Fuld gang i folkemødet

Fuld gang i Folkemødet

20.06.2018

REPORTAGE. DEO stod for tre skarpe debatmøder for fulde huse til Folkemødet og deltog og stillede spørgsmål til et hav af andre. Se billeder og læs mere om DEO's deltagelse her.

DEO startede sin deltagelse i folkemødet torsdag eftermiddag, da Rasmus Nørlem Sørensen deltog i UngEnergi's debat om ungdommens muligheder for at påvirke energipolitikken i Europa. 

ungenergi

Hvem skal betale skat?

Samme dag, torsdag, afholdte vi paneldebat om fair beskatning i EU med DEO-analytiker Maria Rosenberg Rasmussen, Mellemfolkeligt Samvirkes Hannah Brejnholt Tranberg, EU-kommissionens Michael Vedsø og Venstres Jan E. Jørgensen. Rasmus Nørlem Sørensen var ordstyrer. 

Skatpanel

Der var seriøse redegørelser og analyser. Maria Rosenberg Rasmussen pointerede for eksempel, at EU's fokus på skat langt fra et nyt. Allerede i 1970'erne med det indre marked drøftede man det. i 1990'erne fik Irland lov til at sænke selskabsskatten til 10 procent af Kommissionen grundet landets dårlige økonomi - det første til en fast lav sats på 12,5 procent.

Hannah Brejnholt Tranberg gjorde også opmærksom på, at udviklingslande får en større andel af deres revenue fra selskabsskatten end I-lande gør, og at udviklingslandene er dybt afhængig af selskabsskatten.

skatmariainaction

Der var dog også højt humør - 

Skat Rasmus in action

- og også en del uenighed. Her kan man blandt andet se panelets reaktion på Jan E. Jørgensens (V) pointe med at "set med danske briller" er der også fordele ved skattesystemet, som det er i dag, og at den danske regering ikke ønsker at overdrage skattepolitik til EU.

Skat ikke enig

Teltet var næsten fyldt, og der var gode spørgsmål fra salen. 

Skat spm publikum

Arrangementet var lavet i samarbejde med Mellemfolkeligt samvirke.

Hvad skal vi med europæisk dannelse?

DEO's næste arrangement var morgensang, morgenkaffe og morgendagens menneske med Grundtvigsk forum, Folkeuniversitetet og LOF. Det var en paneldebat fredag morgen med Nationalmuseets Rane Willerslev, Radikale Venstres Marianne Jelved, forfatteren Lene Andersen og Venstres Bertel Haarder. Ordstyreren var Rasmus Nørlem Sørensen. 

Her ses velkomstbemærkninger ved Grundtvigsk forums Joakim Vædele.

Dannelsepanel

Der var livlig debat om, hvordan dansk og europæisk dannelse hører sammen, og hvordan man laver et uddannelsessystem, hvor både børn af professorer og børn af industriarbejdere får mulighed for at blive både dannede og uddannede.

Dannelse action

Dannelse publikum

Der var fuldt hus trods det tidlige mødetidspunkt.

Dannelse bertel og Maria

Diskussionen sluttede ikke, da arrangementet var forbi. 

Dannelse Marianna og publikum

Kan EU skabe fred i vor tid?

Lørdag eftermiddag havde DEO sit sidste arrangement med et debatpanel om fredsskabelse og EU's udenrigspolitik med Jørn Boye Nielsen, næstformand i RIKO, Jørgen Estrup, landsformand i FN-forbundet, Lars Bangert Struwe, generalsekretær i Atlantsammenslutningen og Rasmus Nørlem Sørensen, chefanalytiker i DEO. Ordstyreren var DEO-analytiker Helga Molbæk-Steensig.

Fredpanel Helga in action

Udviklingsbistand, forholdet til Rusland, militærets rolle i fredsskabelse og fredsopbygning, konfliktforebyggelse og blød og hård magt blev diskutteret livligt. 

Fred panel Jørn Boye

Der var godt fyldt op på bænkene og lige udenfor teltet.

Fred publikum

Publikum bidrog til debatten med skarpe spørgsmål. 

Fred publikum spm

Folkemødet i øvrigt

Ud over DEO's egne arrangementer, var vi selvfølgelig ivrige tillyttere, debattører og spørgere ved de mange andre debatter på mødet. 

andrearr1

Den canadiske, finske og tyske ambassadør diskutterer EU-forsvar med Lars Bangert Struwe fra Atlantsammenslutningen i EU-kommissionens telt. 

andrearr2

Der diskutteres virksomhedsdemokrati. 

andrearr3

Helga spørger ind til EU-forsvaret.

andrearr4

Debat om EU's fremtid med blandt andre Helle Thorning Schmidt og Bertel Haarder.

andrearr5

Den tidligere græske finansminister Yannis Varoufakis var en populær taler til Alternativets arrangement om europæisk demokrati og den tværnationale beværgelse European Spring. 

andrearr6

 Rasmus Nørlem Sørensen stiller spørgsmål til selvbrylluppet for det indre marked.