Hvad er EU's fremtid? - FAXEHUS

Hvad er EU's fremtid?

27.01.2017

REPORTAGE - FAXEHUS EFTERSKOLE. Omkring 120 elever, lærere og udefrakommende var med på Faxehus Efterskole mandag den 10. oktober, hvor EU’s fremtid var til politisk debat blandt Rasmus Nordqvist (ALT), Søren Søndergaard (EL) og Karen Melchior (RV).

Omkring 120 elever, lærere og udefrakommende var med på Faxehus Efterskole mandag den 10. oktober, hvor EU’s fremtid var til politisk debat blandt Rasmus Nordqvist (ALT), Søren Søndergaard (EL) og Karen Melchior (RV). 

Efter en dag med et EU Topmøde-rollespil på Faxehus Efterskole, lagde Marie Kirk fra DEO ud med at skitsere nogle af de kriser, der har været i EU: Finanskrisen, flygtningekrisen og legitimitetskrisen. Herunder kom hun både ind på den danske, hollandske, britiske og ungarske folkeafstemning. 

Faxehus5

Nogle mener at EU har for meget magt, men der er også nogle som mener at EU har for lidt,” forklarede hun blandt andet.

Ægteskabet med EU

Og med spørgsmålet ”Hvis man skal have EU-samarbejdet, hvordan sørger man så for, at der er tillid til EU?”, blev rammerne sat for den politiske debat.

Herefter kom Karen Melchior fra de Radikale på: ”Der er jo forskellige forpligtelser alt efter om man er venner, kærester, gift. Vi har et forhold til EU, vi er gift med EU. Det betyder, at hvis vi har lavet en aftale, skal det overholdes. Hvis man ikke overholder aftalen, er det okay at de andre bliver sure. Det, at vi har giftet os med EU, betyder dog ikke at vi stopper med at være os selv”.

Ifølge hende er kritikken mod EU ofte rettet det forkerte sted hen – for eksempel med flygtningekrisen, hvor landene vil ikke gøre det, som man har siddet ved et bord og aftalt. Her burde man i stedet rette kritikken mod landene. 

Faxehus2

Ordstyrer Jakob Clausager fra Efterskoleforeningen var lynskarp, og spurgte Rasmus Nordqvist fra Alternativet: ”Rasmus: EU – Er det nogen du vil være gift med?” 

Det er vigtigt at have tætte og forpligtigende relationer. Når vi bliver enige om noget, skal vi overholde det. Vi kan ikke løse problemerne alene. Øverst på listen af problemer står klimakrisen, som er trukket ned over alt vi beskæftiger os med” fortalte han. 
Ifølge ham, er det største spørgsmål dog fremover, hvordan vi alle sammen tager den EU-politiske autoritet til os og får befolkningen med på de ting, som man vedtager i EU.

Internationalt samarbejde

Dernæst kom Søren Søndergaard fra Enhedslisten på, og greb muligheden for at fortælle om sine visioner for Danmarks fremtid i EU: ”Jeg går ind for internationalt samarbejde – men der er mange ting ved EU, som jeg ikke vil være med i.

Faxehus1

Vi kan bruge en masse energi på EU, men hvis det så alligevel fører til at andre lande siger nej? Jeg synes det er vigtigere at vi gør noget for at håndtere problemerne i vores eget land, og så synes vi også, at de andre skal gøre det samme. Men vi skal have mulighed for at gå foran.”

Her lagde han særlig vægt på, at medlemslandene på visse områder ikke har mulighed for at gå forrest, f.eks. miljø- eller klimapolitik, da det er imod EU’s regler om lige konkurrencevilkår mellem medlemslande.

Flygtninge, Tyrkiet og EU

Også flygtningesituationen blev vendt. En af eleverne, som selv var flygtet fra Syrien gennem Tyrkiet, spurgte kritisk ind til aftalen mellem EU og Tyrkiet, som åbner op for forhandlingerne om Tyrkiets medlemskab: "Hvorfor Tyrkiet skal være med i EU når de ikke overholder menneskerettighederne? Og hvorfor er Bulgarien med når de heller ikke gør?"

Karen Melchior fortalte at det var med til at sikre ordentlige forhold for flygtninge: "Det er nemmere at stille krav til medlemslande end lande uden for EU. Grunden til at vi laver en aftale med Tyrkiet er, at det er bedre end ingen aftale. Det er vigtigt at vi kan få flygtninge herop under ordentlige forhold."

Faxehus4

Her var Søren Søndergaard meget uenig: "Hvis man lukker Tyrkiet ind i EU, lukker man dem ind i sin dagligstue. Vi skal ikke have medlemmer som ikke lever op til de internationale menneskerettighedserklæringer.

Også andre temaer blev vendt, såsom EU's fremtid uden Storbritannien. Debatten blev afsluttet med stort bifald fra publikum. 

Debatarrangementet fulgte en hel dags rollespil, hvor efterskolens elever, i rollerne som EU’s medlemslande, magtfulde interessenter og journalister, havde forhandlet sig frem til hvordan EU skal håndtere sine udfordringer. 

Hvad er EU's fremtid?
Dato: 10/10 2016
Faxehus Efterskole, Faxe Ladeplads
Kl.19-20.45
Oplægsholdere: Rasmus Nordqvist (ALT), Søren Søndergaard (EL) og Karen Melchior (RV).

Mødet var arrangeret i et samarbejde mellem DEO og Efterskoleforeningen.
Du kan blive inspireret til problemstillingerne i en Kronik i NOTAT den 15. juni 2016: "Velkommen til et andet Europa".