Efterårstur til Bruxelles

Efterårstur til Bruxelles

14.02.2017

REPORTAGE: 50 Rejselystne og EU-interesserede deltagere havde valgt at tage med DEO på tur til Bruxelles. Undervejs var der besøg og oplæg af danske EU-parlamentarikere, byvandring i Bruxelles og rundvisning i EU-Parlamentet.

50 engagerede deltagere fra hele Danmark, var med DEO til Bruxelles, for at blive klogere på EU. Der var besøg i EU-Kommissionen, EU-Parlamentet og Den Danske Repræsentation på programmet. I EU-Parlamentet mødtes vi med parlamentarikerne Christel Schaldemose (S), Rina Ronja Kari (FB) og Jens Rohde (RV), som fortalte om deres arbejde i Parlamentet, og gav forskellige bud på hvordan EU kan håndtere nogle af nutidens udfordringer i Europa.

Bussen lagde ud tidligt lørdag morgen fra Danmark og ankom til Bruxelles samme aften. På busturen fortalte DEO’s guider, Sarah Dieckmann, Finn Ellegaard og Marianne Nårstad Jensen, om EU’s institutioner og flere aktuelle politiske sager som Brexit, økonomi og bankunion, handelsaftaler og flygtningepolitik. Noter fra oplæggene i bussen kan du se nederst på denne side. Med værelser på Hotel Bedford, centralt i byen, var der tid til at se sig omkring i byen inden midnat, og en større flok gik med for at se den smukke Grand Place.

Byvandring i Bruxelles

Søndag formiddag viste korrespondent Jacob Langvad os rundt i byen, fra Marolles kvarteret og til det store Justitspalæ. Jacob har boet i Bruxelles i over 20 år og rapporteret til Danmark om EU-politik for blandt andet Weekendavisen og DR. Jacob kender derfor byen godt, og har indgående kundskab om EU som han glædelig delte med deltagerne undervejs.

Byvandringen startede ved Notre Dame-kirken, forbi mange marskandiser-forretninger og til kvarterets loppemarked. Ved Justitspalæet, som kong Leopold den første fik bygget som symbol på ret og retfærdighed, fortalte Jacob om Bruxelles demografi, sprog og historie. Derefter fik deltagerne tid til at opleve Bruxelles på egen hånd.

Placeringen af Kommissionen

Mandag formiddag var det tid til at komme indenfor i EU-institutionerne og få et billede af hvordan de forskellige institutioner arbejder. Først på dagsordenen var besøg hos EU-Kommissionen hvor Søren Toft holdt oplæg. Han fortalte at Kommissionens opgaver er at tage initiativ til lovforslag, ansvar for EU’s budget og implementering af politikkerne, sikre at traktaterne følges, og repræsentere EU udad til i internationale relationer.

Søren indledte med at spørge deltagerne hvorfor EU-Kommissionen egentlig ligger i Bruxelles, og deltagerne kom med gode bud, som at byen ligger centralt placeret i Europa og at Belgien var en af grundlæggerne af EU, og derfor huser en af institutionerne.
Søren fortalte med humoristiske undertoner at det enkle svar var at ”et eller andet sted skulle Kommissionen jo ligge”, og at den belgiske statsminister tilbage i 1950-erne havde foreslået at EU kunne låne nogle tomme bygninger i Bruxelles gratis og på ubestemt tid.

Søren trak historiske linjer op i sit oplæg. Danmark var også inviteret i 1950-erne til at deltage i dengang det Europæiske Fællesskab, hvor partiet Venstre var positive overfor europæisk samarbejde, mens Socialdemokratiet med regeringsmagt på den anden side, var skeptiske overfor Kommissionen og det overnationale beslutningsniveau.

Denne skepsis kan også ses i sammenhæng med Danmarks forhold til EU i dag, hvor han mente, at folkeafstemningen i december sidste år om retsforbeholdet viste et flertal i befolkningen mod at være med i EU-politik der flyttes fra det mellemstatlige til det overnationale niveau, for eksempel EUROPOL.

EU's udenrigspolitik og Bankunionen

Med en historisk ramme, og deltagere som selv kunne mindes den kolde krig, udviklede mødet sig til en livlig diskussion om EU’s forhold til Rusland og EU’s udenrigspolitik. Deltagerne spurgte ind til EU’s sanktioner mod Rusland, og hvad Kommissionen mener om at sanktionerne også går ud over uskyldige mennesker.

