Kan selskabsskatten redde Afrika?

Fredag den 14. juni 2019, kl. 14.50-15.50

Folkemøde. Folkeoplysningens Telt (C8). Cirkuspladsen

Debat om skattely i Afrika og EU's ansvar

Kan selskabsskatten redde Afrika?

Afrika mister årligt 200 milliarder kroner som et resultat af multinationale virksomheders skatteundgåelse. I EU er selskabsskatten også på den politiske dagsorden, da EU ligeledes mister store milliardbeløb årligt grundet skattelylande i og uden for EU. Kan EU sikre, at der bliver betalt fair selskabsskat til landene i Afrika og internt i EU? Og hvilket ansvar vil virksomhederne selv tage?

Vi tager deltagerne med til Kenya, hvor vi taler med MS’s globale skatterådgiver Joy Ndubai, der giver et indblik i, om selskabsskatten fra multinationale selskaber kan gøre en afgørende forskel for de afrikanske lande, der er udfordret på mange af FN’s verdensmål.

Ifølge tal fra Den Afrikanske Udviklingsbank mister Afrika omtrent 200 mia. kroner årligt som et resultat af multinationale virksomheders skatteundgåelse. I EU er selskabsskatten ligeledes på den politiske dagsorden, da EU samlet set mister store milliardbeløb årligt grundet skattelyland i og uden for EU.

Kan EU sikre, at der bliver betalt fair selskabsskat til landene i Afrika og internt i EU? Er selskabsskatten overhovedet vigtig for de afrikanske lande? Skal EU blande sig i selskabsskat til de afrikanske lande? Og hvad med de danske virksomheder? Vil de være en del af løsningen, eller lytter de kun til politisk regulering fra EU? 

Deltag i debatten, når panelet diskuterer emnet. Panelet er: 

Jan Høst Schmidt, tilknyttet Tænketanken Europa som seniorrådgiver. Jan beskæftiger sig især med det indre marked og økonomisk-politiske spørgsmål og var direktør i Europa-Kommissionen fra 1995-2008. Han vil give sit bud på, hvad EU vil gøre og kan gøre for at sikre mere fair skattebetaling.   

- Sarah Dieckmann, projektleder hos DIEH (Dansk Initiativ for Etisk Handel). DIEH har omkring 90 danske virksomheder som medlemmer og har til formål at samle erhvervslivet, offentlige instanser, fagbevægelsen og organisationer for i fællesskab at arbejde med etisk handel og finde løsninger på danske virksomheders og organisationers udfordringer i globale værdikæder. Hun vil forklare i hvilket omfang, de danske virksomheder er opmærksomme på problematikken og hvilke initiativer, der er i gang.    

- Hannah Brejnholt Tranbergpolitisk rådgiver i Mellemfolkeligt Samvirke/Action Aid. Hun arbejder især med retfærdig skat på den internationale bane i tæt samarbejde med mere end 20 andre ActionAid medlemslande. Hun vil give et indblik i, hvor vigtig selskabsskatten er i mange af de afrikanske lande, og hvad virksomhederne gør for at undgå skattebetaling.  

Joy Ndubai, Mellemfolkeligt Samvirke, global skatterådgiver i Kenya. Hun vil sætte ord på, hvilke direkte konsekvenser det har for udviklingen af det afrikanske kontinent, når virksomhederne driver business i Afrika uden at betale skat. 

Via en skypeforbindelse bringer vi den afrikanske problemstilling til Folkemødet 2019.De fremmødte får løbende problemstillinger, som de skal tage stilling til ved at gøre bruge af en grøn eller en rød seddel. 

Ordstyrer: Maria Rosenberg Rasmussen, projektleder og journalist hos DEO.

Debatten afholdes i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke (MS)

Debatten er relevant for flere af FN’s verdensmål: 10:Mindre ulighed. 1: Afskaf fattigdom. 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner og 17: Partnerskaber for handling.

Tilmelding er ikke nødvendig