Reportage: Kan EU sikre retsstaten i Polen?

Reportage: Kan EU sikre retsstaten i Polen?

21.02.2020

Kan EU sikre retsstaten i Polen? spurgte DEO med afsæt i sin nye udgivelse i dette første af fire lanceringsdebatmøder. Professor Marlene Wind, dommerforeningsformand Mikael Sjöberg og Centraleuropaekspert Vibe Termansen besvarede spørgsmål fra over 100 deltagere.

Retsstaten er truet og demokratiet under pres i en række EU-lande i disse år, især i Polen, Ungarn og Rumænien. Demokrati og retsstatsprincipper er indskrevet i EU-traktaten, men endnu er det ikke lykkedes EU’s institutioner, medlemslande eller internationale organisationer at finde en holdbar løsning. Selv Artikel 7, EU’s hårdeste repressionsmulighed, har indtil videre kun haft yderst begrænset effekt.

Dommere under angreb i Polen

Kort før jul fik den nationalkonservative regering vedtaget en såkaldt Mundkurvslov, fortalte Vibe Termansen. Ifølge den lov skal dommere kunne idømmes bøder eller afskediges, hvis de ”handler politisk”. Det kammer, der skal vurdere, hvorvidt de ”handler politisk”, består af regeringsudpegede dommere. Mundkurvsloven står ikke alene. Regeringen, der overtog magten i 2015, har gennemført et helt system af retsreformer. Allerede i sommeren 2017 fik regeringen vedtaget tre love, der giver justitsministeren Zbigniew Ziobro bemyndigelse til at fyre og udnævne dommere. Argumentet for retsreformerne er blandt andet at rydde op i de dommere, der også var dommere før kommunismen faldt. Imidlertid er gennemsnitsalderen for polske dommere i dag kun godt 40 år, hvorfor den gennemsnitlige dommer højst har været teenager i 1989.

Dommernes march

Mikael Sjöberg, der er formand for den danske dommerforening, deltog den 11. januar 2020 i en stor dommermarch for retsstatens bevarelse i Polen sammen med tusindvis af dommere fra hele Polen og kolleger fra hele Europa. Marchen gik igennem Warszawa, og folk klappede, som var det under befrielsen, konstaterede Mikael Sjöberg. Demonstrationen kom på avisforsider fra Japan til USA.

Det indre marked

Professor Marlene Wind forklarede, at hvis polakkerne mangler retssikkerhed, gør alle EU’s borgere det. Og så ryster fundamentet under det indre marked – for hvis for eksempel en dansk virksomhed starter i Polen og dernæst rager uklar med en anden virksomhed, kan man ikke være sikker på, at sagen bliver vurderet objektivt, når dommerne er købt og betalt. EU var hurtige til at sætte blandt andet Grækenland under administration, da det havde økonomiske problemer, men nu, da det er selve EU’s værdier, demokrati og retsstat, der anfægtes, sker der ikke rigtig noget. Hvad sker der så med EU’s troværdighed, også ude i verden? spurgte Marlene Wind.

 

 

Debatten fortsætter på de næste møder med fokus på retsstaten i Ungarn og Rumænien. Man kan også høre mere på rejser med DEO til Ungarn i april, til Rumænien og Bulgarien i maj, samt til Polen i august.

Reportage af Marianne Jasper