GF 2012

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012
Generalforsamling 21. januar 2012. Generalforsamlingen blev afholdt på DEO’s kursuscenter i Allingåbro

Referat af DEO's Generalforsamling 2012

Til stede: Rasmus Nørlem Sørensen, Teresa Suetta, Katarina Lydiadatter, Ole Aabenhus, Natalia Lehrmann, Tom Sandberg, Tove Sandberg, Solveig Christensen, Johan Gaunitz, Hans Jørgen Clemmensen, Anders Dahl, Torben Thomsen, Jens Chr. Bækgaard, Kaj Børresen, Niels Groth + veninde og Klaus Groth, Michael Birkkjær Lauritsen, Louise Hemmer Pihl, Mogens Brøchner-Nielsen, Finn Ellegaard, Kasper Søndergaard (referent), Jan Sturm (dirigent).

Velkomst ved DEO's formand, Jan Sturm
Det er DEO's 6 års fødselsdag i dag og det kommende år kan vise sig at blive et spændende år for os. Den nye regering har skrevet i deres regeringsprogram, at vi kommer til at skulle tage stilling til nogle af de forbehold, som Danmark har i forhold til EU samarbejdet. DEO skal som oplysningsforbund arbejde for at skabe debat om dette.

DEO er ikke meningernes holdeplads. Som Oplysningsforbund giver DEO plads til meninger - vi skaber rum for en offentlig debat om vigtige politiske og demokratiske spørgsmål, som knytter sig til EU.

Oplæg: Hvem bestemmer i Europa?
Ved Rasmus, Michael og Ole

Herefter frokost

13.45: Generalforsamlingen starter
Dirigent: Jan Sturm vælges
Referent: Kasper Søndergaard

Beretning fra det forløbne år ved sekretariatsleder Rasmus Nørlem
Stærkt stigende medlemstal: DEO havde i 2011 lige over 2000 deltagere, heraf næsten halvdelen helt nye. 3300 får i dag løbende information om vores arrangementer.

Eksempler på DEO arrangementer i København: Mads Brügger har talt om pressen og EU, Møder om Spaniens krise, EU's afhængighed af kul og olie, finansloven og dens godkendelse i EU og et debatmøde om Polen i samarbejde med magasinet rØST

Arrangementer i andre dele af landet: DEO vil sætte fokus på at udbygge aktiviteter til resten af landet. I 2011 har DEO afholdt tre debatmøder i Århus ét i Odense og ét i Aalborg.

Konferencer: DEO har i 2011 holdt en del konferencer i samarbejde med andre organisationer. Herunder to meget vellykkede konferencer for undervisere.

Rejser: DEO har i 2011 haft fem rejser ud i Europa. Mogens fortæller kort om de forskellige rejser. I 2012 udvider DEO sine rejse-aktiviteter fra fem til ni rejser.

Naturvandringer og andre anderledes typer af debatmøder: Hans Jørgen har en Christiansborg vandring, Naturvandringer, Michael fortæller om EU for begyndere på biblioteker.

Kasper og Rasmus fortæller kort om arbejdet med DEO undervisning.

NOTAT: Kenneth Haar var redaktør det første halve år af 2011, og Rasmus og Michael var ansvarshavende redaktører i efteråret. Vi har været så heldige at få en erfaren og kompetent chefredaktør for NOTAT, Ole Aabenhus, der er tiltrådt per 1. januar 2012.

Fremlæggelse af regnskabet
Rasmus fortæller kort om regnskabet; DEO's hovedaktivitet er at producere aktiviteter.
Finn gennemgår regnskabet for 2011. Det giver ikke anledning til spørgsmål.

Aktivitetsplan for 2012-13

Rejser: Mogens informerer om de nye rejsemål; Krakow (to ture i sep.), Strasbourg:
Der er ingen spørgsmål - kun begejstring

DEO-undervisning. Kasper informerer kort om det EU-tilskud til undervisningsaktiviteter vi har fået. Det er på i alt 350.000 kr. der er øremærkede til konferencer, lærer-til-lærer møder og til undervisningsmaterialer.

Debatter i 2012. Rasmus orienterer kort om de debatarrangementer, der er planlagt på nuværende tidspunkt. Rasmus understreger, at der vil komme flere debatmøder både i foråret og efteråret.

Demokratistafetten; Rune Lykkeberg er stafetholder og vi arbejder på at stable 3 debatmøder på benene med prominente europæiske intellektuelle.

Derudover arbejdes der på en konference i samarbejde med ALTER-EU og CEO

Vi har en konference om EU's fiskeripolitik den 23. marts, der er arrangeret i samarbejde med nationale og internationale aktører

Grundlovsarrangement 5. juni, hvor demokratistafetten gives videre.

DEO har planlagt at arrangere en række debatmøder ude omkring i landet i samarbejde med lokale dagblade og andre lokale aktører.

Finn gennemgår budgettet for 2012
Kommentar; der opfordres til at adskille rejseaktiviteter fra øvrige aktiviteter:
Afstemning: Budgettet er enstemmigt vedtaget
Medlemskontingentet vedtages enstemmigt at forblive uændret på 150 kr. per år.

Valg af bestyrelse
Der var 10 opstillede kandidater og derfor kampvalg om de maksimalt 9 pladser i bestyrelsen. Vi har ikke suppleanter til bestyrelsen. Der blev stemt skriftligt.

Stemmetællere: Katarina, Ole og Klaus

KANDIDATER TIL DEO-BESTYRELSE 2012 OG ANTAL STEMMER:

Niels Groth: 3

Finn Ellegaard:18

Teresa Suetta: 18

Hans Jørn Clemmesen: 19

Mogens Brøchner-Nielsen: 19

Kenneth Haar: 19

Natalia Lehrmann: 19

Kasper Søndergaard: 19

Liv Maria Detlif: 19

Jan Sturm: 18

Den nye bestyrelse består af følgende navne: Finn Ellegaard, Teresa Suetta, Hans Jørn Clemmesen, Mogens Brøchner-Nielsen, Kenneth Haar, Natalia Lehrmann, Kasper Søndergaard, Liv Maria Detlif, Jan Sturm

Valg af revisor:
Enighed om fortsat at bruge Sean Christensen fra National Revision.

Evt.:
Ingen kommentarer

Afslutning