Kan EU sikre retsstaten?

DEO Projekter

Kan EU sikre retsstaten?

Velfungerende retssystemer er afgørende for, at Det Indre marked, kernen i EU-samarbejdet, kan fungere. Men gensidig tillid til forvaltning og retfærdig behandling er også en forudsætning for solidaritet mellem lande og borgere i EU - og for at kunne nå ambitiøse mål på eksempelvis klimaområdet.

Polen, Ungarn og Rumænien giver en klar illustration af problemet. De har alle fået indledt eller er blevet truet med den såkaldte artikel 7-procedure imod sig, EU’s hårdeste magtmiddel over for lande, der ikke respekterer EU’s grundværdier. Indtil videre har den proces haft begrænset effekt.

Demokrati og retsstatsprincipper er indskrevet i EU-traktaten. Men hvis vi grundlæggende tror på det liberale demokrati, så mangler vi gode metoder til at holde hinanden – og EU's egne institutioner – fast på nogle klare standarder.

Hvordan det skal gøres, uden at det bliver vilkårligt eller opfattes urimeligt, er der ikke enighed om i dag. Imens EU’s institutioner, medlemslande og internationale organisationer kæmper med at finde svar, giver denne bog bidrag til debatten.

Tekster af

Michael B. Lauritsen, (forord), redaktør på udgivelsen, rejsechef og rejseleder med speciale i EU og Centraleuropa.

Staffan Dahllöf har som journalist dækket alle aspekter ved EU siden slutningen af 1980’erne for en række medier og i serien Samfundstanker.

Vibe Termansen, Centraleuropaekspert, analytiker, projektleder & rejseleder hos DEO. Har tidligere dækket Centraleuropa for Weekendavisen & Information. Forfatter til 'Kampen om Centraleuropa', har arbejdet ved Danmarks ambassade i Polen.

Lasse Skytt, Ungarnsekspert, journalist og forfatter, bosat i Ungarn, rejseleder for DEO. Rapporterer fra Ungarn for en lang række medier og er forfatter til 'Orbanland: Understanding Viktor Orbán's Hungary'.

Zlatko Jovanovic, Sydøsteuropaekspert, analytiker, projektleder og rejseleder hos DEO. PhD i historie med fokus på det tidligere Jugoslavien. Fokus desuden på transitionsprocesser i hele det sydøsteuropæiske område.

Rasmus Nørlem Sørensen, chefanalytiker og sekretariatsleder hos DEO. Skriver og holder oplæg om alle aspekter af EU-politik.

Bestil bogen ved at sende en e-mail til info@deo.dk med navn, adresse, tlf. og ønsket antal.

Priser og forsendelse:

  • Bogen er på 60 sider og koster 60 kr.
  • Ved køb af mindst 3 eksemplar kun 30 kr. pr. bog.
  • Ekspedition ved forsendelse 40 kr.

Som medlem af DEO får man bøgerne i serien tilsendt gratis på udgivelsesdagen og sparer desuden ekspedition på efterfølgende køb. Medlemskab koster 300 kr. årligt og giver samtidig gratis adgang til debatmøder og rabat på rejser. Skriv i kommentarfelt hvis du ønsker medlemskab.

DEO afholder i forbindelse med bogudgivelsen en række debatmøder, som du kan læse om her

Læs i øvrigt mere her om DEOs rejser til Polen, Ungarn, Rumænien og Bulgarien med bogens forfattere som rejseledere