Er fri bevægelighed også for fattige? - København

Er fri bevægelighed også for fattige?

11.01.2017

REPORTAGE KØBENHAVN. DEO inviterede til debat om fri bevægelighed, fattigdom og social ulighed i EU. 80 veloplagte publikummer havde lagt vejen forbi for at debattere europæisk socialpolitik med arbejdsmarkedskonsulent, Nadja Lundholm Olsen.

EU står overfor tre store udfordringer, tre varme kartofler; social dumping, velfærdsturisme og de lukkede grænser” med dette anslag var vejen banet for en levende debat om EU og de socialpolitiske udfordringer som nationalstaterne og EU slås med i disse år.

Nadja forklarede at EU havde et stort problem med arbejdsløshed. 24 millioner EU-borgere er arbejdsløse og selvom EU har lanceret en ungegaranti, der skal hjælpe unge ind på arbejdsmarkedet, er der fortsat lange udsigter til en mærkbar forbedring af tallene.

Nadja Sal

Hun forklarede også om EU’s strategi for bekæmpelse af fattigdom, hvor Unionen har vedtaget en plan, der skal løfte 20 millioner mennesker ud af fattigdom inden 2020. Denne ambitiøse plan åbner dog op for endnu flere udfordringer, for hvordan definerer man fattigdom? Nadja Lundholm Olsen forklarer:

I Danmark og Letland måler man på ”husstande med lav beskæftigelse”, i Bulgarien er man fattig, hvis man er i risiko for materielt afsavn og i andre af medlemslandene bruges man definitionen: i risiko for fattigdom. Det giver nogle massive problemer med sammenlignelighed.

Er fri bevægelighed også for fattige?
Dato: 28/1 2016
Møderiet, København
Kl.17-18.30
Oplægsholder: Nadja Lundholm Olsen