Til det svarede Søren at det er svært at sikre at sanktionerne rammer kredsen omkring Putin, men at man ikke må se gennem fingrene med, at Rusland bomber civile i Aleppo. ”Der er stor uenighed om de økonomiske sanktioner, om de skal strammes eller lettes, men når Finland, Sverige og Tyskland for første gang siden den kolde krigs slut, øger deres forsvarsbudget, viser det at vi er på vej ind i en ny virkelighed”.

Dernæst besøgte vi Den danske repræsentation hvor Thea Utoft Høj Jensen holdt et oplæg. Thea fortalte at repræsentationen arbejder for at være ”den danske regerings øjne, ører og forlængede arm i Bruxelles”, og dermed fungere som et bindeled mellem centraladministration i Danmark og EU’s institutioner.

Videre fortalte Thea om bankunionen der er under forhandling i EU, og pointerede at finanskrisen illustrerede et behov for tæt samarbejde i forhold til bank- og finanssektoren. I udgangspunktet har den danske regering ikke truffet en beslutning om Danmark bør træde ind i bankunionen, men afventer, og ”vil hellere hoppe på vognen senere hvis bankunionen viser sig at være en god ide”, ifølge Thea.

Møde med politikerne

Efter frokostpause ved Place Luxembourg, var det klart til sidste del af programmet i EU-Parlamentet. Christel Schaldemose, medlem af EU-Parlamentet for Socialdemokratiet, mødte os nærmest i døren, da hun selv lige var ankommet til Bruxelles, og fortalte fornøjeligt om hendes arbejde i udvalget for forbrugerbeskyttelse.

På tema om luftforurening, spurgte deltagere ind til om man ikke kan få en strammere miljølovgivning på nationalt niveau i Danmark, i stedet for at gå på kompromis om en lavere standard i fællesskab. Til det svarede Christel at det giver mening at samarbejde om miljø fordi luftforurening ikke stopper ved den tyske grænse, og selv om det ikke er nemt at få tyskere til at stramme op på bilindustrien, er der behov for et samarbejde.

Rina Ronja Kari, medlem af EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, blev mødt af deltagere som spurgte hende om hvilke fordele der er ved EU, og i lighed med Christel, pegede Rina på at miljøpolitik, og eksempelvis klimaaftalen fra Paris, er fordelagtig. På den anden side, var Rina mere kritisk indstillet til EU, og argumenterede ivrigt og grundigt for at man må anerkende et demokratisk princip i samarbejdet i større grad:

Vi kan ikke tromle eller tvinge nationalstater til at underlægge sig en lovgivning som de ikke ønsker”. Derfra kom diskussionen over på flygtningeområdet:
EU-Tyrkiet-aftalen er en falliterklæring fordi den overser menneskerettigheder, og en tvungen fordeling af flygtninge som Kommissionen foreslog i sidste år, bliver fulgt af større opbakning fra yderste højrefløj. Det er racister som vinder når EU forsøger at tvinge politik igennem som ikke har folkelig opbakning”.

Omvisning i Parlamentet

Videre fik vi en omvisning til Parlamentets plenarsal af Olav Gade fra besøgstjenesten, der havde nogle gode historier om blandt andet EU’s partigrupper og udfordringer med de mange sprog. I Parlamentet er der en omfattende tolketjeneste, så alle kan tale på og få oversat til deres eget sprog.

Jens Rohde, medlem af EU-Parlamentet for Det Radikale Venstre, afsluttet dagen i Parlamentet med en visionær kraftsalve. ”Parlamentets medlemmer er ikke her for at kæmpe mod hinanden og eksportere problemerne til hinanden. Det er behov for brede forlig og overkomme hinandens forskelle”, ifølge Jens.

Mandag aften rullede bussen fra Bruxelles tilbage mod Danmark. I bussen fortsatte diskussionen, og alle var fyldt med indtryk og ny viden. Efter et aftensmads stop blev DEO’s traditionsrige sanghæfte uddelt, og med tonerne af kendte danske sange, blev bussturen hjem lidt kortere.