Er vi stadig med i Europol? - Næstved

For lidt strategi i EU's terrorbekæmpelse

30.05.2017

REPORTAGE – NÆSTVED. Indsamling og deling af uendelige mængder information øger ikke sikkerheden for EU’s borgere. Det var det nedslående budskab til de 12 deltagere, der var mødt op til debat om EU’s rolle i bekæmpelse af kriminalitet og terror i Næstved.

Af: Sarah Reifling Dieckmann

Kun 10% af EU’s initiativer til bekæmpelse af kriminalitet og terror handler om at udvikle strategier. Langt størstedelen af initiativerne er ambitioner, samarbejdsaftaler og handleplaner, der ofte bliver vedtaget i kølvandet på terrorangreb, for at vise, at man gør noget. Der er heller ikke meget måling og evaluering af effekten. Det forklarede Julia Ballaschk, der er EU-konsulent i Folketinget og har forsket i EU’s sikkerhedspolitik.

For mange informationer – for lidt overblik
Julia Ballaschk gav et overblik over de mange forskellige databaser med information, der i stigende grad bruges i arbejdet mod kriminalitet og terror – men indsamling af information er ikke nok: ”Det er praktisk – og det kan være smart at samle mange tråde. Men så har du også en masse information, der skal administreres og bearbejdes.”

Naestved 13517 2
Aftenens oplægsholder Julia Ballaschk fortalte om EU's sikkerhedsunion

Henning Bøgelund, tidligere chef for det danske kontor i Europol, er stor fortaler for øget samarbejde både gennem informationsdeling, men også fælles efterforskning og analyse. Han gav et eksempel på manglende samarbejde: ”Vi ser desværre, at ved mange af de terror-hændelser, der har været, har vi faktisk haft informationer, men de lå ude i de enkelte efterretningstjenester og blev ikke kædet sammen. Der er brug for mere samarbejde.”

 

Naestved 13517 1

Tidligere chef for det danske kontor i Europol, Henning Bøgelund Hansen.

Dansk drivkraft sat ud af spillet
Henning Bøgelund fremhævede Danmarks rolle i det europæiske politisamarbejde indtil nu. I modsætning til mange andre lande, har Danmark kun ét politi, og har derfor let ved at koordinere vores samarbejder med andre lande. Som et lille land, har vi også haft stor interesse i at samarbejde, og Danmark har ifølge Henning Bøgelund været drivkraft i Europæisk samarbejde:

”Danmark har taget initiativ til atEuropol skulle arbejde med for eksempel IT- og rocker-kriminalitet. Men den danske drivkraft indenfor europæisk politisamarbejde blev kvalt, da vi per 1. maj, overgik til at være med i Europol via en særaftale. Det synes jeg er drønærgerligt, for Europol har været mit hjerteblod” fortalte han.

Naestved 13517 5
Henning Bøgelund Hansen

En deltager spurgte, om Danmark ikke stadig kan tage initiativer, men Henning Bøgelund forklarede, at vi med særaftalen ikke er med i Europols styrelsesråd, der prioriterer Europols arbejde. ”Er problemet løst ved at lukke grænserne?” spurgte en anden – men det forslag skød Henning Bøgelund i sænk: ”De store kriminelle organisationer – rockerne, narkohandlerne og menneskesmuglerne – de griner af vores snak om grænser!”

Naestved 13517 3

En ungt DFunk - medlem opfordrede til at civilsamfundet spiller en mere aktiv rolle

Lad os få landbetjenten tilbage
Fælles for Europol og de øvrige EU-initiativer er, at de primært fokuserer på redskaber til efterforskning, men er knap så gode til at forebygge. ”Terroristerne i Europa kommer jo ikke udefra,” påpegede Henning Bøgelund og fortsatte: ”Det er jo mennesker, der er vokset op iblandt os, men som ikke oplever at blive inkluderet i vores samfund, og derfor ender de med at ville ødelægge det.”

”Er løsningen ikke, at komme tilbage til landbetjenten, der kender lokalområdet, og kan sætte ind, når noget er ved at gå galt?” foreslog en deltager. Julia Ballaschk påpegede, at der jo er en evig kamp om ressourcerne: ”Hvor meget politi skal vi have, og skal de bruge tiden på at bevogte grænser eller udskrive bøder – eller på at holde fingeren på pulsen i lokalsamfundet? Man kan jo ikke måle om en politimand har afværget et kommende terrorangreb ved at opbygge gode relationer med unge, der var på vej ud i kriminalitet eller radikalisering.”

Naestved 13517 4
Mange gode spørgsmål fra deltagerne

Mod slutningen af mødet kom der lidt mere optimisme på banen. En deltager mente, at løsningen i virkeligheden er simpel: ”Det handler om at mennesker bliver mødt og kommer i dialog med deres medborgere.” Ovenpå aftenens debat stod det klart, at udfordringer med kriminalitet og terror ikke er lette at løse. Måske bør bedre strategier og øget samarbejde mellem EU-landene suppleres med initiativer til et styrket civilsamfund og udbredelse af metoder til at inddrage flygtninge, unge og andre udsatte i samfundet.

Naestved 13517 7

Er vi stadig med i Europol? Debatmøde om kriminalitet og terror
23. maj 2017, kl. 19-20.30 i Musikstalden, Grønnegades Kasernes Kulturcenter, Næstved
Oplægsholdere: Julia Ballaschk og Henning Bøgelund

Logo Stoettet Af Europanaevnet