Generalforsamling

Generalforsamling

DEO afholder en årlig generalforsamling på vores kursusejendom i Allingåbro.

Generalforsamlingen er Oplysningsforbundet DEO's øverste myndighed. Her fremlægges en beretning for året, der er gået, og en skitseret plan for kommende aktiviteter.

Generalforsamlingen afholdes i august på vores kursussted på Nordkystvejen 2F, 8961 Allingåbro.

Generalforsamlingen sammensætter DEO's bestyrelse for et år ad gangen og godkender budget og regnskab.

I menuen og på listen herunder finder du referater fra de tidligere års generalforsamlinger.

DEO's reviderede regnskaber finder du under menupunktet Økonomi.