EU-debatten styrkes med hjælp fra DEO og fire andre organisationer

Deltag i borgerhøringer i hele landet

20.08.2018

NYHED. Demokrati kræver deltagelse, og i dette efterår får du rig mulighed for netop det. DEO og fire andre organisationer gennemfører i alt mere end 70 borgerhøringer om EU i hele landet. Dine forslag og holdninger giver vi videre til politikerne.

Af Helga Molbæk-Steensig

For et år siden efterlyste den franske præsident, Emmanuel Macron, en bred debat om EU's fremtid i alle medlemslande. Den opfordring har vi i DEO og i fire andre EU-debatorganisationer taget til os. Med en lille økonomisk opbakning fra regeringen arrangerer vi derfor mere end 70 debatter og borgerhøringer i hele landet i de kommende måneder.

Borgerhøringerne afholdes alle i mindre byer og tager fat på fem centrale spørgsmål:

  • Hvem skal bo i Europa?
  • Skal Danmark med i euroen?
  • Hvad betyder det fælles EU-forsvar for Danmark?
  • Er der arbejde til alle i fremtidens EU?
  • Hvad betyder Brexit for Danmark?

Borgernes svar, kommentarer, ris og ros bliver overleveret til politikerne på en stor konference på Christiansborg, der foreventes afholdt tirsdag den 20. november. Konferencen arrangeres af Europanu, Europa-Nævnet og DEO.

Hvilke byer besøger vi?

DEO har fået muligheden for at besøge 13 byer i Danmark. Vi har sørget for at fordele os i både nord-, midt-, vest- og sønderjylland samt Fyn, Sjælland og Lolland. Der er flere byer vi gerne ville besøge, men hvor vi ikke har fået muligheden. Til gengæld besøges mange af disse byer af de andre EU-debatorganisationer, der også har fået støtte i denne omgang. 

Turnealle464

Til DEO's arrangementer kan I forvente at møde samme fagligt funderede, folkeoplysende debatformat, som I kender fra forårets møder på Wegeners Gaard, vores arrangementer på Dokk1, Christiansborg, studierejser til Balkan og Baltikum, eller hvor I ellers har mødt DEO. Der bliver dog et øget fokus på ikke bare spørgsmål men også svar fra publikum. Det er en borgerhøring vi har til opgave at gennemføre, og det er netop publikums svar, spørgsmål og kommentarer, der er centrale. 

DEO besøger Randers, Middelfart, Svendborg, Hjørring, Ringkøbing, Lemvig, Sønderborg, Haderslev, Esbjerg, Maribo, Holbæk, Næstved og Hvalsø. I kan se alle tretten byer her og man kan sikre sig en plads ved at tilmelde sig. Men hvad nu, hvis man ikke bor i nærheden af disse tretten byer? 

De andre organisationer

Hvis man bor i Aarhus, har vi et antal arrangementer på Dokk1 i efteråret. De er ikke direkte knyttet til borgerhøringerne, men her indsamler vi også gode spørgsmål og kommentarer.

Hvis man er bosat i København, er der mulighed for at deltage i den afsluttende konference, hvor svarerne overleveres til politikerne. Den foventes afholdt den 20. november.

Endnu en mulighed er at tage til et af de møder de andre organisationer afholder. Her kan DEO naturligvis ikke sige meget om indholdet, men her er alligevel en lille guide.

EuropaNU er et oplysningsforbund tilknyttet Aarhus Folkeuniversitet. De er politisk neutrale og er sandsynligvis det bedste bud på at få et arrangement, der ligner dem I kender fra DEO.

Europabevægelsen er en erklæret pro-europæisk forening, der er en del af den internationale Europabevægelse. 

Nyt Europa er en politisk NGO startet af Steen Gade fra SF.

Fagbevægelsen mod Unionen er, en EU-kritisk bevægelse med fagligt fokus.

Vores fem dilemmaer

DEO's arrangementer kommer til at dreje sig om fem overordnede dilemmaer og en lang række centrale spørgsmål. Disse dilemmaer og spørgsmål er inspireret af det europæiske borgerpanels online undersøgelse "12 spørgsmål om EU's fremtid". Borgerpanelet blev nedsat i maj 2018 og bestod af 80 tilfældigt udvalgte EU-borgere fra alle 27 lande.

