Coronavirus

DEO's aktiviteter er aflyst på grund af Corona-virus

11.03.2020

VIRUS. Efter den klare udmelding fra myndighederne onsdag den 11. marts, har vi besluttet at indstille vores aktiviteter indtil situationen ændrer sig. Det betyder, at alle debatmøder i marts er aflyst. Vi arbejder på at flytte dem til tidspunkter senere på året. De førstkommende rejser vil heller ikke blive gennemført som planlagt. Læs nærmere her.

Der er i øjeblikket en begyndende epidemi med coronavirus i Danmark og en lang række øvrige lande. Vi følger nøje med i udviklingen og aflyser aktiviteter i det omfang myndighederne anbefaler det.

Lige nu er situationen omkring debatmøder klar. Alle debatmøder er sat på pause - og vi afvikler ingen debatmøder i marts måned. Yderligere info om arrangementer senere på foråret følger.

Situationen omkring rejserne til Bruxelles og Grækenland i marts er, at vi ikke gennemfører dem som planlagt. Lige nu arbejder vi på at rykke rejsetidspunktet til senere på året. Alle tilmeldte får besked efterhånden som situationen bliver afklaret.

Eftersom Corona-epidemien udvikler sig hurtigt og uforudsigeligt i praktisk taget alle lande, kan vi ikke på nuværende tidspunkt give endelige meldinger om øvrige rejser i dette forår. Vi følger situationen tæt, og vi arbejder på højttryk på at finde de bedst mulige løsninger.

Vi bestræber os på at holde alle vores deltagere på rejser og møder opdateret bedst muligt. Men eftersom vi også som ansatte og frivillige er nødt til at holde børn hjemme fra skoler og institutioner og tage vare på vores familier, er det ikke sikkert, vi kan løse alle udfordringer i det tempo, vi ville ønske.

Vi håber på jeres forståelse.

I forhold til rejser, kan der være mange uafklarede spørgsmål om vilkår for afbud og aflysninger. Vi prøver selvfølgelig at finde de bedst mulige løsninger, men alle aktører og parter befinder sig i en uafklaret og ukendt situation. Foreløbigt kan vi derfor kun forsikre om, at vi gør alt, hvad vi kan for at løse problemer til alles tilfredshed. Vi handler så hurtigt, vi kan, og vi lover at informere alle parter lige så snart, vi har mulighed for det.

Vi forsøger at bemande telefonen og svare på mails. Men eftersom vi kan blive nødt til at arbejde hjemme i perioder, så er det ikke sikkert, at vi kan svare lige så effektivt på henvendelser som normalt. 

Pas godt på hinanden!

Rasmus Nørlem Sørensen, sekretariatsleder