Er vi stadig med i Europol? - Aalborg

Er vi stadig med i Europol?

13.06.2017

REPORTAGE - AALBORG. Danmark har fået en ”lokumsaftale”, der sikrer os i forhold til det operationelle samarbejde. Men vi sidder ikke med ved bordet, når de store beslutninger for fremtidens Europol skal træffes, og det er trist. Det var hovedbudskabet for aftenens debat om Europol og EU’s sikkerhedsunion på Aalborg bibliotek, hvor 40 mennesker var mødt frem.

Oplysningsforbundet DEO og AOF NORD inviterede den 1. maj til debat om Europol og EU’s sikkerhedspolitik med to garvede eksperter, den tidligere chef for det danske kontor i Europol, Henning Bøgelund Hansen og strafferetsekspert Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen. Nordjyske Stiftstidende var med og rapporterede fra mødet.
 
 
Danmark er ikke længere med i Europol
Det korte og overraskende svar på et kompliceret spørgsmål om, hvorvidt Danmark stadig er med i Europol var ”Nej, det er vi ikke”. Det var den tidligere chef for det danske kontor i Europol, Henning Bøgelund Hansen, der stod for den udmelding.

Vi er reduceret til et tredjeland med langt fra de samme muligheder, som de lande, der er fuldt med. Det betyder, at vi ikke længere har indflydelse på Europols strategi og arbejde, da vi ikke længere har en plads ved det bord, hvor de store beslutninger træffes - og det er trist fordi Danmark har været frontløber på mange tiltag i Europolsamarbejdet.

Aalborg 1617 D
  
Vi har fået en lokumsaftale, der sikrer os
Den kontante udmelding blev dog nuanceret med svar, der afslørede at dansk politi i det daglige, operationelle arbejde er stillet omtrent ligeså godt som før. ”Den gruppe af betjente, som før udgjorde dansk politis kontakt til Europol, har skiftet status og fungerer nu som ansatte ved Europol – men de sidder i samme lokale med de samme telefonnumre og udfører det samme arbejde”.

Europol har ingen udøvende magt, men udveksler informationer mellem landende og koordinerer indsatser. Bekymringerne har været, om Danmark fortsat har kunne få adgang til Europols database, EIS, som indeholder oplysninger om kriminelle, efterlyste og mistænkte. Det ser det imidlertid ud til, at den nye aftale sikrer. 
  
Men ifølge Henning Bøgelund vil der opstå problemer for Danmark, hvis teknologien udvikles på en måde så almindelige betjente i fremtiden vil kunne søge direkte i databasen via deres telefon. I Danmarks tilfælde vil søgningen nemlig fortsat skulle ske via de ansatte, som nu er ansat hos Europol. Dansk politi får dermed ikke glæde af de nye teknologier, forklarede Henning.

I forhold til det trusselsbillede, vi står med i dag, pegede Henning Bøgelund på IT-kriminalitet og terrorisme, som de to største grænseoverskridende udfordringer, og fortalte at det især er her Danmark har haft en rolle at spille, blandt andet ved at have skabt EC3 – European Cybercrime Center. Det er derfor ærgerligt, at dansk politi ikke længere har samme mulighed for at præge udviklingen og det strategiske arbejde.

Aalborg 1617 A
 
Kan vi stole på de andre landes retssystemer?
Der blev ikke kun talt om Europol og politisamarbejde, men også om indre sikkerhedspolitik i EU og Kommissionens planer om en europæisk sikkerhedsunion, der blandt andet indeholder forslag om at sammenkøre EU’s mange databaser i et fælles registre, så politiet kan tilgå data mere effektivt. Henning Bang fortalte mere bredt om EU’s retspolitik, der er baseret på princippet om gensidig anerkendelse og tillid. Han kom også ind på de værktøjer, der benyttes i politiets tværnationale samarbejde, blandt andet den europæiske arrestordre, der giver mulighed for at udlevere kriminelle mellem landene til afsoning og retsforfølgelse.
 
Samarbejdet i EU handler vid udstrækning om tillid til de andre: Hvis vi anerkender, at en dansk dommer skal kunne udstene kendelser med virkning i Rumænien, så må vi også anerkende, at en rumænsk dommer skal kunne udstede kendelser med virkning i Danmark, sagde Henning Bang.

Aalborg 1617 B

Retssamarbejde beror på et princip om gensidig tillid mellem landene, og forudsætter at vi har tillid til de øvrige landets retssystemer. I den sammenhæng nævnte Henning Bang, at der lige nu kører en sag ved EU-domstolen om problematiske forhold i fængslerne i Ungarn. EU-domstolen har indstillet udleveringer af mistænkte dertil og arrestordren er derfor de facto sat ud af spil. Ifølge Henning Bang er der i høj grad brug for en revidering af arrestordren. Men også her vil Danmark stå til at ryge ud af samarbejdet på grund af retsforbeholdet. Vi er med i aftalen, som nu er mellemstatslig. Men så snart den bliver overstatslig ryger vi ud og det kan gå hen og blive et problem, forklarede han.

 Logo Stoettet Af Europanaevnet