Skal hele Balkan med i EU?

DEO Projekter

Skal hele Balkan med i EU?

Efter mange års stilstand er Balkanudvidelse igen kommet på tale i de seneste par år. Det europæiske perspektiv for Balkan, som ellers mest var noget, man talte om i årene omkring 2000, blev nu igen aktualiseret. Siden 2017 blev dette genbekræftet flere gange af Europa- Kommissionen, og med Sofiaerklæringen i 2018 kom EU-medlemskab for landene et skridt nærmere. Her blev EU’s ledere på ny enige om at fastholde det europæiske perspektiv for
Balkan og luftede endda en mulighed for optagelse af Serbien og Montenegro allerede i 2025.

Reaktionerne på denne udmelding har ikke været entydigt positive. Både danske og europæiske medier såvel som politikere har stillet sig kritiske over for Balkans snarlige EU-medlemskab. Debatten blev dog ofte forsimplet, og den argumentation for Balkanudvidelsen, der kom til at fylde mest i debatten, blev geopolitiske overvejelser og frygten for at ’tabe’ regionen til Rusland, Kina eller Tyrkiet.

Med denne bog prøver vi at gå bagom de alt for forsimplede forklaringer og inspirere til en mere kvalificeret debat om Balkans muligheder, udfordringer og perspektiver for EU-medlemskab.

Tekster af

Staffan Dahllöf har som journalist dækket alle aspekter ved EU siden slutningen af 1980’erne for en række medier og i serien Samfundstanker.

Zlatko Jovanovic er som forsker én af Danmarks førende Balkan-eksperter, og arbejder med at arrangere rejser på Balkan for DEO (blandt andet). Han debatterer i efteråret emnet på debatmøder i hele Danmark, ligesom man kan møde ham på alle DEO’s Balkan-rejser.

Bestil bogen ved at sende en e-mail til info@deo.dk

Priser og forsendelse:

  • Bogen er på 60 sider og koster 60 kr.
  • Ved køb af mindst 3 eksemplar kun 30 kr. pr. bog.
  • Ekspedition ved forsendelse 40 kr.

Som medlem af DEO får man bøgerne i serien tilsendt gratis på udgivelsesdagen og sparer desuden ekspedition på efterfølgende køb. Medlemskab koster 300 kr. årligt og giver samtidig gratis adgang til debatmøder og rabat på rejser. Skriv i kommentarfelt hvis du ønsker medlemskab.

DEO afholdte i forbindelse med bogudgivelsen en række debatmøder, som du kan læse om her