Hvad er EU's fremtid? - SKALS

Hvad er EU's fremtid?

06.02.2017

REPORTAGE - SKALS EFTERSKOLE: Omkring 200 elever og lærer fra Skals Efterskole samt lokale borgere var med på Skals Efterskole torsdag den 10. november, hvor EU’s fremtid var til politisk debat.

Efter en dag med et EU Topmøde-rollespil på Skals Efterskole, lagde Rene Frederiksen fra DEO ud med at skitsere nogle af de store kriser EU står overfor: Finanskrisen, flygtningekrisen og legitimitetskrisen. Herunder kom han både ind på den danske, hollandske, britiske og ungarske folkeafstemning.

Herefter startede debatten med Jakob Clausager fra Efterskoleforeningen som ordstyrer og mange spørgsmål blev stillet undervejs af det engagerede publikum.

Jens Rohde, europaparlamentariker for det Radikale Venstre, lagde ud med at erklære sig tilhænger af et stort og forenet Europa:

Jeg er føderalist. Jeg så egentlig gerne, at vi fik et Europas forenede stater, på samme måde som i Tyskland.” Han fortsatte med at adressere den turmult EU oplever for tiden:
EU handler om for mig, at vi undlader at eksportere problemerne til hinanden. Hvis vi begynder at eksportere problemer til hinanden, så får vi økonomiske ustabilitet. Det skaber ustabilitet i landene, og fører til ufred.

EU-modstander og tilhænger

Herefter fulgte Thorkild Sohn fra Folkebevægelsen mod EU, med at tale om sin skepsis overfor EU-samarbejdet:

Jeg vil sige, at EU tilhængernes bedste argument er, at EU skaber fred og velfærd. Alle mennesker der er nogenlunde fornuftige har en lille EU tilhænger og en lille EU modstander inden i sig.” Thorkild Sohn uddybede sin kommentar med, at det samarbejde, der i sin tid, var blevet påbegyndt i EU-regi, var blevet afløst af en sammenslutning. Han mente, at der var mange, der synes, at EU er gået for vidt i sit forsøg på at skabe en overstatslig union:

Nogen tror, at man kan rulle EU tilbage. Det håber jeg også, at man kan. Jeg er dog bange for, at det ikke kan lade sig gøre,” rundede Sohn sin indledning af med.
Fhv. Folketingsmedlem for SF, Steen Gade, tog ordet efterfølgende:

Jeg startede ud med at være modstander af EU, men hvis man som jeg mener, at man skal arbejde hårdere for en mere bæredygtig og miljøvenlig verden, en mere human verden, hvor menneskerettighederne bliver overholdt, så må man slå sig sammen flere lande, for at løse den situation.

Herefter fulgte en livlig debat, hvor der blev diskuteret flygtningeaftaler med Tyrkiet og Marokko, Brexit, frihandel og udvidelsen mod øst.
Mødet var arrangeret i et samarbejde mellem DEO og Efterskoleforeningen.

Hvad er EU's fremtid?
Dato: 10/11 2016
Skals Efterskole
Kl. 19-20.45
Oplægsholdere: Jens Rohde (RV), Thorkild Sohn (FB), Steen Gade