Fri bevægelighed for kapital - Er det en god ide? - kbh

Fri bevægelighed for kapital - er det en god ide?

01.02.2017

REPORTAGE - KØBENHAVN. Fordele og ulemper ved den fri bevægelighed for kapital blev diskuteret livligt da 125 deltagere, 3 eksperter og to politikere var samlet til folkehøring på Christiansborg. Fokus blev i høj grad muligheder for at regulere finanssektoren, skatteunddragelse og finansskat.

Høringen blev indledt af chefanalytiker i DEO, Rasmus Nørlem Sørensen, der gav et kort oprids af den fri bevægelighed for kapital. Han lagde vægt på at der findes to slags liberalisering; negtiv integration hvor man fjerner skatter/afgifter, og positiv integration hvor man indfører nye fælles regler.

Derudover fortalte Rasmus om tiltag for at sikre EU mod en ny finanskrise, kritik af den eksisterende regulering samt det enorme tab statskasserne mister i skatteindtægter hvert år på grund af brugen af skattely.

Kapitaldebat Chr1500x345 490X338

Fordele og ulemper ved fri bevægelighed

Eksperterne kom hver især med et kort oplæg inden debatten blev åbnet for salen. Her fokuserede Kenneth Haar fra Coroprate Europe Observatory på ulemperne ved den fri bevægelighed for kapital, som ifølge ham umuliggjorde en effektiv regulering af finanssektoren.

Lars Koch fra Oxfam IBIS var enig i at den fri bevægelighed gav problemer med regulering af finanssektoren og tilføjede at den vækst, der dog er opnået med liberalisering af kapitalbevægelser kun kommer en meget lille samfundsgruppe til gode. Han mente også at den finansielle handel i Danmark var helt urealistisk stor og altså tegn på ren spekulation. Endelig efterlyste han mere gennemsigtighed på området.

Finn Østrup fra CBS gav en kort historisk oversigt over regulering af kapitalbevægelser. Han påpegede at mens liberalisering var meget populært i 1980’erne og 1990’erne fik den asiatiske valutakrise i slutningen af 90’erne mange til at tvivle på gavnligheden af fuldstændig fri bevægelighed for kapital. Flere lande er begyndt at indføre restriktioner bl.a. Brasilien, Thailand og Indien.

Finn sluttede af med kort at opridse fordel og ulemper ved den fri bevægelighed; den giver virksomheder og privatpersoner mulighed for at placere opsparing der hvor man får mest ud af den og kan sprede risikoen. Det er en fordel for bl.a. pensionsopsparinger. Ulemperne er manglende gennemsigtighed og skatteunddragelse.

Finansskat giver ikke mening

Efter de indledende oplæg blev debatten åbnet med spørgsmål fra salen. Her var der mange der spurgte til status for land-for-land rapportering, mulighederne for at indføre et finansskat samt reguleringen i finanssektoren i handelsaftaler som TTIP og CETA.

Hertil svarede eksperterne at land-for-land rapportering er kommet højere op på den politiske dagsorden og at det ser ud til at udmønte sig i konkrete forslag. Kenneth Haar tilføjede at EU har været meget langsomme i optrækket særligt overfor Schweiz, men at USA her har været langt mere offensive.

Spoergsmaal2kapitaldebat500x345 490X338

Det blev også forklaret at det er mulig for en enkel medlemsstat at indføre finansskat, men at det ikke vil give mening i praksis. Det kræver at samarbejde mellem mange flere lande for at have en effekt. 

I forhold til frihandelsaftaler slog eksperterne fast at finansregulering er en del af frihandelsaftalen med Canada (CETA), og at den for første gang indfører udvidet finansieringsbeskyttelse og giver finanssektoren adgang til at sagsøge stater for diskrimination eller tabte investeringer. I TTIP vil EU gerne have området med, men USA er skeptiske, da de har strammere lovgivning på området end EU.

Fri bevægelighed gavner skattely

Efter kaffepausen gik Pelle Dragsted fra Enhedslisten og Niels Westy fra Liberal Alliance på. Pelle Dragsted slå på at en meget stor del af de handler der foregår på kapitalmarkederne er helt løsrevne fra den reelle økonomi, det er ren spekulation.

Det er er stort problem for samfundsøkonomien og har bl.a. ført til finansiel ustabilitet og finanskrisen. Han stillede det retoriske spørgsmål: ”Tør vi virkelig overlade så vigtig en funktion som den finanssektoren har, i hænderne på private aktører?” Han pointerede også at den fri bevægelighed for kapital gør bekæmpelsen af skattely umulig og er en voldsom indskrænkning af vores demokratiske selvbestemmelse.

Multinationale selskaber er ikke et problem

Niels Westy var, måske ikke overraskende, uenig med Enhedslisten. Liberal Alliance mener ikke at bankerne er for lidt regulerede, de er for meget og forkert regulerede.

Han slog fast at den fri bevægelighed er en meget positiv ting. Problemet i forhold til krisen var snarere euroen, som ikke fungerer. Det er simpelthen umuligt at en fælles møntfod uden en fælles finanspolitik.

Endelig slog han fast, at dem der snyder i skat selvfølgelig skal findes. Det er dog ikke multinationale selskaber der er problemet. Derimod foregår 90% af al skatteunddragelse inden for landets grænser. Yderligere harmonisering af EU’s regler kan faktisk få en negativ effekt for Danmark, da det kan risikere at indskrænke skattebasen, som i Danmark er forholdsvis bred.

Er markedet til for realøkonomien?

Der var stor diskussionslyst bl.a. publikum og debatten kom bl.a. til at dreje sig om hvorvidt markedet bør være til gavn for realøkonomien.

Pelle Dragsted mente afgjort at markedet skal fungere til gavn for samfundet og stillede Niels Westy spørgsmålet: ”Selv som kapitalist, kan du så ikke se problemet i at få mennesker i finanssektoren skaber kæmpe summer som intet har at gøre med realøkonomien?” Det kunne Niels Westy ikke. Hans pointe var, at den positive effekt ved markedet og liberalismen netop er, at folk følger deres egne interesser. Vækst, jobs og produktion er positive biprodukter af disse egeninteresser.

Fri bevægelighed for kapital - er det en god ide?
8/11 2016
Fællessalen, Christiansborg, København
Kl.16-18.30
Oplægsholdere:Kenneth Haar, Lars Koch, Finn Østrup, Pelle Dragsted, Niels Westy