Forside

Presserum

Vi arbejder med aktuelle EU-emner og europæisk politik og stiller gerne op som eksperter til foredrag, interviews eller i debatter. Journalister er altid velkomne til at skrive eller ringe til os.

Foredrag: 

Tag kontakt til en af vores eksperter eller til vores sekretariat.
Mail: info@deo.dk
Telefon: 70 26 36 66

Pressekontakt:

Rasmus Nørlem Sørensen, chefanalytiker og sekretariatsleder
Mail: rasmus@deo.dk
Mobil: (+45) 61 27 72 56

Henvendelser om vores økonomi, rejser og arrangementer kan rettes til vores sekretariat på mail info@deo.dk eller telefon 70 26 36 66.

Find den ekspert du skal bruge

Rasmus Nørlem Sørensen

Sekretariatsleder og chefanalytiker i DEO. Ekspert i EU’s demokrati, europæisk offentlighed, folkelig deltagelse og lobbyisme. Følger desuden nøje med i de store politiske debatter i Europa - herunder Brexit, EU's fremtid, social søjle, vækststrategi, og frihandel.

Rasmus har arbejdet som EU-journalist, redaktør og mødearrangør siden 2009 og optræder jævnligt i medierne som europæisk ekspert og kommentator.

Mail: rasmus@deo.dk
Mobil: 61 27 72 56

Staffan Dahllöf

Journalist og researcher i DEO. Ekspert i EU's udvikling, institutioner og magtbalance, åbenhed og aktindsigt, retspolitik og borgerrettigheder. Underviser journalister i Danmark og Europa i EU-journalistik, aktindsigt med mere.

Staffan har været tilknyttet DEO som journalist ved NOTAT (siden 1993) og har bidraget som forfatter til flere af vores nylige udgivelser i bogserien Samfundstanker.

Mail: staffan@deo.dk
Mobil: 21 46 49 92

Zlatko Jovanovic

Projekt- og rejseleder i DEO, med særligt fokus på Balkan. Zlatko er ph.d. i historie med speciale i nationalisme, identitet, historiebrug, populærkultur og populisme i tidligere Jugoslavien. Har undervist, forsket og skrevet om Balkan.

Zlatko er opvokset i Bosnien-Hercegovina, bosat i Danmark siden 1993. Stort netværk på Balkan og blandt Balkan-kendere. Hovedforfatter til DEO's Samfundstanker #11 Skal hele Balkan med i EU?

Mail: zlatko@deo.dk Mobil: 22 33 35 67

 

Vibe Termansen

Seniorprojektleder og analytiker i DEO. Ekspert i polsk politik, samfund og historie. Følger med i samudviklingen i hele Centraleuropa, derunder demokrati- og retsstatsprincipper, medier, menneskerettigheder, LGBT, historiepolitik, klima, udvandring, fri bevægelighed, og forholdet til udlandet.

Vibe er cand.mag. i historie og østeuropastudier. Arbejdede som journalist og redaktør ved Weekendavisen 2008-18. Desuden har hun arbejdet for Den danske Ambassade i Warszawa, skrevet for Information og holdt foredrag. Hun udgav i 2019 bogen Kampen om Centraleuropa.

Mail: vibe@deo.dk

Michael Birkkjær Lauritsen

Ansvarlig for DEO's rejser i Europa. Michael er cand.mag. i historie og Europastudier med speciale i EU-Kommissionens embedsværk. Har arbejdet med EU, Europa, journalistik, oplysning og debat siden 2009.

Har bred opdateret viden om de baltiske lande, Polen og Spanien, herunder disses forbindelser til EU. Fungerer som rejseleder i disse lande. Bosat med familie i A Coruña, Galicien, Spanien.

Mail: michael@deo.dk Mobil: (+45) 61 71 27 74