Livlig fredsdebat på Dokk1

Livlig fredsdebat på Dokk1

01.06.2018

REPORTAGE. Der var skarpe spørgsmål og kommentarer fra salen da 160 personer mødte op for at diskutere EU's ansvar og mulighed for at sikre verdensfreden på Dokk1 i Århus.

Helgampublikum

Der blev diskuteret positiv og negativ fred, EU-udvidelse, klimasikkerhed og EU's forhold tiol NATO, da DEO besøgte Aarhus med det nyeste nummer af Samfundstanker: Kan EU skabe fred i verden?

rasmusmpublikum

Der blev også taget fat i dilemmaet omkrig hvorvidt blød magt altid bliver brugt til at gøre godt i verden, og der blev stillet spørgsmålstegn ved hvilket ansvar og hvilken interesse EU og medlemslandene har i at sikre freden mod øst og syd.

helgainaction464x261

Særligt behandlingen af cyberkrig med Rusland og kampen mod fake news skabte debat i salen. Det var både forslag fremme om at EU's anti-desinformationskontor var en trussel mod ytringsfriheden, og det blev foreslået at udvide kontoret.

spmfrasal464x261

Fra salen blev der også stillet spørgsmål til, hvilken rolle Storbritannien og Frankrigs atomvåben spiller i EU's fredsambitioner, og om EU ikke burde gøre mere for at mindske det globale antal atomvåben.

Publikum

Debatmødet 'Kan EU skabe fred i verden?' fandt sted den 16. maj på Dokk1 fra 17 til 18.30.

Mød os i Århus næste gang til undervisningskonference om EU's rolle i verden den 28. august.