Tynell Og Pehrson 2
Grundlovsmøde 2014

Ebbe Kløvedal Reichs Demokratistafet videregives

torsdag 5. juni 2014 kl. 10:00 - 11:30

Solen skinnede og vejret viste sig fra sin bedste side, da Oplysningsforbundet DEOs traditionelle grundlovsmøde løb af stablen under åben himmel i Vartovs gård i København.

Grundlovsmødet var som altid velbesøgt af over 250 publikummer, der ville høre de fem grundlovstaler, synge nogle gode danske sange og ikke mindst se overdragelsen af Ebbe Kløvedal Reichs demokratistafet til dens nye indehaver. Stafetten gik dette år til journalist og Cavlingprisvinder, Jesper Tynell, kendt fra Danmarks Radios P1 som retspolitisk medarbejder på programmet Orientering. 

Tynell Og Pehrson 1

Lars Perhson lykønsker Jesper Tynell med demokratistafetten.

Årets tidligere indehaver, bankdirektør for Merkur Andelskasse, Lars Perhson, motiverede i sin grundlovstale valget af Jesper Tynell med, at demokratiet i den grad har brug gravende journalister, der har tiden, modet og ikke mindst  tålmodigheden til at blive ved og ved med at søge svarene i magtens inderste cirkler.  Demokratiets største fjende, sagde Perhson, er de særinteresser som landbrugssektoren, industrien og banksektoren, der bag lukkede døre påvirker lovgivningsarbejdet og dermed kortslutter demokratiet uden om en folkelig debat.

”Imod dem har vi medierne og særligt de undersøgende journalister, der stiller spørgsmålene igen og igen og igen. Selvom det tager uger, måneder og år at få svar. Det kræver personlig indignation og engagement at blive ved, og ikke give op. Dem er der frygtelig få af”, sagde Lars Perhson.

Men nogen findes – og blandt dem er Jesper Tynell en af landets fineste eksempler.

Tynell

Jesper Tynell holdt sin grundlovstale.

Jesper Tynell takkede for tilliden og begav sig herefter ud i en længere udredning af det juridiske grundlag for den seneste tids debat om børnecheck til udenlandske EU arbejdstagere. Det var helt tydeligt, at DEO her har fået en adgang til en kapacitet, der kan sit stof til fingerspidserne og sætte debatten tilbage på sporet, når politikerne roder sig ud i forvirrede udtalelser om EU-rettens rækkevidde i Danmark. Det havde de nemlig gjort ganske grundigt i valgkampen op til det netop overståede EU-parlamentsvalg, kunne vi forstå på Jesper Tynell.

Det var ikke rigtigt, sagde Jesper Tynell, når oppositionen i Folketinget kalder det grundlovsbrud at følge EU kommissionens henstilling til regeringen om at udbetale børnecheck til udenlandske arbejdstagere, uden en toårig optjeningsperiode. 

Folketinget har vedtaget tiltrædelsesloven i forbindelse med Danmarks indtræden i EU i 1972, og hvis Folketinget eksplicit ønsker det, kan det justere denne lov.

Grundlovsdag 7

Fuldt hus i Vartovs gård denne formiddag.

Men Tynell gjorde det samtidig klart, at EU's grundlov, Lissabontraktaten, gør det umådeligt svært at ændre på princippet om, at man ikke kan diskriminere arbejdstagere fra andre EU lande. Selv ikke hvis der skulle blive flertal for det i EU, sådan som regeringen foreslår på et tidspunkt at arbejde for. Arbejdskraftens frie bevægelighed er grundlaget for traktaten, og traktaten står over såvel EUs direktiver og som EUs forordninger, hvis de strider imod traktaten. Med mindre man laver traktaten om, er en af de eneste muligheder for at forhindre udenlandske arbejdstagere i at modtage børnecheck at afskaffe eller begrænse adgangen til den for danske statsborgere også.

Grundlovsdag 11

Så mange mennesker var dukket op, at der ikke var siddeplads til alle.

Med det på plads var det nok nogle i publikum de undrede sig over det demokratiske ved en sådan konstruktion, men sådan skulle det ikke ses det, mente Jesper Tynell. 

"Traktaten er konstrueret sådan, at den vanskeliggør muligheden for at føre politik på de her områder. Det er et af formålene med grundlove og forfatninger, at forhindre et flertal i at lovgive imod basale rettigheder og derved krænke et mindretal. Men spørgsmålet er, om balancen i traktaten er den rette, når der er efterspørgsel på at kunne regulere disse områder politisk?", spurgte Tynell de forsamlede ved grundlovsmødet i Vartov.

Allerede masser af stof til eftertanke fra den nye modtager af Ebbe Kløvedal Reichs Demokratistafet. Vi i Oplysningsforbundet DEO glæder os til samarbejdet med Jesper Tynell og ser frem mod mange gode debatarrangementer med ham i det kommende år.

Jesper Tynell arbejder netop nu på en bog om det danske embedsværk, og dets rolle i samfundet.

Ud over prisoverrækkelsen blev der også tid til flotte grundlovstaler taler fra både sekretariatsleder Rasmus Nørlem Sørensen fra DEO, Økonomiprofessor Jesper Jespersen fra Roskilde Universitet, og Anne Haubek fra P1 programmet, Europa lige nu. 

Grundlovsdag 5

Årets første grundlovstale blev holdt af DEOs sekretariatsleder Rasmus Nørlem Sørensen.

 

Grundlovsdag 3

Blandt årets grundlovstalere - Anne Haubek, fra P1 programmet, Europa lige nu.

 

Grundlovsdag 1

 Jakkerne kom af da solen brød frem.

Grundlovsdag 2

Rasmus Nørlem Sørensen.

 

Grundlovsdag 4

Interesserede tilhørere.

Grundlovsdag 6Lars Perhsons tale høstede klapsalver.

 

Grundlovsdag 8

Jesper Jespersen fra RUC på talerstolen.

 

Grundlovsdag 9Eftertænksom Rasmus Nørlem Sørensen fra DEO.

 

Grundlovsdag 10Danmarks demokratiinteresserede borgere er grå i toppen.

 

Grundlovsdag 12Jesper Jespersen giver plads til projektleder Caroline Bindslev fra DEO, der havde arrangeret dagens møde.

 

Grundlovsdag 13Anne Haubek fra DRs P1, holdt sin grundlovstale.

 

Grundlovsdag 14

Mødets yngste deltager.

 

Grundlovsdag 15

God stemning. 

 

Like og del arrangementet: