GF 2013

Generalforsamling 2013

Generalforsamling i Oplysningsforbundet DEO den 19. januar 2013.

Allingåbro, den 20. januar 2013

 

Deltagere med stemmeret:

Finn Ellegaard, Hans Jørn Clemmensen, Kasper Søndergaard, Natalia Lerhmann, Mogens Brøchner-Nielsen, Rasmus Nørlem Sørensen, Ida Zidore, Signe Pejstrup, Ole Aabenhus, Michael B. Lauritsen, Lissie Thording, Kaj Børresen, Torben Thomsen og Jens Chr. Bækgaard.

Ida Zidore er valgt som referent.
Finn Ellegaard er valgt som ordstyrer.

Oplæg: Hvad er demokrati i Europa?
Rasmus giver en smagsprøve på, hvad forårets demokrati forelæsningsrække kommer til at handle om.

En historisk gennemgang af demokrati som begreb og demokratiforståelse. Kommer ind på traditionel opdeling mellem liberalt demokrati og deltagelsesdemokrati. Han perspektiverer til i dag og lægger op til debat: Hvordan kan vi i DEO arbejde for at skabe deltagelsesdemokrati i EU? Rasmus mener, det er deltagelsesdemokrati, som DEO – eller i hvert fald han selv – står for.

Beretning fra DEO 2012
Michael beretter om DEOs aktiviteter i 2012. Ole, Signe og Ida er blevet ansat i løbet af året. Michael fortæller om og evaluerer de forskellige aktiviteter, vi har haft. Grundlæggende er det gået godt med arrangementer og rejser, og vi har haft 3200 deltagere på de offentlige aktiviteter, hvilket giver et gennemsnitligt antal deltagere på ca. 75 personer til de mere end 40 aktiviteter i det forløbne år. Konkluderende kan siges, at vi har haft et godt aktivitetsniveau og kan klappe os selv på skuldrene.

Fremlæggelse af årsregnskab
Først gennemgås regnskabet, der går nogenlunde op med et plus på 641 kroner. Vores ambition er at bruge de penge, vi har. Budgettet for 2013 ser ud til nogenlunde at kunne gå i 0. Det vil sige vi har en egenkapital på 0. Dog har vi likviditet på 570.000 pga. forudbetalinger af bl.a. tilskud og medlemskontingent. Afstemning om budget og regnskab: Alle stemmer for. Budget og regnskab er godkendt af Generalforsamlingen.

Aktivitetsplan
Bl.a. nye rejser – til Warszawa, Poznan – og flere møder i Århus, hvor basen er udvidet. EU parlamentsvalget i 2014 skal desuden forberedes i løbet af 2013. Vi vil være med til at sætte dagsordenen op til valget. Hvis folk har forslag til øvrige aktivitetsidéer, er det altid velkomne til at komme med dem løbende, understreger Finn.

Fastsættelse af kontingent
Generalforsamlingen vedtager enstemmigt, på forslag af bestyrelsen, at bibeholde DEO’s medlemskontingent på 150 kr. per år.

Valg af bestyrelse
Der er plads til 9 i bestyrelsen. 2 personer går ud: Liv og Teresa. Genvalg af de øvrige 7 bestyrelsesmedlemmer samt opstilling af to nye: Nadja Lundholm og Martin Mogensen. Begge har skrevet et motivationsbrev, som bliver læst højt. Forsamlingen godkender den nye bestyrelse inklusiv de to nye medlemmer.

DEO’s bestyrelse er herefter sammensat således:

Jan Sturm, formand
Finn Ellegaard, næstformand
Hans Jørn Clemmensen
Kenneth Haar
Kasper Søndergaard
Natalia Lerhmann
Mogens Brøchner-Nielsen
Martin Mogensen
Nadja Lundholm Olesen
Valg af revisor
Generalforsamlingen godkender enstemmigt, at vi fortsætter med Sean Christensen fra National Revision i Auning, som vi har været tilfredse med.

Eventuelt:
Der er stillet forslag om, at Generalforsamlingen bliver afholdt på en fast dag. Det bliver vedtaget, at generalforsamlingen skal tilstræbes afholdt den 4. lørdag i året, så det bliver lettere at planlægge deltagelse.