Kan EU rumme Orban?

Torsdag den 5. april 2018, kl. 17.00-18.30

Wegeners Gård, Vesterbrogade 60A, København V

Debatmøde om valget i Ungarn

Kan EU rumme Orban?

Ungarns regering er under skarp kritik for at undergrave demokrati og retsstatsprincipper. EU har truet med at stoppe tilskud og fratage landet stemmeretten i EU. Den 8. april er der parlamentsvalg. Hvad betyder valget for forholdet til EU – og EU for valget?

Ungarn har nægtet at modtage flygtninge efter EU’s regler i kvoteordningen, og har afholdt folkeafstemning om, hvorvidt det vil følge EU-rettens beslutninger. Der er blevet bygget en mur mod flygtninge ved sydgrænsen, som ville gøre Donald Trump misundelig, og landets mangelfulde retsstatsprincipper og demokratiske system møder stærk kritik fra EU. Ikke desto mindre står det regerende parti – Fidesz – stærkt i meningsmålingerne.

Fidesz var oprindeligt en forkortelse for Fiatal Demokraták Szövetsége – Alliancen for Unge Demokrater – som Viktor Orbán selv startede som ganske ung politiker i 1980’erne, da Ungarn endnu var del af Sovjetunionen. Dengang holdt han brandtaler for en demokratisering af Ungarn. I dag er han manden bag Ungarns nye valgsystem, der gør det næsten utænkeligt at et andet parti end hans eget vil kunne vinde valget.

Hør mere om hvilke magtmidler EU reelt har overfor medlemslande, der ikke overholder de demokratiske spilleregler. Og bliv klogere på Ungarns valgsystem og demokrati, den politiske situation i landet og hvad der er på spil ved valget.

Krisztina Vas Nørbæk er skribent ved Magasinet rØST om ungarske forhold og optræder jævnligt som analytiker i radio og TV. Hun vil til mødet fortælle om Ungarsk politik indefra. Demokratiet og historien.

Rasmus Nørlem Sørensen, Chefanalytiker i DEO, vil tale om Ungarns forhold til EU, valgets betydning for dette forhold og om EU's muligheder overfor medlemslande, som er på kant med demokratiet – blandt andet Orbans gode venner i den polske regering.

Ordstyrer: Helga Molbæk-Steensig, projektleder og analytiker i DEO, Østeuropa- og retsstatsekspert.

Deltagelse: 50 kr. inkl. kaffe og the. 20 kr. for studerende. Gratis for medlemmer af DEO.

Torsdagsmøder på Wegeners Gaard:
DEO afholder debatmøder på Wegeners Gaard hver torsdag kl. 17.00-18.30 i 2018. Her sætter vi spot på europæiske problemstillinger, EU’s fremtid og europæisk politik. Møderne fanger højaktuelle debatter og offentliggøres derfor løbende, så hold øje med hjemmesiden, men sæt kryds i kalenderen allerede.