Hvordan demokratiserer vi EU?

Tirsdag den 7. november 2017, kl. 10.00-15.30

Fællessalen, Christiansborg, 1240 København K

Konference og boglancering på Christiansborg

Hvordan demokratiserer vi EU?

Der er behov for forandringer i EU. Kom med til en konference, der sætter fokus på EU-demokratiets tilstand sammen med demokratiets centrale aktører: borgere, medier, lobbyister og politikere.

I den årlige State of the European Union-tale fastslog Kommissionsformand Jean-Claude Juncker, at ’vinden er tilbage i det europæiske sejl’, efter mange års krise. Han talte for et EU i fuld fart fremad – en linje, som den tyske kansler, Angela Merkel, og den franske præsident, Emmanuel Macron, bakker op omkring. 

Men bag facaden lurer utilfredsheden med EU på både højre- og venstrefløjen fortsat, hvilket stiller krav til EU om at forny sig. Spørgsmålet er, om der er plads til forandringer, og om nye veje for EU-demokratiet kan genskabe tilliden til unionen, som lige nu står ved en politisk og institutionel korsvej. 

Hvordan kan der skabes mere folkelig deltagelse og indflydelse i EU? Er det via borgerkonventer, klagenævn, ombudsmand, tværnationale partier eller noget helt andet? 

Hvordan kan kløften mellem borgere og beslutningstagere mindskes, så der sikres en bred repræsentation af Europas borgere, hvor også samfundets svageste grupper bliver hørt?  Hvilket ansvar har medierne for at fremme demokrati og folkelig deltagelse? Hvem træffer beslutningerne, og hvordan stilles de til ansvar? 

Vi har sammensat et program med en række eksperter, som gør dig klogere på, hvordan vi kan forstå demokratiet i en EU-sammenhæng, og som klæder dig på til debatten om EU’s demokratiske tilstand og fremtid. 

Dagens program:

  • Velkomst - ved Caroline Bindslev, projektleder i DEO og fagredaktør på bogen ”Hvordan demokratiserer vi EU?” 
  • Den politiske situation i EU lige nu - ved Rasmus Nørlem Sørensen, sekretariatsleder og chefanalytiker i DEO
  • Hvad forstår vi ved demokrati i EU-sammenhæng? - Oplæg ved Jesper Vestermark Køber, forsker i demokratibegrebets udvikling i efterkrigstiden
  • Hvad nu EU? - Oplæg ved Jens-Peter Bonde, forfatter og tidligere MEP 
  • Hvordan skaber vi mere borgerinddragelse i EU? - Oplæg ved Theresa Scavenius, lektor på Aalborg Universitet
  • Kan idéen om et borgerting skabe mere borgerdeltagelse? -Oplæg ved eliteforsker på CBS, Christoph Houman Ellersgaard.
  • Paneldebat: Hvad er mediernes rolle og ansvar i EU-demokratiet? - Claus Kragh, Europaredaktør ved Mandag Morgen, Mark Ørsten, professor ved RUC og forsker i medier, kommunikation og journalistik og Rikke Albrechtsen, EU-korrespondent ved Altinget
  • Paneldebat: Lobbyisme, demokrati og interessevaretagelse i EU - med repræsentanter fra forskellige interesseorganisationer
  • Paneldebat: Politiske løsningsforslag og demokratisk nytænkning - Holger K. Nielsen (SF), Kenneth Kristensen Berth (DF), Peter Hummelgaard (A), Søren Søndergaard (Ø) og Eva Kjer Hansen (V)

Deltagelse: 150 kr. inklusiv frokost og kaffe, 75 kr. for studerende og medlemmer af DEO. Deltagere får et gratis eksemplar af bogen ”Hvordan demokratiserer vi EU”.

Indgang via besøgsindgangen - Kom i god tid, da alle skal sikkerhedsscannes.