Visiting the tax-avoidance experts - København

Visiting the tax-avoidance experts

12.01.2017

REPORTAGE KØBENHAVN. Sociologen Brooke Harrington var inviteret til at holde oplæg om, hvordan de superrige forvalter deres formue. Eller rettere sagt, hvordan de får formueforvaltere til at omgå skattelove, så formuerne bliver beskattet så lidt som muligt. 50 personer havde lagt vejen forbi.

Rasmus Nørlem Sørensen, sekretariatsleder i DEO og aftenens ordstyrer, åbnede aftenens debat, som foregik på engelsk, med en kort velkomst og skitsering af aftenens debat: skatteunddragelse og ulighed.

En oplagt Brooke Harrington lagde ud med at redegøre for den globale ulighed. Ifølge de seneste tal, var de rige blevet rigere og den økonomiske ulighed er stigende. Mindre end én procent (0,7) ejer 41 % af verdens velstand, mens 69 % blot ejer 3 % af verdens velstand.

En vigtig pointe er dog, at det måske ikke er et så stort problem i Danmark, hvor vi har et velfærdssamfund, men at penge i mange andre lande er afgørende for at opnå større human kapital, nemlig viden. I disse lande er det kun de rigeste, der har råd til de bedste uddannelser, og da de rige så kun bliver rigere, er det svært at mindske uligheden.

Formueforvalternes guide til skatteunddragelse

Men hvor kommer den økonomiske ulighed fra i første omgang?

Beskaaret Billede 5

Ifølge Brooke Harrington er det nemt at skyde skylden på staten og nationale finans- og skattelovgivninger, men en stor del af skylden kan også tilskrives de allerrigeste, som ifølge Harrington har en stor skyld i uligheden, da de kun tænker på at betale så lidt i skat som muligt, og dermed snyder staten for mange penge. Her er det, at formueforvalterne kommer ind i billedet.

Deres mål er at beskytte deres klienters, de riges, formuer fra at ryge i hænderne på staten, og derfor har de da også et noget blakket ry i offentligheden.

Formueforvalterne har ifølge Harrington tre muligheder for skatteunddragelse, som ofte kombineres for at gøre det så komplekst som overhovedet muligt at finde rundt i for dem, der får opgaven at skulle inddrive pengene til statskassen:

1. Betroede formuer (trusts)

2. fonde (foundations)  

3. aktieselskaber (corporations)

For alle tre muligheder gælder det, at pengene på den ene eller anden måde gemmes væk fra offentligheden. For ifølge Harrington har de superrige også mange fjender og problemer; Skattesystemet, kreditorer, retssale, arvinger og sågar deres familie – ja sådan set alle, der kan gøre deres formue mindre.

Formueforvalterne har derfor også til opgave at anonymisere deres klienter så meget som muligt, og dette kan også inkludere at få klientens navn fjernet fra Forbes´ liste over de rigeste i verden.

En lukket verden

Hvordan undersøger man så denne del af virkeligheden, som er lukket for den almindelige borger?

Svaret er simpelt. Man bruger to år på at uddanne sig til formueforvalter, og det var dét Brooke Harrington gjorde. Det var nødvendigt, da reglerne for formuepleje hele tiden ændrer sig og man derfor ikke bare kan låne en bog på biblioteket.

Salen

Da formueforvalternes job er at finde på måder at omgås lovene, skal de også finde på nye måder, når lovene bliver lavet om. Derfor har en stor del af Harringtons studier også været at lave interviews med netop formueforvalterne, og gennem studierne fandt hun ud af, at ”lovene er valgfrie” for de superrige, som ofte kan forhandle deres skattetakst med staten.

Som oftest vil formueforvalterne forsøge at skjule deres klienters penge gennem ”dark-pool Investments”, som er lukket for offentligheden og hvor kun de rige har mulighed for at deltage.  Et eksempel på dette er hedgefonde, hvor man for at være en kvalificeret investor skal have 5 millioner dollars at investere, men så har man til gengæld også lukket af for offentlighedens søgelys i forhold til at skjule formuerne.

Kan skatteunddragelse stoppes?

Som slut på Harringtons oplæg prøvede hun at foreslå, hvad man kan gøre skatteunddragelse, når det nu er så komplekst. Som eksempel brugte hun Frankrig, hvor millionærerne bare købte et nyt borgerskab i et andet land, da skatten blev for høj.

Et andet eksempel, og måske en mere holdbar løsning, er brugt i Israel, hvor man prøver at samarbejde med formueforvalterne så det bedre kan betale sig for dem at hjælpe staten, end at hjælpe deres oprindelige klienter.

Harrington mener ikke, at koordinering landene mellem vil være en god løsning, da de lande, der selv råber højest om at undgå skatteunddragelse også selv er gemmesteder for penge.

Visiting the tax-avoidance experts
Dato: 8/3 2016
Møderiet, København
Kl.17-18.30
Oplægsholder: Brooke Harrington