Flygtninge – Hvor findes løsningen? - Aarhus

Flygtninge – Hvor findes løsningen?

11.01.2017

REPORTAGE AARHUS. Hvordan løser vi flygtningekrisen? Det var spørgsmålet, da DEO inviterede til debatmøde i Aarhus om krigen i Syrien og europæisk asylpolitik- og løsninger. 80 engagerede publikummer havde lagt vejen forbi.

Aftenens debatpanel bestod af den syriske flygtning Radwan Abdullah, Anne L. Jørgensen, Røde Kors, Lise M. Schilder, freelancejournalist og redaktør på NOTAT’s udgivelse om flygtningekrisen, samt Ph.d. Louise H. Storgaard fra Aarhus Universitet.

Aftenens første indlæg kom fra Radwan Abdullah, der selv er flygtet fra Syrien. Han indledte sin tale med at takke Danmark og den danske stat for at tage imod ham som flygtning. Han er kommet hertil alene, og har efterladt sin kone og fem børn i Syrien.

Radwan Abdullah 2

Han fortalte om krigen i Syrien og de konsekvenser den har haft for den syriske befolkning – understøttet med tal fra Unicef. Blandt andet er to millioner børn blevet forældreløse, 600.000 syrere dræbt og 67 % af landet er fuldstændig ødelagt.

Han fortalte også, at man i Syrien er glad, hvis man blot er i live og overlever morgendagen. Som afrundende kommentar fortalte Radwan, at mange syrere ønsker at der kommer hjælp til at stoppe krigen, så befolkningen kan blive frie og vende tilbage til deres liv.

Medborgerskab hjælper

Specialkonsulent i Dansk Røde Kors, Anne L. Jørgensen gjorde det klart, at den frivillige indsats herhjemme hjælper. Fra hendes perspektiv, som koordinator af den frivillige indsats i Røde Kors, har hun set, hvordan vi som medborgere kan gøre en forskel for flygtningene, der kommer til landet.

Anne Lejbach

For flygtningene er det som oftest de helt lavpraktiske ting, der kan gøre en stor forskel. Eksempelvis hjælp til indkøb, møde en dansk familie – og lære af dem. Det kan være med til at skabe sociale relationer og give et fællesskab.

Overordnet set handler det om de små, nære ting i hverdagen som mange af os danskere måske tager for givet, men i al sin enkelthed handler det om mødet mellem mennesker.

Schengen og Dublin-forordningen sat ud af kraft

Dernæst var det NOTAT’s temaredaktør på flygtningekrisen, Lise M. Schilder, der holdt oplæg. Hendes oplæg havde fokus på, hvordan det er gået så galt i Europa med asylpolitikken. Ifølge hende er Dublin-forordningen reelt sat ud af kraft. Forordningen skulle ellers sikre fordelingen af flygtninge, som kommer til EU.

Lise M Schilder

Hun forklarede, at vi internationalt og i et historisk perspektiv, tidligere har været gode til at fordele flygtninge. Det så man efter 2. verdenskrig, hvor 1,3 millioner jøder skulle fordeles og efter Vietnamkrigen, hvor 700.000 vietnamesere blev fordelt. I begge situationer pressede USA på for en løsning, men denne gang har landet ikke været synlige i presset for at få de syriske flygtninge fordelt.

Afslutningsvis fortalte hun, hvordan EU’s medlemslande har igangsat grænsekontrol om deres egne grænser – nogle gange som i Bulgariens tilfælde ved at tage meget brutale metoder i brug. Lige så stille lukker flere og flere grænser i Schengen-samarbejdet, og det accepteres fra EU-Kommissionens side foreløbigt på ubestemt tid. Ifølge Lise er det eneste man kan blive enige om i EU nemlig at ekskludere og ikke om at finde en fælles løsning.

En løsning er mulig

Sidste kvinde på talerstolen var Ph.d. ved Aarhus Universitet, Louise H. Storgaard, der tog tråden op fra Lises indlæg og indledte med at skitsere de aktuelle europæiske løsningsforslag og ulemperne ved disse. Blandt de aktuelle løsningsforslag er blandt andet: obligatoriske kvoteordninger, humanitær bistand til Grækenland, forslag om permanent omfordeling via Dublin-forordningen og frivillig bosætning fra lande i nærområderne. 

Louise Halleskov Zoom

Louise Storgaard forklarede også om den nylige flygtningeaftale mellem EU og Tyrkiet. Formålet er at bremse tilstrømningen af flygtninge til EU via Tyrkiet og aftalen indeholder en slags 1:1-ordning med tilbagesendelse af flygtninge, økonomisk støtte og visumfritagelse for tyrkiske statsborgere, der rejser til EU, samt Tyrkiets krav om genoptagelse af forhandlingerne om Tyrkiets EU-medlemskab.

Det overordnede dilemma består i, hvordan man sikrer en effektiv løsningsmodel og samtidig beskyttelse af grundlæggende menneskerettigheder. Ifølge Louise er man nødt til at fokusere på europæiske muligheder for at løse flygtningekrisen. Der må øget solidaritet til, samt effektiv kontrol og hjælp i nærområderne. Man må forsøge at løse og afhjælpe årsagen til flygtningestrømmen og lave effektive tilbagesendelsesaftaler.

Spørgsmål fra salen

En tilhører fra salen ville gerne vide, hvordan tilbagesendelses-aftalen med Tyrkiet ville kunne fungere i praksis. Ifølge Louise bliver mange flygtninge placeret i centre i øjeblikket, hvor man laver en individuel vurdering af deres sag – men det er tvivlsomt, om det er i overensstemmelse med menneskerettighederne.

Lise Schilder mener dog at mere grænsebevogtning må være ensbetydende med at flere folk bliver taget ved grænserne og sendt i detentionscentre og eskorteret tilbage. Ifølge Lise har mange flygtninge etableret sig i lejligheder og gårde. På sigt bliver konsekvensen nok at disse flygtninge kommer til at trykke lønnen og dermed tage arbejde fra den almene tyrkiske borger, når flygtningene har brugt deres opsparing og ikke længere kan leve af den. Lises vurdering er at en fælles løsning er nemmere at finde frem til blandt en gruppe af lande, der tager initiativet frem for en fælles europæisk løsning blandt alle 28 EU-lande.

Slutteligt ville en tilhører gerne vide om, der bliver gjort tiltag for at hjælpe de mennesker, der sidder i lejrene? Louise og Lise fortalte her, at med en ny aftale vil der også blive flyttet folk fra disse lejre. Anne fortæller, at de i Røde Kors oplever at mange familier begynder at flygte sammen nu, derfor vil der komme flere flygtninge. Det sker samtidig med, at der flere steder bliver lukket ned for nødhjælpen af forskellige årsager, så situationen spidser mere og mere til efterhånden.

Flygtninge - hvor findes løsningen?
Dato: 17/3 2016
Dokk1, Aarhus
Kl.19-21.30
Oplægsholdere: Radwan Abdullah, Anne L. Jørgensen, Lise M. Schilder og Louise H. Storgaard