Frihandel for hvem og hvorfor? Aarhus

Frihandel for hvem og hvorfor?

22.02.2017

REPORTAGE AARHUS. 60 publikummer havde lagt vejen forbi DEO's folkehøring om frihandel. Der var især fokus på skabelsen af vækst og arbejdspladser, men også bekymring for miljø og klima.

Oplægsholderne Stanislav Stanchev fra DI, Nanna Clifforth fra Miljøbevægelsen NOAH og Jens Ladefoged Mortensen fra KU var inviterede til at fortælle om EU's nye handelsaftaler og deres indvirkning på det indre marked. Høringen var en del af DEO's høringsrække om EU's fremtid, som vil fortsætte henover efteråret.

Eva Enoksen, projektleder fra DEO startede folkehøringen med at byde velkommen. Hun gav en kort introduktion til EU's nye handelsaftaler; TTIP, CETA og TISA og fortalte om de særlige kendetegn ved de nye aftaler som bliver forhandlet for at skabe vækst og arbejdspladser.

Grundløs miljøbekymring

Stanislav Stanchev fortalte om perspektiverne i TTIP og at der ligger et kæmpe potentiale for både forbrugere og virksomheder, hvis man kan fjerne de "ikke-toldmæssige" handelsbarriere, der forøger omkostningerne ved eksport over Atlanten. Den direkte effekt er besparelser for den enkelte virksomhed og forbruger og den indirekte effekt er stigende efterspørgsel som skaber vækst i form af flere arbejdspladser og lønstigninger.

Stanislav understreger også, at USA ikke er dårligere på miljø og forbrugerbeskyttelse end EU, snarere tværtimod på nogle områder. Derfor er denne bekymring bl.a. kritikere grundløs.

Umuligt at forudse vækst

Ordet blev givet videre til Nanna Clifford fra NOAH. Nanna startede med at understrege at TTIP og CETA har til formål at fjerne tekniske handelshindringer, der eksisterer for at beskytte sundhed, miljø og forbrugere. Dereguleringssamarbejde der handler om emner som hormoner og GMO er emner som vi ikke ønsker at gå på kompromis med.

Aftalerne bliver solgt på, at det vil skabe vækst og arbejdspladser, men Nanna gjorte det klart, at det reelt er umuligt at forudse de økonomiske effekter af TTIP-aftalen. Hun fortalte også at hun umiddelbart ser, at det vil være de store virksomheder som vil gavne af denne aftale og ikke SME's.

Til sidst nævnte Nanna processen bag denne nye handelsaftale og fortæller at CETA-aftalen efter al sandsynlighed vil træde i kraft provisorisk før den er blevet vedtaget i EU-systemet og medlemslandene. Nanna mener derfor det i høj grad burde have været en demokratisk proces før en sådan beslutning.

En opdelt aftale?

Jens Ladefoged fra KU kom ind på hvad der er op og ned i TTIP, hvor forhandlingerne står og hvor de største knaster findes. Det amerikanske præsidentvalg kan komme til at betyde meget for udfaldet af aftalen og forhandlingerne bliver sat på pause, men en ny amerikansk administration kommer på plads. Derudover kommer udfaldet af Brexit til at spille en afgørende rolle for EU's fremtidige handelspolitik.

Derefter blev er åbnet op for spørgsmål fra salen og diskussion. Mange var interesserede i at høre, hvorfor man ikke bare lavede aftaler om de mindre kontroversielle områder og så udelod sådan noget som ISDS. Det kunne f.eks. være enkelte sektoraftaler.

Hertil svarede panelet, at det var teknik svært at forhandle en aftale på plads og at det sandsynligvis ikke vil være muligt at opdele dem efter sektorer. Men både Jens og Stanislav sagde, at de godt kunne forestille sig, at man endte med at droppe ISDS i TTIP.

Publikum spurgte også til miljøstandarder, lokal produktion og aftalernes indvirkning på den tredje verden. Hertil svarede Nanna og Jens at disse aftaler vil have en negativ virkning på udviklingslande, der kan miste handel. Stanislav mente derimod, at alle vinder på frihandel og at verden ikke vil blive samlet på nogle få hænder.

Miljøet kan blive taberen

Nanna var stærkt bekymret for at aftalerne vil tvinge bl.a. miljøregulering mod laveste fællesnævner. Erfaringen fra Canada (med NAFTA-aftalen) viser netop det. I mange tilfælde vil regeringer afholde sig fra at fremsætte forslag der strammer miljøbeskyttelse, alene af frygt for at de kan blive sagsøgt af virksomheder gennem ISDS.

Stanislav pointerede at Danmark aldrig er blevet sagsøgt, selvom vi har en række handelsaftaler med ISDS, dog alle med udviklingslande. På spørgsmålet om lokal produktion og mere beskyttelse af nationale virksomheder, var svaret klart fra både Jens og Stanislav: Mere protektionisme skader alle.

Eva sluttede af med at takke oplægsholdere og publikum og folk gik hjem med meget ny information og stof til eftertanke.

Frihandel for hvem og hvorfor?
6/10 2016
Dokk1, Aarhus
Kl.17-18.30
Oplægsholdere: Nanna Clifforth, Stanislav Stanchev og Jens Ladefoged