Er EU et fredsprojekt?

Er EU et fredsprojekt?

06.03.2018

REPORTAGE. Både EU og FN blev dannet i årene efter 2. verdenskrig. Begge med det klare formål at understøtte og sikre fred. Hvordan arbejder de to organisationer med den opgave? Det debatterede RIKOs Jørn Boye, DEOs Helga Molbæk-Steensig og omtrent 90 fremmødte på torsdagsmøde den 22. februar. Se billederne her.

Billeder fra debatmødet, hvor omkring 90 vidende deltagere debatterede EU og FN som fredsprojekter.

Torsdagsmøder på Wegeners Gaard:
DEO afholder debatmøder på Wegeners Gaard hver torsdag kl. 17.00-18.30 i 2018. Her sætter vi spot på europæiske problemstillinger, EU’s fremtid og europæisk politik. Møderne fanger højaktuelle debatter og offentliggøres derfor løbende, så hold øje med hjemmesiden, men sæt kryds i kalenderen allerede.

 

Alle 464X261

 Jørn Boye lagde ud med en gennemgang af FNs historie og en analyse af de væsentligste forskelle imellem FNs fredsbevarende styrker og staters kamptropper. Han beskrev desuden 'konflikttrappen' som et værktøj til at gøre konfliktsamfund mindre og mindre voldelige gennem konfliktløsning og forsoning.

 

Publikum 464X261

 

Helga Og Rasmus Og Publikum 464X261

 Helga Molbæk-Steensig tog over med en beskrivelse af EUs historiske baggrund som fredsprojekt, der med blød magt, samarbejde og samhandel skulle forhindre en ny krig i Europa og med tiden bidrage til verdensfreden. Hun kom også ind på nogle af de politikker og bevægelser i medlemslandene og på EU-plan, der virker til at arbejde imød dette projekt.

 

Alle2 464X261

 Både Jørn og Helga modtog mange gode spørgsmål fra salen om forsoning efter krig, om samarbejde på tværs af lande og om hvad det vil sige at EU eller Fn agerer som konfliktmægler i en situation.

 

Publikum2 464X261

 

Joern Og Deltager 464X261

 De gode spørgsmål og debatter fortsatte også imens DEO lukkede mødet ned og publikum begyndte at forlade deres pladser og tage videre.

Helga Og Deltager 464X261

 

Kom til debatmøde med DEO i Wegeners Gård igen:

Torsdag den 15.3.2018 - Putin, Putin eller Putin - Debatmøde om EUs store nabo.

Torsdag den 22.3.2018 - Kan EU stoppe Skattesnyd - Debatmøde med unge skatteforskere

Torsdag den 05.4.2018 - Kan EU rumme Orban - Debatmøde om valget i Ungarn