KLIMADEBAT Klimapolitik på EU-plan gør en stor forskel

KLIMADEBAT: "Klimapolitik på EU-plan gør en stor forskel"

12.09.2017

INTERVIEW. Jeppe Kofod, Socialdemokrat i EU-Parlamentet, så gerne, at EU havde højere ambitioner på klimaområdet. Men små ændringer i konkret EU-lovgivning kan også have stor klimaeffekt på grund af EU’s størrelse.

Af Sarah Dieckmann

EU har vedtaget et mål om 27 procent vedvarende energi inden 2030. Men Kommissionens egne beregninger viser, at der ikke skal nogen særlige tiltag til, for at nå det. Derfor mener Jeppe Kofod, målet skulle have været højere for at skubbe på den grønne omstilling.

"EU brugerhver eneste dag otte milliarder kroner på at købe energi af tredjelande – især gas fra Rusland og olie fra Mellemøsten. Hvis vi kunne være selvforsynende med billig vedvarende energi, så kunne de 8 milliarder kroner bruges indenfor EU," påpeger han. 

I sit arbejde med energiunionen har Jeppe Kofod fokus på, at energien skal være grøn. "Hvis vi bare arbejder på at få masser af billig energi, men er ligeglade med om det er grønt, så bliver der lagt for stor vægt på at producere og importere naturgas. Det er ikke en reel løsning på vores udfordring med at sikre energiforsyning samtidig med, at vi sikrer klimaet."

På EU-plan gør små ændringer en stor klimaforskel

Når nu målet ikke blev højere, har Jeppe Kofod lagt sine kræfter i, at sætte klimabarren højt i konkrete lovgivninger.

"Når man laver klima-politik på EU-plan, kan selv små ændringer virkelig gøre en forskel," forklarer han og fremhæver energimærkning af hvidevarer. "Når vi køber køleskabe, vaskemaskiner og fjernsyn, så er de energimærket efter EU-standarder, så forbrugerne nemt kan se de mest energieffektive produkter. Frem mod 2020 vil det ifølge Kommissionens beregninger spare klimaet for, hvad der svarer til hele Italiens energiforbrug."

EU’s direktiv for energieffektivitet i bygninger har ifølge Jeppe Kofod også et stort potentiale: "I Danmark tager vi det for givet, at vi selv kan styre temperaturen i vores bygninger med termostater. Men sådan er det langt fra i alle lande. Nogen har ikke engang indflydelse på, hvor varmt de vil have det i deres lejlighed, de har bare en aftale om, at temperaturen skal holdes mellem for eksempel 20 og 22 grader."

Jeppe Kofod understreger at de investeringer, der skal til for at kunne kontrollere varme og udluftning, hurtigt tjener sig hjem gennem energibesparelser.

Den grønne omstilling skal finansieres

Ifølge Jeppe Kofod stritter nogle EU-lande imod klimaambitioner, fordi de fejlagtigt tror, det vil have store omkostninger. "Når det drejer sig om oprettelse af nye energikilder, så er det faktisk landvindmøller, der er den billigste energiform," påpeger han "Derfor er det vigtigt, at vi ikke får investeret i nye kulkraftværker, som vi så er afhængige af langt ud i fremtiden."

Jeppe Kofod mener dog også, at EU skal have fokus på at hjælpe for eksempel de østeuropæiske lande med at finde de grønne investeringer, de har brug for. Her kan Juncker-kommissionens investeringsplan bidrage. Planen blev lanceret i 2014 for at skrue op for investeringerne i EU ovenpå finanskrisen.

Jeppe Kofod mener dog også, at EU skal have fokus på at hjælpe for eksempel de østeuropæiske lande med at finde de grønne investeringer, de har brug for. Her kan Juncker-kommissionens investeringsplan bidrage.

Planen blev lanceret i 2014 for at skrue op for investeringerne i EU ovenpå finanskrisen. Kommissionen ville ikke følge EU-Parlamentets ønske om at øremærke mindst 37 mia. kroner fra investeringsplanen til grøn omstilling.

Det ærger Jeppe Kofod, men han understreger, at pengene stadig kan bruges grønt: "Den grønne omstilling blev indføjet som et overordnet formål for de mange milliarder i investeringsplanen. Derfor kan de nu bruges til at give lån og tilskud til grønne projekter, hvor klimafortjenesten bliver analyseret af den Europæiske Investeringsbank."

Generelt mener Jeppe Kofod, at der er brug for et politisk skub til den grønne omstilling: "Det er nødvendigt for, at EU lever op til forpligtelserne i Paris-aftalen, men også fordi det er godt for EU’s energiforsyningssikkerhed og sikrer grønne arbejdspladser i EU."

Jeppe Kofod har siddet i EU-Parlamentet for Socialdemokratiet siden 2014. Han sidder i Parlamentets Udvalg om Industri, Forskning og Energi, hvor han også er med i udvalgets kontaktgruppe for EU’s Agentur for Samarbejde mellem Energimyndigheder. Han er desuden næstformand i Parlamentets netværk for grøn energi.

Hør Jeppe Kofod på DEO's klima-konference 21. september