Skal arbejdskraftens fri bevægelighed begrænses? - Aarhus

Skal arbejdskraftens fri bevægelighed begrænses?

07.02.2017

REPORTAGE AARHUS. Der var fyldt godt op, da 64 EU-interesserede mennesker var mødt op til Oplysningsforbundet DEO’s folkehøring om arbejdspladser, social dumping og arbejdskraftens fri bevægelighed. Christiane Miβlbeck-Winberg fra DA og Stephan Agger fra LO debatterede.

Rasmus Nørlem Sørensen fra DEO, introducerede aftenens debattører, og indledte med at referere forrige aftens tale fra EU-kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, der blandt andet berørte arbejdsmarkedssituationen i EU. Juncker kom blandt andet ind på den høje ungdomsarbejdsløshed, Europa som et socialt marked, ligeløn og at arbejdstagerne skal have samme løn for samme arbejde, samme sted.

I sit oplæg kom Rasmus ind på de fire friheder, der er indskrevet i EU, herunder arbejdskraftens frie bevægelighed, der står som et centralt punkt.

Konsekvensen af arbejdskraftens frie bevægelighed er konkurrence. Vil vi konkurrere på produktivitet, viden og teknologi samt konkurrence på arbejdsforhold og på løn. En vigtig del af debatten er spørgsmålet om hvad en rimelig løn i det aktuelle land er.

Udenlandsk arbejdskraft er gavnligt

Herefter fik Christiane Miβlbeck-Winberg og Stephan Agger lov til en kort præsentation og fremlæggelse af deres synspunkter startende med Christiane.
Hun tog udgangspunkt i den tale Juncker havde holdt aftenen før, som hun var lidt lunken overfor. Hun vil afvente og se, hvad kommissionen kommer frem til.

Derefter begyndte hun at tale om beskæftigelsen i Danmark, suppleret med tal fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA), der viser udenlandsk arbejdskraft, specifikt med hensyn til beskæftigelsesgrad, nationalitet, demografisk udvikling, samt et par slides og beskæftigelsen på EU plan.

Disse tal er, ifølge DA, med til at fortælle det korrekte billede af de borgere der kommer her for at arbejde og at det er til vort samfunds fordel. De er alle klart positive.
Derefter var det Stephan Aggers tur til at tale.

Fri bevægelighed og velfærdssamfundet

Stephan Agger pointerer at arbejdskraftens frie bevægelighed er en fordel – overordnet set. Der er dog visse udfordringer, eksempelvis gennem lønkonkurrence og social dumping, som er problemer der skal tages hånd om. Der er initiativer på vej fra Kommissionen og sociale sikringsydelser til arbejdstagere der kommer fra andre lande.

Vi har et specielt og ret generøst samfund set i europæisk kontekst og skulle sikre at det danske samfund ikke kommer unødigt under pres.
Det er i dag muligt at tage danske dagpenge med til øvrige EU-lande i 3 mdr. nu og Kommissionen lægger op til at det skal være muligt i op til 6 mdr. Det er LO uenig i.

Han fortæller også, at han ikke benægter at disse mennesker bidrager til samfundet, men siger bare at vi også skal passe på vores unikke velfædssystem helt ud i hjørnerne. Dette begrunder han med at henvise til det faktum, at udenlandske arbejdstagere, som tager dagpenge med til udlandet, har været stigende over de sidste fem år. Derfor god anledning til, at der bliver set på det.

Er lønkonkurrence et problem?

Rasmus: ”Er det ikke et problem, at man konkurrerer på løn?

Til det svarede Stephan: ”Overordnet vil vi gerne have vækst i vores samfund og det sker ikke ved at lukke om os selv. Vi har arbejdsløshed som er for høj, men den er ikke meget for høj. Disse mennesker skal have mulighed for at komme ind og arbejde på lige vilkår med deres danske kollegaer. Udfordringerne ligger i udstationeringerne.

Rasmus fulgte op med at spørge ind til det fokus, der har været på polske arbejdere i Storbritannien, og som flere peger på var afgørende for Brexit. Men hvad skal der til for at folk begynder at forstå de positive sider af den frie bevægelighed?

Til det svarede Christiane: ”Det er et meget stort spørgsmål, men der er et eller andet i samfundet der er gået galt og hvordan sikre vi at det ikke ender som i Brexit eller i at polske arbejdere bliver dræbt fordi de er polske. Det er et vigtigt tiltag, at vi taler åbent om de problemer EU står overfor. Befolkningen føler ikke de er en del af EU og italesætter det som ”dem nede i Bruxelles”.

Spørgsmål fra salen

Blandt det debatlystne publikum i Aarhus var der mange spørgsmål til oplægsholderne. Flere personer ville vide, om det var en fejl af den britiske regering at sende spørgsmålet om medlemskab til afstemning i befolkningen.

Hertil svarede Stephan Agger, at det var uansvarligt af David Cameron at overlade en så vigtig beslutning til befolkningen. Stephan pointerede at skellet mellem rig og fattig i Storbritannien er blevet større, og at mange briter skyder skylden på den frie bevægelighed.

Også Christiane påpegede at det var uansvarligt at lade befolkningen afgøre Storbritanniens medlemskab af EU. Christiane uddybede også med en forklaring omkring børnechecken:

Helt ærligt så taler alle om de børnechecks som bliver sendt til hjemlandene, men hvis man ser på tallene er det minimalt hvad der bliver sendt ud af landet. Der er bare ikke meget at komme efter når man ser på fakta. Børnechecken justeres efter omkostningsniveauet i det pågældende land.

Vold, Kriminalitet & Myter

Fra salen blev der også stillet spørgsmål til oplægsholdernes udlægning af arbejdskraftens frie bevægelighed som en udelukkende positiv ting. Er der eksempelvis taget højde for vold og kriminalitet som følge af den frie bevægelighed?

Stephan svarede, at vold og kriminalitet ikke var regnet med i tallene, men det gav anledning til en diskussion som man kan tage del i med de øvrige EU-lande. I den forbindelse nytter det ikke noget at lukke sig om sig selv.

Christiane supplerede og kaldte det en myte, at de, der kommer til Danmark for at arbejde er mere kriminelle end andre. Spørgsmålet er hvordan man får fortalt de gode historier og kommer mytedannelser i medierne til livs.

Skal arbejdskraftens fri bevægelighed begrænses?
Dato: 15/9 2016
Dokk1, Aarhus
Kl.17-18.30
Oplægsholdere: Stephan Agger og Christiane Miβlbeck-Winberg