Vi har tilpasset dilemmaerne til et mundtligt format og en dansk kontekst og til regeringens overordnede spørgsmål til danskerne: Hvor er EU på vej hen, og hvordan ønsker Danmark at påvirke udviklingen? Samt, hvordan er Danmarks placering i EU, og hvordan varetager Danmark bedst sine interesser fremadrettet?

Hvem skal bo i Europa?

Det første tema vi tager hul på er det brede og svære spørgsmål om hvem, der skal bo i Europa. Temaet dækker over både udenrigspolitik og flygtningestrømme, arbejdsmarkedspolitik og migration, samt EU-udvidelse. 

Borgerhøringerne starter med et kort oplæg om hvad situationen er, hvilke love og regler, der gælder for nuværende, for at tage arbejde i andre EU-lande, for at tage arbejde i et EU-land som borger fra et ikke-medlemsland, for at flygte og få asyl. Med andre ord, hvad skal der til for at kunne bosætte sig i Europa?

På denne baggrund starter debatten om udviklingen i Europa, om hvorvidt det er den rette og om hvilke regler EU-landene bør gå sammen om og hvad der skal overlades til de enkelte medlemslande. Svarerne på disse spørgsmål tager vi med videre til politikerne. 

Skal Danmark med i Euroen?

For at blive skarpe på detaljerne i dette tema, starter vi med et oplæg om, hvordan beslutninger om Euroen tages, hvem de påvirker, og hvordan de er relevante også for medlemslande, der ikke har euroen som møntfod. 

Herefter tager vi fat på debatten om, hvad den danske pengepolitik bør være, om Euroen bliver håndteret fornuftigt og om EU skal have en finansminister. 

mariahelga464x261

Maria Rosenberg Rasmussen (til venstre) og Helga Molbæk-Steensig (til højre)

Hvad betyder det fælles EU-forsvar for Danmark?

Dette tema handler om EUs nye forsvarssamarbejde som alle medlemslandene er med i, undtagen Danmark, Malta og Storbritannien. Hvad betyder det for Danmark at de andre EU-lande er gået sammen i et samarbejde og hvad dækker dette samarbejde egentlig over?

Er der arbejde til alle i fremtidens EU?

Hvad er forskellen på en social søjle og en social protokol? Hvordan undgår man løndumping og er der en plan om at sikre et fælles socialt sikkerhedsnet i hele EU? DEO giver et introoplæg om dét emne, der sandsynligvis vil fylde allermest i debatterne op til Europaparlamentsvalget i 2019.

Herefter går debatten igang om ligeløn, fri bevægelighed, skat og socialt sikkerhedsnet i Danmark og EU.

kasperhelga464x261

Kasper Tonsberg Schlie (til venstre) og Helga Molbæk-Steensig(til højre)

Hvad betyder Brexit for EU og Danmark?

Dette tema giver vi særlig opmærksomhed i de danske byer, hvor fiskeri er en stor industri. Brexit kan nemlig potientielt påvirke Danmarks adgang til fiskevande i Nordsøen. Men hvad påvirker den ellers? Hvilken forskel gør det for Danmark at vores traditionelt store handelspartner og allierede forlader unionen?

DEO forklarer hvordan Brexit bliver forhandlet, hvilke alliancer, der er på spil, og hvad det kan betyde for Danmark. Herefter tager vi fat på debatten om Danmarks forhold til Storbritannien efter Brexit. 

Kom og vær med

Alle arrangementerne er gratis, og du behøver ingen ekspertviden for at blive hørt, når DEO og fire andre organisationer gennemfører EU-debatter i hele landet. Læs mere om de enkelte arrangementer her på siden. Tilmelding er ikke nødvendig, men vi sætter pris på den, for så ved vi hvor meget kaffe og te, der skal brygges.

 

Danmarksturnéen er støttet af et regeringsinitiativ, der har giver Europa-Nævnet mulighed for at uddele i alt 1 mio. kr. til DEO, Europabevægelsen, Nyt Europa, Europanu og Fagbevægelsen mod unionen.

Europanævnets logo