Politisk slingrekurs kan bremse grøn omstilling

Politisk slingrekurs kan bremse grøn omstilling

12.10.2017

REPORTAGE. Der var omtrent 20 deltagere, da DEO afholdt debatmødet ”Kan EU redde klimaet?” på Odense Mødecenter, onsdag den 11. oktober 2017. Deltagerne var debatlystne og stillede mange, nysgerrige spørgsmål til aftenens emne.

Af Ruban Arockiam

Sarah Dieckmann, der er klimapolitisk analytiker hos DEO, startede aftenens debatmøde med et indgående indblik i EU’s klimapolitik. Hun mener, at EU har et stort politisk potentiale til at redde klimaet, men at der også er bump på vejen.

Hvis vi skal bremse klimaforandringerne, skal vi kollektivt nedbringe vores CO2-udledninger. Det er en udfordring, når medlemslande som Spanien og Polen er meget afhængige af kul og fossile brændstoffer til at drive deres økonomier.

Medlemslandene er optaget af deres nationale interesser, forklarede Sarah Dieckmann, men hun understregede samtidig, at EU har en tradition for at forhandle bindende aftaler, der får alle medlemslande til at bidrage.

Publikum

Der bliver lyttet eftertænksomt til Sarah Dieckmanns oplæg om EU's klimapolitik.

Derudover kan EU lovgive på det indre marked ved at regulere konkurrence, varestandarder, energimarked, investeringer og innovation til gavn for klimaet.

Ifølge Sarah Dieckmann, skal klimapolitik være effektiv, således at vi hurtigt opnår målet om en markant lavere CO2-udledning. Men vi skal også sikre, at det foregår på en samfundsøkonomiske ansvarlig og solidarisk måde. Omkostninger og konsekvenser af klimaindsatsen skal fordeles på en rimelig og retfærdig måde både mellem lande og befolkningsgrupper indenfor EU og globalt.

Et fælles energimarked baner vejen frem

Mads Skafte Jespersen arbejder ved Det Økologiske Råd, og har beskæftiget sig med energipolitik i en årrække. Han gav et mere teknisk indblik i EU’s energipolitik. Vind-, vand- og solkraft udleder ikke CO2, og derfor skal vi blive gode til at udnytte dem i vores energisystem.

Men det kræver, ifølge Mads Skafte Jespersen, at vi får elektrificeret vores energisystem, så både varme og transport i langt højere grad kører på el, fremfor fossile brændstoffer.

Vi skal også blive bedre til at transportere og sælge el på tværs af grænser, tilpasse forbruget efter produktionen og lagre elektriciteten. For elektricitet fra sol og vind skal bruges, når det produceres, og det er langt fra på alle tidspunkter af døgnet, der er nok blæst og solskin til at dække vores behov.

Private investeringer til grønne omstillinger – ja tak

En af deltagerne spurgte, hvor pengene til den grønne omstilling skal komme fra? Sarah Dieckmann forklarede at EU og de nationale stater ikke har budgetter, der er store nok. Der er brug for private investeringer, men heldigvis er der også mange investorer, som tror på, at penge i fremtiden kan tjenes på grønne løsninger.  

For eksempel, er danske pensionsselskaber meget villige til at investere i vedvarende energi. Men både pensionskasser og private investorer har stort fokus på den politiske stemning. For politiske beslutninger kan blive afgørende for, hvad der er en god, grøn forretning.

Et andet eksempel er Spanien, hvor flere danske pensionsselskaber tabte penge på investeringer i statsstøttede solcelleparker. Da den spanske regering i lyset af finanskrisen så sig nødsaget til at stoppe støtten, var solcelleparkerne ikke længere en god forretning.

Spørgsmål

Der stilles kritiske spørgsmål til EU's klimaindsats.

En deltager mente, at EU’s klimapolitik er alt for uambitiøs og et eksempel på, at EU-politik altid lander på laveste fællesnævner, når de mange medlemslande skal blive enige. Sarah Dieckmann var ikke helt enig. Ifølge hende, er det svært for enkelte lande, at gå solo med høje ambitioner og klimareguleringer, fordi de så har svært ved at konkurrere med de andre lande.

Derfor er der behov for at blive enige om en fælles indsats. Her tager EU-landene hensyn til deres store forskelle i økonomi, infrastruktur og industri, så klimapolitikken bliver både effektiv, omkostningseffektiv og fair. Men, afslutter Sarah Dieckmann, vi kan jo altid arbejde på at forhøje niveauet.

_________________

Debatmøde: ”Kan EU redde klimaet?" Odense

Onsdag den 11. oktober 2017, Mødecenter Odense, Odense

Oplægsholdere: Sarah Dieckmann og Mads Skafte Jespersen