regulering kvæler små banker 

Jeg bruger 90% af min tid på forretningsgange og overholdelse af regulering, og ikke på kunderne, hvor den kunne skabe værdi til samfundet. Den tid er brugt på kontrol – ikke tillid,” sagde Jan Kirkensgaard. 

Jan påpegede også, at al denne regulering rammer de små pengeinstitutter meget hårde, end de store. Den manglende tillid til bankerne har skabt et uoverskueligt bureaukrati af regler, som kun de store banker har kapacitet til at tage sig af, uden det går ud over deres kunder.

Små pengeinstitutter er underlagt samme regulering som store. Derfor er vilkårene ikke lige. Regulering holder de store i live. Dem der har råd til det overlever. Det er rimeligt at der er krav, men de nuværende krav er voldsomme. Der er ingen tillid, men til gengæld mange nye regler, Den manglende tillid har vi dog nok selv været med til at brænde af under finanskrisen.” 

Gert Tinggaard Svendsen fra Aarhus Universitet var sidste mand i panelet. Gert har forsket i EU-lobbyisme og tillid, og dette var også hans udgangspunkt i aftenens panel. Gert mente, at vi burde kigge efter andre løsninger end blot mere regulering af bankerne.

Kontrol er dyrt og derfor skal vi undgå så meget kontrol som muligt og gøre tingene enkle. Undgå for meget bøvl.” 

Ifølge Gert Tinggaard Svendsen er løsningen mere tillid. I Danmark har vi en generel tillid til vore systemer og institutioner, men bureaukrater i Bruxelles er præget af den manglende tillid i mange af deres hjemlande. De er derfor tilbøjelige til at indføre mere regulering.

Bankerne skal ikke reddes

Det er i vores interesse at få nogle aftaler hvor, det er det danske system med tillid frem for regulering, der er grundstenen,” Påpegede Gert Tinggaard Svendsen. 

Gert mente yderligere, at hvis man skulle kunne opretholde tilliden, må de fejl, der bliver begået kun være undtagelser og ikke gentagelser. Under finanskrisen så vi banker, hvor fejl var mere reglen end undtagelsen. Disse banker skal ikke reddes, mente Gert.

I et markedssystem er det en fejl at redde banker. De der er gode skal klare sig, dem der ikke er, skal have lov at gå ned. Næste gang skal der ikke være nogen kære mor.” 

Fra salen var der knap så meget tillid til bankerne. En kommentar fra publikum gik blandt andet på, at spørgeren mente, at årsagen til det økonomiske rod vi er endt i, var på grund af dereguleringer i 80’erne. Løsningen er stramme regler, så det ikke sker igen.

Spoerger

Der blev blandt andet spurgt til, om vi ikke bare kunne tage til EU og lave nogle gode regler, som vi alle følger?

Hertil svarede Gert Tinggaard Svendsen, at problemet er, at det kun er Kommissionen, der kan tage initiativ til lovgivning, og det er typisk kun én bureaukrat, der tager beslutningerne. Derfor er det meget nemt for dem, der har penge, at få indflydelse.

Der er kun én der skal inviteres på frokost og overbevises. Det er nemmere for lobbyister end for bankkunder eller skatteydere. Det er en asymmetri i systemet.

Hvad vil vi med bankerne?
Dato: 30/11 2016
Herning Bibliotek
Kl.17-18.30
Oplægsholdere: Gert Tinggaard Svendsen, Jonas Jensen, Jan Kirkensgaard

Arrangementet er støttet af Europa-Nævnet

Logo Stoettet Af Europanaevnet